47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
2016

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca LİSE öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bilgisayar, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya,
Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Teknolojik Tasarım ve Tarih alanlarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.
· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
· Yarışmaya gönderilecek projelerin 2016 yılı Proje Rehberine(*) göre hazırlanması gerekir.
· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler,
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
· 2016 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.

Yukarıda belirtilen koşullara uymayan projeler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMİ
Proje başvuruları 05 Ocak 2016 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2016 tarihinde, saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden öğrenci tarafından online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak olan proje başvuru onay formunun çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul
müdürlüğü ıslak imzalı olarak 22 Ocak 2016 tarihi saat 17:00’e kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir. (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).
İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde bir öğrenci sisteme giriş yapacak ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini de sisteme ekleyecektir. Öğrenci/ler son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olacaktır) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Proje özeti, planı ve raporu üzerine kişisel bilgiler yazılmayacaktır. Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuruların yapılacağı Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
TÜBİTAK tarafından Bölge Merkezi olan 12 ilde bir öğretim üyesi yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Erzurum, Eskişehir, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.

· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.
· Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kriterler göz önüne alınacaktır.
· Gerekli görülmesi halinde proje başvuru alanı jüri tarafından değiştirilebilir.
· Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
· Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınacaktır.
· Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir.
· Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrencilere Başarı Belgesi ve para ödülü verilecektir.
· 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Mayıs ayında Final Yarışmasına davet edilecektir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce
yukarıda belirtilen kriterlere göre tekrar değerlendirilecek ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü
verilecektir. Değerlendirme sonucunda jüri tarafından uygun bulunursa Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü de verilebilir.
· Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenecektir.
· Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
· Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler Final yarışmasına katılan tüm projeler arasından belirlenecektir. Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri
durumunda alanlarındaki yükseköğretim programlarından burslu programlar hariç istedikleri programa sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir (Bkz. 2016 YGS Kılavuzu). Ayrıca Uluslararası Proje Yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ödüllerinden birini
alan öğrenciler TÜBİTAK 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programından yararlandırılacaktır.

Projelerin, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve
danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacak ve bu durum MEB’e bildirilecektir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanacaktır.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından e-posta olarak gönderilebilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.

Yarışmada derece alan öğrencilerin faydalandığı ek katsayı uygulaması YÖK tarafından kaldırılmıştır.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmeyecektir.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

(*)Proje rehberine adresinden, online başvuru formuna ise https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

BÖLGE MERKEZLERİ VE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRESLERİ

BÖLGE MERKEZİ:
ADANA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY,
K.K.T.C, K.MARAŞ, KARAMAN,
KİLİS, MERSİN, OSMANİYE
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA
Adres; Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm
Başkanlığı, 01330
ADANA
Tel: 0 322 338 63 95
e-posta: sbircan@cu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ANKARA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI,
ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE,
ZONGULDAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Abuzer ÖZSUNAR
Adres; Gazi Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü, 06570
ANKARA
Tel: 0 312 582 34 10
e-posta: ozsunar@gazi.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT,
ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE,
IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR
Adres; Atatürk Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü, 25240
ERZURUM
Tel: 0 442 231 43 88
e-posta: beydemir@atauni.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ESKİŞEHİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AFYON, BALIKESİR, BİLECİK, BURSA,
ÇANAKKALE,
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ
Adres; Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
İlköğretim Bölümü, Meşelik
Kampüsü, 26480
ESKİŞEHİR
Tel: 0 222-239 37 50 / 1643
e-posta: eartvinli@gmail.com

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL ASYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI,
KOCAELİ, SAKARYA,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ
Adres; İstanbul Ticaret Üniversitesi
Endüstri ve Tasarım Mühendisliği
Fakültesi, Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü
Cad. No: 4, 34840
Küçükyalı İSTANBUL
Tel: 216-4891888/3214
e-posta: iekmekci@ticaret.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA YAKASI,
TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Adres; İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
Uçak Mühendisliği Bölümü 34469
Maslak İSTANBUL
Tel: 0 212 285 31 11
e-posta: ozkol@itu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İZMİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AYDIN, İZMİR, MANİSA,
MUĞLA, UŞAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU
Adres; Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0 232 311 25 86
e-posta:
serdar.korukoglu@ege.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AKSARAY, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, YOZGAT
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
Adres; Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
38039, KAYSERİ
Tel: 0 352- 207 66 66- 32126
e-posta: s-unalan@erciyes.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
KONYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANTALYA, BURDUR, DENİZLİ,
ISPARTA, KONYA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Ecir YILMAZ
Adres: Necmettin Erbakan
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim
Fakültesi Necip Fazıl Mah. Meram
Yeni Yol A Blok No: 145, 42090
Meram, KONYA
Tel: 0 332 324 76 60
e-posta: eciryilmaz@konya.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
MALATYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADIYAMAN, BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ
MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
Adres: İnönü Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
MALATYA
Tel: 0 422 341 00 66
e-posta: iozdemir@inonu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
SAMSUN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU,
ORDU, SAMSUN, SİNOP, TOKAT,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü Kurupelit Kampüsü
55139 Atakum
SAMSUN
Tel: 0 362 312 19 19 / 5179
e-posta: icbudak@omu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ,
MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK, VAN
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Cemil TUNÇ
Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Kampüs 65080
VAN
Tel: 0 432 225 10 24 39/1266
e-posta: cemtunc@yahoo.com