5. Bilim ve Fikir Festivali

5. Bilim ve Fikir Festivali

ÜSKÜDAR ÜNIVERSITESI
V. BILIM VE FIKIR FESTIVALI

İstanbul genelinde lise düzeyinde, “Üsküdar Üniversitesi V. Bilim ve
Fikir Festivali” başlığı altında “Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji, Sağlık
Bilimleri” kategorilerinde bir proje yarışması düzenlenmektedir.
Bu festivalin amacı; öğrencilerin Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji,
Sağlık Bilimleri alanlarında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı
projeler geliştirmelerini ve bilimsel çalışma yapmalarını teşvik etmek;
çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerinin gelişmesine katkı
sağlamaktır.
Üsküdar Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Protokolü
çerçevesinde gerçekleştirilen “Üsküdar Üniversitesi V. Bilim ve Fikir
Festivali” siz gençlerin önemli projelerini ülkemize kazandırmak amacını
taşımaktadır.

KATILIM KOŞULLARI
1. Protokol gereğince Festivale İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
resmi ve özel tüm eğitim kurumlarındaki 9-10-11-12. sınıf öğrencileri
katılabilirler. Bilim ve Fikir Festivali’ne katılan tüm projelerin daha sonra
üçüncü bir kuruma verilmesi, sunulması ya da aktarımı ancak öğrenci ve
velisinin muvafakatı ile mümkün olabilir.
2. Çalışma tamamen öğrenci veya öğrencilerin özgün fikirleri olmalıdır.
3. Teknik serbesttir, video, art, ses-görüntü enstalasyonları, model,
karışık teknik vb. içerebilir.
4. Festival, öğrencilerin bireysel katılımına açık değildir.

BAŞVURU
1. Proje Başvuru Formu www.bilimvefikirfestivali.com adresinden
eksiksiz olarak 23 Şubat 2018 tarihi saat 24.00’e kadar doldurularak
proje başvuruları gerçekleştirilir.
2. Daha önce farklı yarışmalarda ödül almış projeler başvuru yapamaz.

KATEGORİLER
Projeler Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri olmak üzere
3 kategoride kabul edilecek ve değerlendirmeye alınacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME
1. Başvuruları alınan projeler Üsküdar Üniversitesi öğretim üyeleri ve
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen panelistler tarafından
oluşturulan panellerde değerlendirilecektir.
2. Projeler; Özgünlük, Yöntem ve Yapılabilirlik, Yaygın Etki kriterleri
doğrultusunda her bir kriter için 10 puan üzerinden puanlanacak ve her
bir projenin 30 puan üzerinden Proje Puanı belirlenecektir.
3. Proje puanı 15 puan ve üzeri olan projeler ön değerlendirmeyi
geçecektir.
4. Ön değerlendirme sonuçları 19 Mart 2018 tarihinde www.
bilimvefikirfestivali.com adresinden ilan edilecektir.
5. Ön değerlendirmeyi geçen tüm projelerin poster çalışmaları 19
Mart 2018 tarihinden itibaren www.bilimvefikirfestivali.com adresine
gönderilecektir.
6. Ön değerlendirmeyi geçen projelerden Özgünlük puanı 7 ve üzerinde
olanlar Sözlü Sunuma; özgünlük puanı 7 ve altında olanlar Poster
Sunumuna katılma hakkına sahip olacaktır.
Sözlü Sunum: Sözlü sunuma kalan projeler; 19 Nisan 2018 tarihinde
Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede ilan edilen salonlarda Festival
Jüri üyelerine projelerinin 5’er dakikalık sunumunu gerçekleştirecektir.
Poster Sunum: Poster sunumuna kalan projeler; 19 Nisan 2018 tarihinde
Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşke Sergi Salonlarında posterlerinin
başında Festival jürisine projelerini anlatacaklardır.

DEĞERLENDİRME
1. Ön değerlendirmeyi geçen projelerin değerlendirmesi 19 Nisan 2018
tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkede gerçekleşecektir.
2. Ön değerlendirmeyi geçen tüm projelerin posterleri 18 Nisan 2018
tarihinde Festival Ekibi tarafından sunuma hazır hale getirilecek ve proje
posterleri 19-20 Nisan 2018 tarihlerinde sergilenecektir.

ÖDÜLLER VE TAKDİMİ
İlgili jüri tarafından değerlendirmeye alınan projelerin her bir kategoriye
göre (Fen ve Teknoloji, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler) derecelendirme
işlemi tamamlanıp 20 Nisan 2018 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı
Yerleşkede düzenlenecek ödül töreni sırasında ilan edilerek takdim
edilecektir.
Her kategoride;
• 1. olan projeye 6.000 TL
• 2. olan projeye 4.000 TL
• 3. olan projeye 2.000 TL
• 4-14 arası dereceye giren projelere “Başarılı Proje Ödülü” 500 TL
• Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren
projenin ödülünün yarısı değerinde ödül verilecektir.
Tüm katılımcılara Katılım Belgesi, katılan tüm okullara Teşekkür Belgesi
ve Plaket verilecektir.

http://bilimvefikirfestivali.com/