5. BETON TASARIM YARIŞMASI

1 KATILIM 
Beton Tasarım Yarışması uyruğuna bakılmaksızın, ülkelerinde mimarlık, mühendislik,  tasarım  fakülteleri ve  ilgili disiplinlere  kayıtlı  her  öğrenciye  açıktır.  Destekleyen  ülkeler  şunlardır:  Belçika,  Almanya,  İrlanda,  Hollanda  ve
Türkiye.  Başvurular  birey  olarak  veya  ekip  halinde  sunulabilir.  Disiplinler  arası  ekiplerin  katılması  teşvik
edilmektedir ve bu ekipler 2 kişiden oluşabilir. Başvurular sadece yarışmacının öğrenim gördüğü ülkedeki ulusal
sekretere sunulabilir.  
 
2 BİLGİ / DİL 
Tüm  genel  bilgi  sadece  web  sitemiz  (www.concretedesigncompetition.com)  aracılığı  ile  duyurulacaktır.  İletişimin  tümü
İngilizce olacaktır. Teklifler İngilizce olarak sunulmak zorundadır. 
 
 
3 BAŞVURULAR 
3.1 Sunulacak Öğeler
Yarışmacılar veya yarışmacı ekipler tarafından sunulan başvurular en fazla:
•  İki adet A1 panel (594 mm x 840 mm) düz, sert, hafif, sağlam desteklere monte edilmelidir. Bunlar dikey
olarak yerleştirilmeli (portre) ve bir ve iki şeklinde numaralandırılmalıdır. ve
•  Sunulan her bir panelin bir dijital kopyası. Sadece PDF  veya TIF  formatında, orijinal panel boyutunda
(A1) ve sunulan panellerin orijinal dökümünde 300 dpi  (dosyaların her biri 300 MB’ı geçebilir)
•  Kimlik formu (www.concretedesigncompetition.com’dan da temin edilebilir)
•  mülkiyet beyanı (www.concretedesigncompetition.com’dan da temin edilebilir)
•  2011-2012 akademik yılı için okul kayıt kartının kopyasını içeren 
bir A4-boyutunda zarftan oluşacaktır. 
 Yarışmacıların seçilen kimlik kodları her bir panelin sol üst köşesindeki çerçeveye yerleştirilir. 
Paneller veya zarfın dış kısmı yarışmacıların kimliğini gösteren herhangi bir bilgi içeremez. 
3.2 Başvuruların içeriği 
Panellerin içeriğine dair düzenleme yoktur. Plan, kesit ve izometrikleri içerebilirler. Yarışmacılar tekliflerini sunmak
konusunda en etkili yollara kendileri karar vermelidirler. 
Jüriler hiçbir şekilde ek belge veya modeli incelemeyecektir.  
Yarışmacının seçilen kimlik kodu zarf üzerinde gösterilmelidir. Zarf üzerinde başka hiçbir yazı görünmemelidir. 
 
3.3 Kimlik Kodu
Her bir yarışmacı veya yarışmacı ekipler; 
•  Latin  alfabesinden  iki  harf  (örn.  AA)  ve  bunu  takip  eden  üç  rakamdan  oluşan  (örn.  123)  kimlik  kodu
seçmelidir. 
•  Bu  kimlik  kodu  (örn.  AA123),  aksi  belirtilmedikçe,  yarışmaya  giren  tüm  belgeler  ve  her  bir  panel  ve
yarışmacı veya yarışmacı ekibin kimlik kağıdını içeren mühürlü zarf üzerinde bulunacaktır. 
•  Kod, her bir belgede, belgenin sol üst köşesinde 25 mm yüksekliğinde ve 100 mm genişliğinde yatay bir
çerçeve içine yazılmalıdır. 
Kimlik tespit formu ve mülkiyet beyannamesi web sitesinden indirilebilir. (www.concretedesigncompetition.com)
 
3.4 Başvuruların Sunulması 
Başvuruların  sunulması  için  son  tarih  14  Mayıs  2012’dir.  Başvurular  bu  tarihte  veya  bu  tarihten  önce  ulusal
sekreterler tarafından alınmalıdır. 
Herhangi  bir  posta  hizmeti  ile  14  Mayıs  2012  tarihinde  veya  daha  önce  gönderilmeyen  başvurular  kabul
edilmeyecektir. 
Başvurular taşıma ücreti ödenmiş olarak gönderilmelidir: ulusal sekreterlikler ilgili hiçbir masrafı ödeyemez. Ulusal
sekreterlikler ile ilgili özel bilgiye web sitesinden ulaşılabilir. (www.concretedesigncompetition.com) concretedesign competition               
                
 
4 MÜLKİYET 
Organizatörler  tarafından  alınan  tüm  materyaller  organizatörlerin  malı  olur  ve  her  çeşit  yayım  amacı  ile
kullanılabilir. Her bir projenin sanatsal mülkiyet hakkı proje yazarlarının münhasır mülkiyetidir. 
 
5 PROGRAM 
Yarışmanın başlangıç tarihi:  20 Ekim 2011 
Son sunum tarihi: 14 Mayıs 2012
Ödül kazananlar için Atölye: 26 Ağustos – 1 Eylül 2012 (Rotterdam, Hollanda)
 
6 KARAR
6.1 Ulusal Jüriler
Her ülke sekreteryası kendi ulusal jürisini oluşturur. Jürilerin üyeliği yarışma başladığında duyurulur.
Detaylara web sitesinden ulaşılabilir. 
Para ödülünün bölüştürülmesi ve kazananlar arasında yapılacak sıralama jürinin takdirindedir. 
 
6.2 Yarışma Sonucu
Jürinin kararı nihai karardır. Ulusal  jürilerin her biri en  fazla 3 kazanan belirleyecektir yada sıralama olmayabilir.
Buna ek olarak jüri mansiyon verebilir.
 
6.3 Yarışmacıların İsimlerinin Açıklanması
Hiçbir jüri üyesi yarışmacıların adlarından haberdar olmayacaktır. Başvuruların anonimliğini güvence altına almak
amacıyla,  yarışmacılar  jüri  sonuçları  kamuoyuna  duyurulmadan  önce  projelerini  herhangi  bir  iletişim  amacı  ile
kullanamazlar. 
 
7 ÖDÜLLER 
7.1 Beton Tasarım Atölyesi
Ülke  içerisinde kazananlar 6 günlük uluslararası Atölyeye katılmak  için davet edilecektir. Seyahat düzenlemeleri
ve konaklama ulusal sekreterler tarafından finanse edilecektir. Detaylara web sitesi aracılığı ile ulaşılabilir.
 
7.2 Yayım
Tüm kazanan ve mansiyon ödülü alan başvurular web sitesinde yayınlanacaktır