5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması

Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, çocuk, doğa, hayvan konulu “5. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması“.

ETKİNLİĞİN AMACI
Türk Edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip koruyarak; İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek, genç kuşaklar arasından yeni yete^nekler çıkmasına vesile olmak, edebiyatımıza yeni isimler ve eserler kazandırmak, edebiyatımızın güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamanın yanında. Ayrıca eserleri ile Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi TANPİNAR’ı saygı ile yâd etmek…

 

KEPEZ BELEDİYESİ

AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT ÖDÜLÜ
ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI:

KEPEZ BELEDİYESİ AHMET HAMDİ TANPINAR EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

 1. ÖDÜLÜN AMACI:

Türk Edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip koruyarak; İnceleme ve araştırmayı teşvik etmek, genç kuşaklar arasından yeni yetenekler çıkmasına vesile olmak, edebiyatımıza yeni isimler ve eserler kazandırmak, edebiyatımızın güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamanın yanında. Ayrıca eserleri ile Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi TANPİNAR’ı saygı ile yâd etmek…

 1. YARIŞMANIN TÜRÜ: Masal
 2. YARIŞMANIN KONUSU : “Çocuk, doğa ve hayvan”
 3. ÖDÜLÜN KAPSAMI

Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla belirlenen konu kapsamında yaş sınırı olmaksızın her kesimin katılabileceği “masal” türünde taslak olarak yazılacak eserleri kapsar.

 1. ÖDÜLÜN TARİHİ

Ödüller, 2019 Mayıs ayı içinde belirlenen bir günde tören yapılarak verilir. Başkanlık genel programına uygun olarak gün ve ay değişikliği yapabilir. (Ödül töreni basından, sosyal medyadan duyurulur. Ayrıca yarışmacılara telefon ile bilgi verilir.)

 1. KATI UM ŞARTLARI:
 • Yarışmaya katılacak eserler masal türünde olup, konusu “Çocuk, doğa ve hayvan” dır.
 • Yarışmaya katılacak eserler, başlangıç, geçiş ve bitiş tekerlemeleri; 3, 7, 40 gibi sayısal ifadeler bakımından, masal türünün şekilsel özelliklerini mutlaka taşımalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler kaynak kişilerden derlenmiş halk masallarının edebi bir üslupla işlenmiş şekli veya doğrudan yazılmış bir edebi masal olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerde Türk kültüründe yer alan masal motifleri, masal unsurları ve masal kahramanlarının (akıllı, fedakâr, kurnaz, zeki) kullanılması tercih edilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak eserler nesir şeklinde yazılmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerde dil olarak Anadolu ağızlarından kelimeler kullanılabilir. Ancak fiil çekimlerinde ise standart Türkiye Türkçesi kullanılmalıdır (geliyoh/geliye yerine geliyoruz/geliyor gibi).
 • Yarışmaya katılacak eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
 • Yarışmaya yurt içi ve dışından herkes katılabilir.
 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır.
 • Katılımcılar yarışmaya masal dalında tek eserle katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin üzerinde, 18 yaş üstü katılımcılar için sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten herhangi bir işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. 18 yaş altı yarışmacılar, hikâyenin son sayfasına kendi adı soyadı, okul adresi, veli adı soyadı, veli telefon numarası, varsa e-posta adresi eklemelidir, (kişinin açık rızası olmak kaydıyla)
 • 18 yaş üstü Yarışmacılar, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, eserinin yer aldığı zarfa koyacaktır.
 • Eserlerin metin uzunluğu 3-10 sayfa ile sınırlandırılmış olup, A4 kağıdına 12 punto times new roman karakteri ile yazılacak ve 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eserler kitaplaştırtacağı için, eserlerin koyulduğu zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CD’ye yüklenmiş olarak da gönderilecektir.
 • Yarışmaya gönderilen masalların telif hakkı eser sahibine ait olup, yarışmaya katılımla birlikte Kepez Belediyesi yayma, yayımlama, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışma jürisinde görev alanların yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Şartnameye uygun olarak hazırlanan eserler değerlendirmeye alınacaktır.
 • Dereceye giren eserlerin açıklanması ve ödül töreni tarihi önceden bilgi vermek şartıyla Belediyemiz tarafından değiştirilebilir.

6.ESERLERİN TESLİM TARİHİ

Yarışmanın Başlangıç Tarihi                                                              : 01/10/2018

Eserlerin son Teslim Tarihi                                                               : 05/04/2019

Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması ve Ödül Töreni Tarihi: 13-17/05/2019

 

VERİLECEK ÖDÜLLER:

 1. ESERE para ödülü beş bin (5000 TL) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.
 2. ESERE para ödülü dört bin (4000 TL) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.
 3. ESERE para ödülü üç bin (3000 TL) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.
 4. TEŞVİK para ödülü iki bin (2000) Türk Lirası, plaket, katılım belgesi.

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ:

KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:233 07060 KEPEZ/ANTALYA

İletişim telefonları:*) (242) 325 60 60 -0 (242) 325 73 74 – 0 (242) 325 7525 fax:0 (242) 326 21 47 e-mail: www.kepez-bld.gov.tr – www.kepezkultur.com