5. Aydın Gün Teşvik Ödülü

İKSV GENÇLERE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR:
AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 40. yılında başlattığı ve her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden bir genç müzisyene verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü, bu yılki sahibini arıyor.

İKSV’nin kurucuları arasında yer alan ve Türkiye’de operanın gelişmesine büyük katkıda bulunan Aydın Gün anısına başlatılan Aydın Gün Teşvik Ödülü 2012’den bu yana her yıl klasik müzik alanında başarılı bir gence bir defaya mahsus olmak üzere takdim ediliyor. 15 bin TL tutarındaki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü geçtiğimiz yıllarda sırasıyla kemancı Hande Küden, viyolonselci Cansın Kara, kontrbasçı Salih Emre Şahin ve kemancı Emre Engin kazandı.

Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün dördüncüsü yine çalgı, opera, bestecilik veya şeflik branşında eğitim görmekte olan veya eğitimini tamamlamış 30 yaşın altındaki müzisyenlere açık olacak. Genç müzisyenler, 5 Aralık 2016 Pazartesi sabahına kadar tesvikodulu@iksv.org adresine özgeçmişleri ve işitsel-görsel malzemelerini göndererek ödül için başvurabilecekler. Adayların ulusal ve uluslararası başarıları ile gelişmeye açıklıklarını değerlendirecek seçici kurul, belirleyeceği ismi Aralık ayı sonunda açıklayacak.

AYDIN GÜN TEŞVİK ÖDÜLÜ

Aydın Gün Teşvik Ödülü, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik ve şeflik branşlarında, gençlerin başarılarını teşvik etmek üzere konumlandırılmıştır.

1. Başvuru ilanı, süresi ve yöntemi
5. Aydın Gün Teşvik Ödülü için başvurular 10 Kasım-5 Aralık 2016 tarihleri arasında ve sadece elektronik posta yoluyla kabul edilir. Elektronik postalarda teknik sorunlar oluşabileceğinden, İKSV yetkilileri tarafından başvurunun alındı teyidi verilmediği durumlarda başvuru İKSV’ye ulaşmış sayılmayacaktır.

Duyurular İKSV internet sitesi, İKSV sosyal paylaşım ağ sayfaları veya medya kanalıyla ya da kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar gibi İKSV tarafından belirlenecek her türlü yolla yapılabilir.

Başvuru Adresi:
Ayşe Emek
Aydın Gün Teşvik Ödülü Koordinatörü
E-posta: tesvikodulu@iksv.org

2. Başvuru koşulları
Aydın Gün Teşvik Ödülü için başvurusu bulunan tüm adaylar seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilir.
Adayların,
1 Ocak 1987’den sonra doğmuş olmaları
TC vatandaşı olmaları,
Klasik müzik alanında çalgı, şan, bestecilik veya şeflik üzerine eğitim almış veya halen eğitimlerine devam ediyor olmaları,
Daha önce Aydın Gün Teşvik Ödülü’nü kazanmamış olmaları,
zorunludur. Bu koşulları taşımayan başvurular yapılmamış sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
Başvurular, sadece alındıkları başvuru dönemi için değerlendirilecek olup, süresinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Mevcut başvurular sonraki ödüller için dikkate alınmaz.

3. Gerekli belgeler
Başvuru sırasında şu belgeler sunulur: (*)
Özgeçmiş (boşluksuz 3.000 karakteri geçmeyecek şekilde)
İletişim bilgileri (yurtiçi veya yurtdışındaki daimi ikametgâh adresi, telefon ve e-posta)
Çalışmalarını gösterir nitelikte görsel-işitsel kayıt (dijital ortamda, dosya paylaşım siteleri veya video paylaşım platformları üzerinden)

Seçici Kurul gerek gördüğü takdirde aşağıdaki ilave belgeleri isteyebilir: (**)
Kişisel durumunu dile getiren başvuru dilekçesi
Ayrıntılı özgeçmiş
Nüfus cüzdanı sureti
İki adet renkli fotoğraf
Öğrenim gördüğü müzik kurumlarından, o aşamaya kadar almış bulunduğu müzik derslerine ait tüm notların dökümü ve diplomaların ilgili kurum ya da noter tarafından onaylanmış suretleri
Eğitildiği müzik kurumlarının yöneticileri ile önde gelen müzik öğretim üyeleri ya da müzik uzmanlarının referans mektupları (Türkçe veya İngilizce)
Yarışmalarda kazandığı ödülleri gösterir belgeler
Verdiği başlıca konserler ya da katıldığı müzik etkinliklerine ilişkin bilgiler ve programlar
Hakkında basında çıkan yazı ya da eleştiriler
Kişisel yeteneklerini yansıtmak açısından sunmakta yarar gördüğü ek bilgiler, kaynaklar ya da sertifikalar

(*) Belge eksiği olan veya tutarsızlık, belirsizlik vb ile yeterli bilgiyi barındırmayan belgeler içeren başvurular dikkate alınmaz.
(**) İlave belgelerin sadece seçici kurulun istemesi halinde gönderilmeleri, ilk başvuruyla kesinlikle gönderilmemeleri önemle rica olunur.

4. Değerlendirme
Yapılan bütün başvurular, Seçici Kurul tarafından başvuru süresi bitiminde Kurulun İKSV tarafından tayin edilecek çalışma prensibi çerçevesinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Değerlendirmeye esas, kariyerinin başındaki gençleri teşvik etmek amacıyla, ulusal ve uluslararası başarı ve gelişmeye açıklıktır.

Sonuçlar, İKSV Yönetim Kurulu’nun onayının ardından ödülü kazanan kişiye yazılı olarak bildirilir; ayrıca İKSV resmi internet sitesi, İKSV resmi sosyal paylaşım ağları ve medya kanallarından duyurulur.

5. Ödül
Aydın Gün Teşvik Ödülü İKSV tarafından her yıl bir defaya mahsus olmak üzere, ödülü daha önce almamış bir kişiye 4. maddedeki seçici kurul değerlendirmesi ve İKSV Yönetim Kurulu onayı ile verilir.
Ödül tutarı 15.000 TL’dir.

6. Seçici Kurul
Seçici Kurul Görgün Taner başkanlığında Cihat Aşkın, Ahmet Erenli, Rengim Gökmen, Yekta Kara ve Yeşim Gürer Oymak’tan oluşmaktadır.