5.Bestami Yazgan Şiir Yarışması

Şiir Yarışması
Bestami Yazgan Şiir Yarışması

Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti, Güneysu Dergisi ve Nar Yayınları tarafından son
katılım tarihi 20 Mart 2020 Cuma olan resmi/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören
öğrencilere yönelik, “5.Bestami Yazgan Şiir Yarışması”
konulu etkinlik düzenlemektedir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞLAR: Cebelibereket Gazeteciler
Cemiyeti, Güneysu Dergisi ve Nar Yayınları.

YARIŞMANIN ADI: 5. Bestami Yazgan Şiir Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ: Şiir Yarışması

YARIŞMANIN TEMASI / KONUSU: Serbest

HEDEF KİTLE: Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencileri

AMAÇ: Yarışmanın amacı, genç kuşakları şiirle buluştururken aynı zamanda onlara kültür
hazinemizin kapısını aralamaktır. Yarışmanın diğer bir amacı ise gençlerimizin kendilerini
ifade edebilecekleri şiir sanatına ilgi duymaları, edebî zevk kazanmaları ve şiir dünyasına
genç kuşak şairler kazandırmaktır.

KAPSAM: Yarışmaya Türkiye genelinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmî-özel
okullarda öğrenim gören lise öğrencileri katılabilir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İŞLEYİŞ:
1. Eserler özgün olmalıdır.
2. Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
3. Eserlerde ele alınacak konu/tema serbesttir.
4. Şiir tekniği serbesttir. Her türlü şiir tekniği (hece, aruz, serbest) kullanılabilir.
5. Eserler; daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül
almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır.
6. Eserler; bilgisayar ortamında, word formatında, Calibri karakterinde, 12 punto, 1,5 satır
aralığı ile hazırlanmalı ve 4 sayfayı aşmamalıdır.
7. Yarışmacının “adı-soyadı, sınıfı, numarası, okul adı ve okul adresi, öğrencinin velisinin
adı, soyadı ve telefon numarası(kişinin açık rızası olmak kaydıyla) veya öğrencinin
danışman öğretmenin adı, soyadı, branşı ve telefon numarası(kişinin açık rızası olmak
kaydıyla) bilgileri”nin yer aldığı bölüm eserin gönderildiği word belgesinin sonunda yer
almalıdır.
8. Eserler e-posta yoluyla bestamiyazgansiiryarismasi@gmail.com adresine öğrencinin
velisinin, danışman öğretmenin veya okulun e posta adresi üzerinden 7. Maddede belirtilen
bilgilerin bulunduğu word belgesi e postaya eklenerek gönderilebilecektir.
9. Son katılım tarihi 20 Mart 2020 Cuma, saat 17.00’dir. İlgili zaman aralığından sonra
gönderilen eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
10. Her öğrenci yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılabilir.
11. Yarışmaya katılacak şiirler velisinin, danışman öğretmenin veya okulun aracılığıyla
gerekli bilgilerin bulunduğu eserler posta ile de gönderilebilir.
12. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Güneysu Dergisi eser
sahiplerinden izin almak kaydıyla eserleri yayınlayabilir.
13. İlk 3’e giren eserler, 03 Nisan 2020 Cuma günü açıklanacaktır.
14. İlk 3 derece girenler ödül töreninde çağrılacaktır. Ödül töreni 17 Nisan 2020 Cuma günü
Saat: 20.00’da Osmaniye’de yapılacaktır.
15. Ödüle değer görülüp de ödül törenine katılamayan öğrencinin/öğrencilerin ödülleri
adreslerine gönderilecektir.
16. Ödül almaya değer görülen öğrenciler, bir danışman öğretmen veya bir velisi eşliğinde 17
Nisan 2020 Cuma günü Saat: 20.00’da Osmaniye’de yapılacak Güneysu Şiir Şöleni davet
edilecektir ve ödül törenine katılacaklardır. Bir öğrenciye ve bir danışman öğretmen veya bir
veliye ait konaklama ücreti, yol ücreti (şehirlerarası otobüs firmalarının belirlediği ücret)
Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödenecektir (Uçakla yapılacak ve otobüs
firmalarının belirttiği ücretten fazla olan yol ücretlerinin farkları katılımcılara aittir).
17. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
18. Yarışma sonucu seçici kurulun sanatsal yaklaşımına göre olacağı için yarışmanın
sonucuna itiraz edilemeyecektir.
19. Yarışmaya katılım ücretsizdir, yarışma herhangi bir ticari kar amacı gütmemektedir.
20. Yarışmanın bütçe kaynağı ve bütçesi yarışmayı düzenleyen kuruluşlarca (Cebelibereket
Gazeteciler Cemiyeti, Güneysu Dergisi ve Nar Yayınları) sağlanacaktır.

ELEMELER ve ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Eleme ve değerlendirmede aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:
– Seçici Kurul, yarışmayı düzenleyen Güneysu dergisi tarafından oluşturulmuştur. Seçici
Kurulda, kültür, sanat ve eğitim alanında otorite isimler yer almaktadır.
– Eserler yazma becerisinin edinimi açısından planlama, kelime ve söz varlığı,
tema/konu/ana duygu, üslup, imla ve noktalama yönüyle değerlendirilecektir.
– Seçici Kurul, şartnamede belirtilen esaslara göre ön elemeden geçmiş yarışmacıların
eserlerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.
– Seçici Kurul, gerek gördüğünde oy birliği ile karar alma ve gerekçelerini açıklamak
kaydıyla yarışmaya katılan eserler bakımından değerlendirme ölçütlerini belirleme/yeniden
düzenleme hakkına sahiptir.
– Eleme ve değerlendirme işlemleri belirtilen takvim aralığında gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER:
Birinciye 2.000 TL
İkinciye 1.500 TL
Üçüncüye 1.000 TL
Jüri Özel Ödülü (1 Kişi) 500 TL
Toplam 5.000 TL ödül verilecek

YARIŞMANIN SEÇİCİ KURULU:
Prof. Dr. Halit KARATAY (Akademisyen / Yazar),
Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA (Akademisyen / Yazar),
Doç. Dr. Yunus KAPLAN (Akademisyen / Yazar),
Dr. Osman ARSLAN (Şair/Yazar),
Yusuf DURSUN (Şair/Yazar),
Musa SERİN (Şair/Yazar),
Ahmet DOĞRU (Şair/Yazar).

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Rahime Hatun Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad.
Deveciler İş Merkezi 4/37 – Merkez / OSMANİYE
Bilgi için: Ahmet Doğru (Güneysu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
e-posta: bestamiyazgansiiryarismasi@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here