“48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

“48 SAAT” Öğrenci Fikir Yarışması

Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü, mimarlık öğrencilerine, yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 48 SAAT süre ile sınırlı, dijital ortamda gerçekleşecek yarışmalar düzenlemeyi hedeflemektedir. Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede, yoğun motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilebilmesinin önemi vurgulanarak, 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır. Amaç, günümüz toplumunun yaşamsal sorunlarına çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiğini uygulamak ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

Konu
(6 Nisan 2018 tarihinde saat 20.00’de ilan edilecektir.)

Yarışmanın Türü ve Şekli
Mimarlık Vakfı Mimarlık Enstitüsü tarafından serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup; yarışma konusuna erişim, teslim gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yönetilecek olup, ödüle layık görülen projeler yarışmanın web sayfasında 1 ay boyunca yayınlanacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Ekip içinde yer alacak mimarlık ve diğer disiplinlerden yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur. Ancak, ekip başının mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.
Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları ve bunu Mimarlar Odası’ndan alacakları üye tanıtım belgesi ile belgelemeleri zorunludur. Ekipte bulunan diğer disiplinlerde meslek odası öğrenci üyeliği var ise öğrenci üyeliğini belgelemek zorundadır.
Yarışmanın asil ve yedek jüri üyeleri ve yarışmayı açan vakıf-enstitü yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 6 Nisan 2018 “sa : 20:00”

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih : 8 Nisan 2018 “sa: 20:00 – 22:00”

Jüri Değerlendirmesi : 14 Nisan 2018

Sonuçların Açıklanması : 20 Nisan 2018

Kolokyum ve ödül töreni ile takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

http://www.mimarist.org/etkinlik/48-saat-ogrenci-fikir-yarismasi/