4007 TÜBİTAK Kars Bilim Şenliği

Kars Bilim Şenliği Amaç
Bu proje ile;

İlkokul 2, 3, 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf ve lise 9, 10, 11. Öğrencilerinin, uygulamalı atölyelerle bilişsel, duyuşsal yeteneklerinin farkındalığını artırma,
Öğretmenlerde alışılmışın dışında öğrenme ortamları le tanışma fırsatı sunarak ufuklarını açma,
Velilerin eğitimin bir parçası olduklarını hatırlatıp bilinçlendirme çalışmaları yapma,
Açılacak olan Akıl ve Zekâ Oyunları, Gölge Oyunları, Hayatın Ritmi, Origami, Mikroskobik Canlılar, Oyunlarla Matematik Eğitimi, Robotik ve Kodlama Eğitimi, Heykel Yapımı, Siber Güvenlik, Astronomi ve Gökyüzü Gözlem, Yaratıcı yazarlık, Yaşamda Elektrik, Arkeoloji, 3D Tasarım ve Baskı, Basit Makineler-Zor Tasarımlar, Benim Maskotum, Google Tilt Brush ile 3B Çizim Deneyimi, Grafik Animasyon, Cümle ve Hikaye Oluşturma, Benim Yörem Senin Avazın, Doğru nefes doğru Ses, Pergoloji, Vitray(Vitray Boyama), Enormous Elephant (Dev Fil) Atölyesi, Unutulmaya Yüz tutmuş Çocuk Oyunları, Resfebe, Çocuklar için Felsefe P4C (Mutsuz Prens) Atölyeleri ile katılımcılarda bilime merak uyandırmak, bilim insanlarına karşı olumlu bakış açıları oluşturmanın yanı sıra hedef kitlemize sanatsal, kültürel, bilimsel doğrultuda uygulamalı eğitimler vererek zihinsel, bedensel gelişimlerine katkı sunma,
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerine açılacak olan atölyelerle öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, Psikomotor becerilerinin gelişimine katkı sunma. Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerine sorumluluklar verilerek kendilerini toplumdan soyutlanmadığını hissetmemelerini sağlamak. Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin katılacakları atölyeler dışında gönüllülük esasına dayanarak projede rehber görevini üstlenerek proje ekibinin bir parçası olması sağlanacaktır.
Proje içeriğinde altı farklı söyleşi yer almaktadır. “Bilinmeyen Yönleri ile Sarıkamış Destanı”, “Değerler Eğitimi”, “Müze ve Müze Çeşitleri”, “Özel Yetenekli Bireyler”, “Projenin Eğitim Hayatındaki Önemi”, “Bilim sosyolojisindeki temel yaklaşımlar” konuşmacıların konusunu oluşturmaktadır. Konuşmacılar, konularının içeriğine uygun olan yerlerde (Harp Müzesi, Bilim ve Sanat Merkezi vb.), uygulama yapacaktır. Bu söyleşiler sonunda Kars İline ait Genel Tarih, Müze Kültürü, Özel Yetenekli Bireylere dair bilgi edinme, “Değerler Eğitimi” konuşmaları ile katılımcının kendi kültürünü, inancını öğrenip yaşayıp ve davranışa aktarmasını sağlama böylece davranışa dönen her değeri sosyal çevre içinde model olarak insanlara yansıtma.
Açılacak olan atölyeler ile;

