46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

TÜBİTAK
46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

2015
Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.
BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
· Yarışmaya gönderilecek projelerin 2015 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne(*) göre hazırlanması gerekir.
· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
· 2015 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.
Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle yarışmaya kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU İŞLEMİ
Proje başvuruları https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden 06 – 27 Ocak 2015 tarihleri arasında öğrenci tarafından online olarak yapılacaktır. İki öğrenci tarafından hazırlanan projelerde bir öğrenci sisteme giriş yapacak ve diğer öğrenci ile danışman bilgilerini de sisteme girecektir. Öğrenci/ler son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yükleyeceklerdir. Online başvuruda Proje Planı, Proje Özeti (özet 250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu PDF formatında sisteme yüklenecektir. Proje özet, plan ve raporunuzun üzerine kişisel bilgilerinizi yazmayınız. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Başvuru formu 30 Ocak 2015 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü
adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).
İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuruların yapılacağı Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Ankara, Erzurum, Eskişehir, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.
· Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.
· Jüri gerek görürse, proje başvuru alanını değiştirebilir.
· Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
· Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir.
· Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
· Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciler ve danışmanlarına Başarı Belgesi ve para ödülü verilecektir.
· 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye ve danışman öğretmenine para ödülü ve başarı belgesi verilecektir. Sergilenen projelerin değerlendirilmesi sonucunda uygun bulunursa bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir.
· Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sunum ve sergide her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan elenecektir.
· Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından ödenecektir.
· Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. (Bkz. 2015 YGS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girecekleri yıl YGS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklardır.
· Uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilecek projeler Final yarışmasına katılan tüm projeler arasından, farklı bir jüri tarafından belirlenecektir.
Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak, TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacak ve bu durum MEB’e bildirilecektir.
Söz edilen kurallara uyulmadığı yarışma sonrasında belirlenmesi durumunda yukarıda sayılan yaptırımlar uygulanacaktır.
Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine TÜBİTAK tarafından e-posta olarak gönderilebilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz beklenmektedir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.
BAŞVURU TARİHİ:

Online başvurular 06 Ocak 2015 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2015 tarihinde, saat 17.30’da sona erecektir.
Islak imzalı online başvuru formları 30 Ocak 2015 tarihinde saat 17:00’e kadar Bölge Koordinatörlüğü adresinde olmalıdır.
Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurunuzun bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. TÜBİTAK tarafından yaptırılacak değerlendirme içerik ve sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmemektedir.
(*)Proje rehberine www.projeyarismasi.org, online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’NA dayanarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

BÖLGE MERKEZLERİ VE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRESLERİ

BÖLGE MERKEZİ:
ANKARA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI,
ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE,
ZONGULDAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Abuzer ÖZSUNAR
Adres; Gazi Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü
06570 ANKARA
Tel: 0 312 582 34 10
e-posta: ozsunar@gazi.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT,
ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE,
IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR
Adres; Atatürk Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
25240 ERZURUM

Tel: 0 442 231 43 88
e-posta: beydemir@atauni.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
ESKİŞEHİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AFYON, BALIKESİR, BİLECİK, BURSA,
ÇANAKKALE,
ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, YALOVA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ
Adres; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Meşelik Kampüsü,
26480 ESKİŞEHİR
Tel: 0 222-239 37 50 / 1643
e-posta: eartvinli@gmail.com

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL ASYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI,
KOCAELİ, SAKARYA,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Salim ORAK
Adres; İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Sütlüce Mah. İmrahor Caddesi, No: 90,
34445, Beyoğlu, İstanbul
Tel: 0 216 3411257
e-posta: sorak@ticaret.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA YAKASI,
TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL
Adres; İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak
Mühendisliği Bölümü
34469 Maslak İSTANBUL
Tel: 0 212 285 31 11
e-posta: ozkol@itu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
İZMİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AYDIN, İZMİR, MANİSA,
MUĞLA, UŞAK
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU
Adres; Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
35100 Bornova İZMİR
Tel: 0 232 311 25 93
e-posta: serdar.korukoglu@ege.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AKSARAY, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS, YOZGAT
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
Adres; Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
38039, KAYSERİ
Tel: 0 352- 207 66 66- 32126
e-posta: s-unalan@erciyes.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
KONYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANTALYA, BURDUR, DENİZLİ,
ISPARTA, KONYA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Abdullah UZUN
Adres; Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi,
Uçak Mühendisliği Bölümü,
Büyük İhsaniye Mah. Kazım Karabekir
Cad. No: 82 Kat: 5,
42080 Selçuklu KONYA
Tel: 0 332 321 38 48
e-posta: auzun@konya.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
MALATYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADIYAMAN, BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ
MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. İsmail ÖZDEMİR
Adres; ; İnönü Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
MALATYA
Tel: 0 422 341 00 66
e-posta: iozdemir@inonu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
MERSİN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY,
K.K.T.C, K.MARAŞ, KARAMAN,
KİLİS, MERSİN, OSMANİYE
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Ülkü ÇÖMELEKOĞLU
Adres; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı Çiftlikköy
Kampüsü 33343
MERSİN
Tel: 0324-3610001/3023
e-posta: ulkucomelekoglu@mersin.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
SAMSUN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU,
ORDU, SAMSUN, SİNOP, TOKAT,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK
Adres; Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü Kurupelit Kampüsü
55139 Atakum
SAMSUN
Tel: 0 362 312 19 19 / 5179
e-posta: icbudak@omu.edu.tr

BÖLGE MERKEZİ:
VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ, MUŞ,
SİİRT, ŞIRNAK, VAN
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Cemil TUNÇ
Adres; Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Kampüs 65080
VAN
Tel: 0 432 225 10 24 39/1266
e-posta: cemtunc@yahoo.com

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı
T: 0 312 468 53 00 / 3812 www.tubitak.gov.tr/bideb/2204