5 – 15 yaş aralığındaki tüm çocuklara yönelik Benim Astronot Kostümüm yarışması

Astronot
Astronot Kostümüm yarışması

Stellar-Lab. tarafından organize edilen ve AKED(Astrokimya ve Eğitim Derneği) tarafından da desteklenen, hedefi çocukların merak ve ilgilerini Astronomiye yöneltmek, var olan ilgilerini geliştirmek amacıyla evde, basit araç ve malzemelerle hazırlayıp katılabilecekleri bir yarışma düzenlenmektedir. Bu amaçlarla “Benim Astronot Kostümüm” isimli bir yarışmaya başvuru süreci başlatılmıştır. Çocukların ve yetişkinlerin evde geçirdikleri zamanı daha değerli hale getirmeyi ve içinde bulunduğumuz süreçte herkes için bir motivasyon oluşturmayı hedefleyen ASTRONOT KOSTÜM YARIŞMASINA meraklı ve tasarlamayı seven tüm çocukların katılımı beklenmektedir.

Stellar Lab ve bu girişimin ortakları, çocukların merak ve ilgilerini astronomiye yöneltmek, var olan ilgilerini geliştirmek amacıyla evde, basit araçlarla hazırlanıp katılabilecekleri bir yarışma düzenlemektedir. Bu amaçlarla Benim Astronot Kostümüm isimli bir yarışma başlatılmıştır. Çocukların ve yetişkinlerin evde geçirdikleri zamanı daha değerli hale getirmeyi ve içinde bulunduğumuz süreçte herkes için bir motivasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Meraklı ve tasarlamayı seven çocukların katılımını bekliyoruz.

Katılım Koşulları
Başvuru 5 – 15 yaş aralığındaki tüm çocuklara açıktır. Tüm başvurular çocuklar adına veli tarafından yapılacaktır. Ebeveynler tarafından yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çocuklardan bir tasarım yapmasının yanında tasarladıkları çalışmaya bir fikir (yenilik) eklemeleri, yenilikçi yaklaşmaları beklenmektedir.

Yarışmanın teması ”astronot kıyafetleri”dir ve uzay ve astronomi teması ile tasarlanmış kıyafetler ve aksesuarlar kabul edilecektir. Ana hatlarıyla bu temada kalınması koşuluyla çeşitli eklemeler yapılabilir, özgün tasarımlar ile zenginleştirilebilir.

Tasarımlarda ötekileştirici, bir kesimi aşağılayan veya nefret söylemi içeren sembol, ikon veya simgeler kullanılamaz. Tasarımlar yukarıdaki kurallara uymak koşulu ile slogan ve sembol içerebilir. Astronot Kaskı veya Kıyafet üstünde Türk Bayrağı, NASA Logosu gibi imgeler yer alabilir.

Çocuklarca hazırlanacak tasarımlarda (kask, pelerin, kıyafet, astronot telsizi, kapsül, roket vb.) karton, renkli kağıtlar, yapıştırıcı, boya kalemleri, şeffaf poşet, ip, kutu, rulo vb. basit ve evde bulunan araçlar kullanılması beklenmektedir. Kullanılacak malzemelerin niteliği, türü veya miktarı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır ancak fırsat eşitliği bozabilecek, herkesçe ulaşılamayan malzemelerin kullanımı tavsiye edilmez.

Çocuklar tasarımlarını yaparken veli ve diğer 3. kişilerin katkılarının sınırlı olması beklenmektedir.

Çocuklar tasarımlarını yaparken kullanılan malzemelere veli tarafından dikkat edilmesi beklenmektedir. Kesici (makas, maket bıçağı vb.) araçların kullanımı kontrollü olmalı, vücuda zarar verecek malzemeler (delici, kimyasal olarak zararlı olan, hijyenik olmayan tüm malzemeler) kullanılmamalıdır.

Başvuru şekli başvuru formu aracılığıyla ve belirtilen şekilde olmalıdır.

Yarışmanın tüm paydaşları her türlü değişiklik hakkını saklı tutar

Takvim
Son Başvuru Tarihi: 18 Nisan 2020 23.59
Değerlendirme Süresi 19-22 Nisan
Yarışmanın Sonuçlandırılması: 23 Nisan 2020
Hediye Gönderimi: 30 Nisan – 20 Mayıs
Gerektiğinde takvim üzerinde değişiklik yapılabilir.

Değerlendirme
Değerlendirme başvuru sayfasında belirtilen şekilde yapılacaktır. Eğitim, astronomi ve sanat alanından bilirkişiler yapacaktır. Değerlendirme üyeleri şu sayfada belirtilmiştir.

Değerlendirme yapılırken çalışmada veli müdahalesinin sınırlı olması ile birlikte özgün ve yeni fikir içeren yönlere ağırlık verilecektir.

Haklar
Başvuran herkes bu şartnameyi ve belirtilen koşulların tamamını kabul etmiş sayılır.

Stellar Lab ve tüm paydaşlar tarih, hediye gönderimi, takvim, işleyiş ve diğer tüm başlıklarda değişim hakkını saklı tutar.

Stellar Lab ve paydaşlar eserlerin fotoğraflarını sanal ve gerçek sergilerde, blog yazılarında, sosyal medyada ve dergi, kitapçık gibi basılı ve elektronik içeriklerde isim belirterek kullanabilir.

stellarlabstore.com

”Benim Astronot Kostümüm” Yarışması Başvuru Formu