5. Altın Baret Fotoğraf Yarışması

Amaç:
ÖNLEM Dergisi tarafından beşincisi düzenlenen Altın Baret Ödül Programı’nın amacı; iş sağlığı ve güvenliği (İSG), yangın güvenliği, acil durum ve risk yönetimi kültürünün yerleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili kesimlere ve topluma ulaştırılmasına yardımcı olmak, bu çalışmaları desteklemek ve artmasını teşvik etmektir. Alanda yaşanan sorun ve / veya iyi uygulama örneklerinin bilinirliliğini arttırmak, kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmak diğer amaçlar arasındadır.

İçerik:
Ödül programına başvuracak eserler:
a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın güvenliği, acil durum, afet ve risk yönetimi konu başlıkları ile ilgili ve amaca uygun olmalıdır,
b) Eserlerin odağını, çalışma yaşamındaki sağlık ve
güvenlik uygulamalarını belgelemek, eser sahibinin özgün bakış açısından yorumlamak, çalışma koşul ve ortamları ile İSG, yangın, acil durum, afet, risk yönetimi konuları arasındaki ilişkiyi göstermek ya da yorumlamak oluşturmalıdır.
c) Dolayısıyla insan, mekân, çevre etkileşiminin İSG, yangın, acil durum, afet ve risk yönetimi alanlarındaki yansımalarını / kesişmelerini ele alan eserlerin katılımı istenmektedir.

Katılım Koşulları:
1. Yarışmamıza seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile bunların birinci dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçı ve fotoğraf severler katılabilir. Katılım bireysel olmalıdır.

2. Yarışmamıza katılım ücretsizdir.

3. Yarışmamız Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek daldadır.
Her yarışmacı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almamış en fazla 4 (dört) eseri ile katılabilir.

4. Daha önce başka bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bunlardan kadrajlanıp bir bölümünden oluşturularak yapılan fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
– Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi işlemi,
http://www.tfsfonayliyarismalar.org
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
– Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

6. İsimlendirme:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır: Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oerly veya oeyil gibi.
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır: Örneğin: “TRomeryD1_yangin.jpg” veya “TRomeryD2_ornek_foto.jpg” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Önlem Dergisi sorumlu olmayacaktır.

7. Ödül alan, satın alınan ve bağışlanan fotoğraflar Önlem Dergisi arşivine alınacak, kurumun yayımlarında tanıtım ve eğitim amaçlı olarak ajanda, takvim, afiş, albüm, katalog, kitap, slayt gösterisi, eğitim etkinliği ve web sitesinde fotoğrafçının ismini açık olarak belirterek, kullanım hakkına eserin ait olduğu kişinin izni dâhilinde eser sahibi ile birlikte sahip olacaktır. Önlem Dergisi dışında üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanabilir.

8. Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

9. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilmez. Yapılacak itirazlar düzenleyici kuruma, yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç doksan gün içinde ve yazılı olarak yapılmalıdır.

10. Seçici kurul sergilemeye değer görülen en fazla 20 (yirmi) adet fotoğrafı belirleyecektir.

11. Yarışma sonucu ödül töreninde açıklanacaktır.
Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemiyapılır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlalinin tespiti halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 1.250 TL ve Altın Baret Heykelciği
İkincilik Ödülü : 500 TL ve Altın Baret Heykelciği
Üçüncülük Ödülü : 250 TL ve Altın Baret Heykelciği
Sergileme/Satın Alma (En fazla 20 adet) : 100 TL

Seçici Kurul:
Gökhan KÜÇÜK Avukat
Muhsin AKGÜN Radikal Gazetesi Fotoğraf Editörü
Özcan BARİPOĞLU İşyeri Hekimi / Fotoğraf Sanatçısı
Tufan KARTAL Fotoğraf Sanatçısı / İFSAK
Seçici kurul en az 3 (üç) üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 25.04.2015
Son Başvuru Tarihi : 28.08.2015 / saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 04.09.2015
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 23.10.2015
Ödül Töreni : 23.10.2015

Not: Önlem Dergisi Ödül Töreni tarihini değiştirme hakkını saklı tutar.
İletişim Adresi:
Selda SERMİN
ÖNLEM İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi
Türkocağı Cad. No: 3 K:4 Cağaloğlu / İstanbul TÜRKİYE
İstanbul TÜRKİYE * Tel: +90 212 528 8314 . Faks: +90 212 519 8631 * Önlem Dergisi

www.onlemdergisi.com.tr, * onlem@onlemdergisi.com.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından 2015/038 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.