Hedef kitlenin sosyalleşmesini sağlama, bilgisayar, tablet, cep telefonu üzerinden oynanan sanal oyunlardan uzaklaştırma ve stratejik düşünebilme becerilerini geliştirme,
Unutulmakta olan bir kültürün hatırlanması, perde arkasında oynatılacak olan karakterlerin yapılması ve bunlara dair seslendirme yapılması,
Tek hücrelilere dair kültürlerin hazırlanması, bu kültür içinden alınacak olan numunelere dair preparatların hazırlanması, preparat içerisinde yer alan zooplakton ve fitoplaktonlar gibi tek hücreli canlıların tanıtılması,
Eğitim sistemine baktığımızda birçok konuda öğrencilerin hayal güçlerinin kısıtlandığını görebiliriz. Geleceğimizin mimarı olacak bugünün çocuklarına Hayal Et-Keşfet-Tasarla-Üret misyonunu benimseterek 3D yazıcılarla geleceğimizi dönüştürmeyi,
İnternet kullanıcılarının, aygıtların ve verilerin sayısında beklenen eşi görülmemiş artış, büyük fırsatların yanı sıra aynı derecede göz korkutucu tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Kişisel ve kamusal verilerin doğru bir şekilde saklanması korunması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Dolaysıyla yapacağımız Siber Güvenlik Atölyesi ile, siber güvenlik farkındalığının artırılması, kişisel bilginin korunmasına yönelik daha sıkı tedbirler alınması, siber güvenlik yeteneklerinin arttırılması ve siber güvenlik kültürünün oluşmasına katkı sağlanması,
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde çocukların, akıllı cihazlar ve bilgisayarlarla tanışmaları kaçınılmazdır. Çocukların bu cihazlarla geçirdikleri süreler ve hangi amaçla kullandıkları da bir muammadır. Robotik Kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri süreler, olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak gelişimlerine olumlu katkı sunacaktır. Robotik ve kodlama atölyeleri ile çocukların motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenmelerine yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca hayallerindeki robotu tasarlamakla kalmayıp robotu programlayarak algoritma mantığını da kavrayacaklardır. Bunu öğrenen ve geliştiren çocuklarsa, hayatlarında karşılaştıkları her sorun için çözüm üretebilme becerisini elde etmesi,
Astronomi ve Gökyüzü Gözlemi çalışması ile Güneşin gözleminin yapılması, evrenin bilinen ve bilinmeyenlerine merak uyandırılması,
Matematik atölyesinde matematik öğrenme konusunda oluşan olumsuz ön yargının kırılması ve çeşitli oyunlarla öğrenmenin kolaylaştırılması,
Yaratıcı yazarlık, Arkeoloji atölyeleriyle kendi kültürünü, tarihini tanıma ve bunlara bağlı kalınarak yazma becerilerinin geliştirilmesi,
Hayatın ritmi, Benim Yörem Senin Avazın, Doğru Nefes Doğru Nefes Atölyeleri ile, İnsan sesinin nasıl oluştuğu, sesin temel özellikleri, diyafram nefesinin nasıl alınacağı ve kullanılacağı, insan sesi çeşitleri ve bunların günlük hayatımızda nasıl kullanılacağının kavranması,
Katılımcıların artırılmış gerçeklik uygulamalarını keşfetmelerini sağlamak, artırılmış gerçeklik gözlüğü ve Google Tilt Brush yazılımı ile sanal ortamlarda sanatsal faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlamak,
Katılımcıların resim ve animasyon oluşturarak bunlar üzerinde düzenleme yapmalarını sağlama, Animasyon karakteri tasarlayarak, tasarlanan karakterlere animasyon hareketi katıp bir senaryo dâhilinde oynatma,
Katılımcılara (öğrencilere) geçmişten günümüze mimaride yer alan cam süsleme (boyama) olarak kullanılmış olan vitray tekniğini öğretmek, unutulmaya yüz tutmuş bu tekniği yeniden yaygınlaştırmak ve çeşitli ürünler ortaya koymak,
Katılımcılara İngilizce derslerinde katılımcıların kelime öğrenme, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik üretebilme yetilerini geliştirmek ve derslerinde kullanabilecekleri yeni etkinlikler üretmek.
Katılımcılara bilimsel araştırma yöntemleri, tarih ve tarihi eser bilinci, arkeolojik kazı teknikleri yaparak ve yaşayarak öğretilmesi
Katılımcılara (öğrencilere) geçmişten günümüze mimaride yer alan cam süsleme (boyama) olarak kullanılmış olan vitray tekniğini öğretmek, unutulmaya yüz tutmuş bu tekniği yeniden yaygınlaştırmak ve çeşitli ürünler ortaya koymalarını sağlama,
Katılımcıların kelime öğrenme, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik üretebilme yetilerini geliştirmek ve derslerinde kullanabilecekleri yeni etkinlikler üretmek,
Geçmişte oynanan ve Kültürel miraslarımızdan olan çocuk oyunlarının şimdilerde unutulmaya yüz tuttuğunu görmekteyiz. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını tekrar canlandırarak geçmişle günümüz arasında bir bağ kurma amaçlanmakta. Bu vesile ile şimdiki neslin bir nebze olsun teknolojiden uzaklaşacağı geçmişte olduğu gibi sokaklara çıkmalarına vesile olma amaçlanmaktadır. Oyunları öğrenen çocuklar dedeleri ile empati kuracak bu vesile ile alevi ve toplumsal iletişim kanalları güçlenmesini sağlama,
Katılımcılara P4C yöntemi aracılığı ile mutluluk kavramı üzerine farkındalık kazandırmak.

