5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

İstanbul ili Şişli ilçesi FMV Özel Işık Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik “Nakiyye ELGÜN Ulusal Öykü Yarışması” düzenleme talebine

Osmanlıdan Cumhuriyet’e iki dönemi yaşamış; eğitim, siyaset ve cemiyet hayatında aktif rol oynamış, aydın bir Türk kadını olan Nakıyye Elgün 1917’de Feyziye Mektebi Müdürlüğünü üstlenmiştir. Dönemin en değerli öğretmenlerinin bir araya gelmesiyle Feyziye Mektebi İstanbul’da eğitim dünyasına fırtına gibi girmiş ve batılı tarzda, yeni bir eğitim programı uygulamıştır. Arapça ve Farsçayı ders programından kaldırmayı Cumhuriyet devrimlerinden çok daha önce gerçekleştirmiştir. Müfredatın emretmesine karşın Arapça ve Farsça derslerini kaldırıp yerlerine felsefe, sosyoloji, mantık, kozmografya ve ticaret derslerini koymuştur.

Nakıyye Elgün, işgal günleri geride kaldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kurulan Cumhuriyet’in ideolojisini benimsemiş, bunu “Cumhuriyet’le yeniden doğdum.” diyerek sık sık dile getirmiş bir eğitimcidir. Kadınlara siyasi hakların verilmesiyle İstanbul Belediye Meclisinin ilk kadın üyesi olmuş, 1934’te ilk kadın milletvekillerinden biri olarak TBMM’ye girmiştir.
Bizler Nakıyye Elgün’ün ileri görüşlü, öncü ve yenilikçi duruşunu Taksim Meydam’nda bir masa üzerine çıkarak yaptığı konuşmayı fotoğrafta görmekteyiz. Bu fotoğraf, bize Nakıyye Hanım’m çocuklara ve çocuk haklarına verdiği önemi göstermektedir.

Nakıyye Hanım sahip olduğu niteliklerle ve yaptığı birçok işle döneminin fark yaratan kadınlarından olmuştur. Bizler de bu yıl İkincisini düzenlediğimiz “Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması”yla, Nakıyye Elgün’ün şahsında Türk milletinin millet olma, özgürleşme, çağdaş ve uygar medeniyetler seviyesine yükselme mücadelesine emek ve gönül vermiş eğitimci kadınlarımızın hatıralarını yaşatmak ve ülkülerini devam ettirmek amacındayız. Bununla birlikte yarışmamız Türk dilinin doğru kullanımı, dilin estetik inceliklerini ve güzelliklerini keşfetme yolunda Türk dilinin temsilcileri olabilecek genç yazarları teşvik etmek amacıyla düzenledik. Yarışmamızın bu yılki teması “doğa sevgisi”dir. Doğa sevgisi ekseninde yazılacak tüm öyküler yarışma kapsamında kabul edilecektir.

7. Genel Katılım Şartlan
– Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5×2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
– Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.
– Okullar, her sınıf düzeyinden birer tane olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört öykü türünde eserle yarışmaya katılabilir.
– Gençlerin, büyüklerinden yardım almadan, kendi özgün metinlerini oluşturması, değerlendirmede aranan önemli ölçütlerden biridir.
– Eler yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
– Yarışmaya gönderilen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.
– Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
– Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.
– Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
– Öykünün posta veya e-posta tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
– Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için Ek-l’de yer alan Başvuru Formunu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır.
– EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli îzin Yazısının, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
– Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları EK-3’te yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru Formu’nda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenlenen kuruma göndermeleri gerekmektedir.
– Eserlerin telif hakkı öğrenciye aittir. Eser sahibinin izni olmadan eserler herhangi bir yerde yayınlanamaz, kullanılamaz.
– Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Örneğin görme engelli öğrencilerin Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesi’ne çevrilerek seçici kurul üyelerinin değerlendirilmesine sunulacaktır.
– Yarışmaya katılım gönüllük esasına göredir.

– Birinci eser 2500 TL
– İkinci eser 2000 TL
– Üçüncü eser 1500 TL
– Mansiyon Ödülü 250 TL
– Toplam Tutar: 6250 TL
Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler FMV Işık Ortaokulu tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarım gönüllük esasıyla yapmaktadır.
Yarışma ülkemizdeki okuma ve yazma kültürünün desteklemesini geliştirmek amacıyla düzenlenmekte olup ticari bir amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.

Etkinlik Tarihi 27 Mayıs 2022
Adresine Bilgilerin Girildiği Tarih 7 Ekim 2021
Başvuru Başlama Tarihi 13.12.2021
Başvuru Bitiş Tarihi 25.03.2022

Seçici kurul yarışmaya katılan öyküleri dört ana ölçüt altında değerlendirir.
1. Öykü Türüne Uygunluk: Eserin “öykü” türüne uygun bir şekilde yazılması, öyküdeki kurgu ve karakterlerin işlenişi değerlendirilir.
2. Temaya Uygunluk: Açıklanan tema çerçevesinde yazılmış olması değerlendirilir.
3. Dil ve Anlatım: Öğrencinin Türkçeyi doğru, güzel kullanması ve sözcük dağarcığının zenginliği göz önünde bulundurulur.
Özgünlük: Metnin herhangi bir yazar ve eserden alınmadığı göz önünde bulundurulur. Öykünün öğrencinin duygu ve düşüncelerini yansıtmış olması değerlendirilir

Yarışmaya katılacaklar http://fmv.edu.tr/tr/oykuyarismasi e-posta adresinden başvuru formunu doldurarak eserlerini gönderebilirler. Posta ya da kargo il yapılacak başvurularda zarfın üstüne Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması yazılmalıdır. Gönderilecek adres ise FMV Işık Ortaokulu Teşvikiye Cd. No:6, 34365 Şişli/İstanbul’dur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin