5. ANKARA DESIGN WEEK

T A S A R I M  F A R K L I L I K  Y A R A T I R .

Keşifler çağı bir biçimiyle kapandı. Artık farklılaşma çağındayız. Teknolojiden sanayiye, sanayiden hizmet sektörüne sizi “farklılaştıracak” temel unsur bu dönem de bu sihirli kelime de yatmaktadır.

Bakma-Görme-Algılama-Anlama-Farkına varma ve Hareket Etme. Bu sıralama size “farkındalığın” kapısını açmaktadır ki, bu “tasarım” ile mümkündür.

2007 yılından bugüne her yıl kesintisiz olarak devam eden Ankara Tasarım Günleri, seminerler, sunumlar, etkinlik tarihleri boyunca gezilebilecek tasarım sergileri, video art gösterimleri, çeşitli workshoplar ile, yoğun bir biçimde Ankara’yı bir tasarım merkezi haline dönüştürmektedir.

YENİ TASARIM YAPISI, TASARIM DİSİPLİNLERİ ARASINDA

İÇ İÇELİĞİ ÜRETİR Mİ?

Günümüzde tasarım disiplinleri birbirleri ile gittikçe daha çok ilişkilenmeye başlamıştır. Uzmanlık alanlarında ayrışma kanalları gittikçe daha incelmiştir. Gelişen teknoloji ve teknolojinin kullanım alanları, tasarım üretiminde olmazsa olmaz bir noktaya gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, tasarımın üretim/yaratım sürecini bir bakıma kolaylaştırmıştır. Tasarım disiplinlerinin kendine özgü üretim/yaratım süreçlerinde var olan zaman-mekân kavramlarını gittikçe zamansız-mekânsız bir üretim/yaratım sürecine dönüştürmüştür.

ADW, tasarımı üst baslık olarak kurgulayarak farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. ADW, yasadığımız çağın temel sorunlarına ayna tutmakta, bunlara tasarımın katabileceği “artı değerin farkındalığından” hareketle 2011 ADW konseptini “Tasarımda iç içelik” olarak belirlemiştir.

ADW 2011 Katılımcı Eğitim Kurumlarımız

Doğa Koleji

Gazi Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

ODTÜ

Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarım Fakültesi

Anadolu Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Atılım Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Atılım Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Başkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Bilkent Üniversitesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Çankaya Üniversitesi

Mühendislik Mimarlık Fakültesi,İç Mimarlık Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

ADW Sergileri, 11 – 19 Kasım 2011 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi D ve E Galerilerinde, ADW Söyleşi ve Konferansları ise 13 Kasım 2011 ile 20 Kasım 2011 tarihlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. 

12 Kasım ve 19 Kasım 2011 Cumartesi günleri Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tunus Yerleşkesinde Workshoplar düzenlenecektir.

 

Workshop Katılımları için lütfen [email protected] mail adresine başvurunuz.

 A M A Ç L A R I M I Z

1. Türkiye’nin tasarım alanında geldiği noktayı ulusal ve uluslar arası platformlara tanıtmak, tasarım yoluyla ile işbirlikleri kurmak, kurulan işbirliklerini geliştirmek.
2. Tasarım alanında çalışmalar yapan gençlerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, sektör çalışanlarının kendilerini ve işlerini tanıttıkları platform oluşturmak.

3. Ankara’dan hareket ile Anadolu’nun değişik illerine ulaşmak ve burada çalışma yürüten tasarımcıları, gençleri, akademisyenleri, sektör çalışanlarını etkinliklere katılımlarını teşvik etmek ve yeni birliktelikler kurmak.

4. Tüm katılımcıları, Ankara’nın tarihi, kültürel ve zengin sosyal yapısı ile ilişkilendirmek.

5. Ülkemizin sahip olduğu zengin kültür mirasını paylaşmak.