5. Aile İşletmeleri Kongresi

Değerli Yazarlar;

Yazım kurallarına uygun olarak* hazırlanmış bildirinizin tam metnini, en geç 12 Mart 2012 Pazartesi günü akşamına kadar [email protected] adresine iletebileceğinizi hatırlatarak çalışmalarınızda başarılar diler, özet gönderen tüm yazarlara teşekkür ederiz.

Kongremizde görüşebilmek dileğiyle…

Kongrede Ele Alınacak Konular

Aile işletmelerinde büyüme ve getirdiği sorunlar,
Aile işletmelerinde 2. veya 3. nesile geçiş ve yönetimi, devir sorunları,
Aile işletmelerinde çatışmalar, nedenleri, çözümleri,
Nesillerarası farklılıklar ve aile işletmeleri üzerindeki etkileri,
Aile işletmelerinde kurumsallaşma süreci,
Aile işletmelerinde yönetim kurulları ve yönetim kurullarında “dışarıdan üye (outsider)” uygulamaları,
Aile işletmelerinde profesyonel yöneticilik,
Aile işletmelerinde sahiplik, hisse dağılımı, vergiler ve miras hukuku  ile ilgili sorunlar,
Aile kültürü- işletme kültürü ilişkileri,
Servet yönetimi – Aile işletmesi yönetimi ilişkileri,
Aile işletmelerinde, işletmede çalışan ve çalışmayan aile bireyleri; ücretlendirilmeleri ve kâr dağıtımı sorunları,
Aile işletmeleri ve Aile Vakfı uygulamaları,
Aile işletmelerinde halka açılma,
Aile işletmesinin aile bireyleri arasındaki ilişkilere etkileri,
Nepotizm, aile işletmelerinde kayırmacılık,
Küçük-orta ve büyük boy aile işletmelerinde yönetim sorunları,
Aile İşletmelerinde cinsiyet ayırımcılığı,
Aile anayasası ve aile meclisi (konseyi) uygulamaları,
Aile işletmelerinde stratejik düşünce ve planlama,
Aile işletmeleri ve aile bireylerinin eğitim ve yetiştirilmeleri

İletişim
Kişi     Öğr. Gör. Mehtap Gülaçtı / Kongre Sekreteri
Tel   (0212) 498 41 86 – (0212) 498 41 85
Kişi     Arş. Gör. Andaç Toksoy
Tel   (0212) 498 46 18
Faks (0212) 498 41 85
e-posta      [email protected]
Adres AGMER, İKÜ Ataköy Kampüsü, 5. Kat, C 501, Bakırköy, 34156, İstanbul