Kabul edilmesi durumunda projemiz, İlimizde yapılacak ilk 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği olacaktır. Dolaysıyla İlin İhtiyacı olan Bilim, Sanat, Kültür ve Teknoloji alanında ilerde yapılacak olan benzer proje çalışmalarına rehberlik ve öncülük etmesi, amaçlanmaktadır.

Projede toplam yirmi yedi farklı atölye ve altı konuşmacı yer almaktadır. Proje Kars İli genelinde ilkokul 3 ve 4. Sınıf, orta okul 5., 6., 7., 8. Sınıf, lise ve dengi okullardan 9., 10., ve 11. Sınıf öğrencilerine, • Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerine, Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10. Ve 11 Sınıfta okuyan ve halen devam etmekte olan öğrencilerine, ayrıca özel yetenekli çocuğu bulunan veliler ile Kars ili genelinde farklı branşlardaki öğretmenlere yönelik olarak yapılacaktır.

Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrenciler, genel yetenek, resim ve müzik yetenek alanlarında eğitim almaya hak kazanan öğrencilerdir. Bu öğrenciler farklı eğitim öğretim yılları içerisinde Kars İlinin değişik okullarından belli aşamaları (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün düzenlediği merkezi sınav, Rehberlik ve Araştırma Merkezinin bireysel olarak yaptığı, zeka seviyesini ölçmeye yönelik sınav, resim ve müzik alanlarına yönelik mülakat) geçerek alınmışlardır. Projeye Kars İli genelinden ilkokul 3. Ve 4. Sınıf öğrencilerinden 200, orta okul 5., 6., 7., 8. Sınıf öğrencilerinden 320, lise ve dengi okullardan 9., 10., ve 11. Sınıf öğrencilerinden 240 , Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören toplam 25 öğrenci , Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. Sınıf düzeylerinde 106 Öğrenci, özel yetenekli çocuğu bulunan veliler ile bu öğrencilere eğitim veren öğretmenlerden 100 katılımcı İl Merkez ve merkeze bağlı köy okullarında görev yapan öğretmenlerden 600 öğretmen ile birlikte toplamda 1591 katılımcıya ulaşmayı amaçlamaktayız.

Atölyeler ile ulaşılması beklenen hedef kitle aşağıdaki gibidir;

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören toplam 25 öğrenci Hayatın Ritmi atölyelerine,

Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ilkokul 2.,3. ve 4. sınıf düzeylerinde toplam 60 öğrenci, Akıl ve Zeka Oyunları,Resfebe, Benim Maskotum, Mikroskobik Canlılar, Pergoloji, Atronomi, Vitray, 3D Tasarım ve Baskı,Gölge Oyunları, Oyunlarla Matematik, Yaratıcı Yazarlık, Siber Güvenik, Yaşamda Elektrik, Basit makineler zor Tasarımlar, Cümle ve hikaye oluşturma atölyelerine,

Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sınıf düzeylerinde toplam 40 öğrenci, arkeoloji, Heykel, Benim Yörem Benim Avazım, Unutulmaya Yüz Tutmuş Çocuk Oyunları, Robotik ve Kodlama, Origami Kağıt Katlama, Grafik Animasyon, Çocuklar için Felsefe, Enormous Elephant (Dev Fil),Google Tilt Brush ile 3B Çizim Deneyimi atölyelerine,

Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ortaokul, lise 9., 10., 11. Sınıf düzeylerinde toplam 6 öğrenci, Google Tilt Brush ile 3B Çizim atölyesine,

Akıl ve Zeka Oyunları, Müzikte Ritim, Origami, 3D Tasarım ve Baskı, Astronomi Gökyüzü Gözlem, Robotik ve Kodlama, Yaratıcı Yazarlık, Heykel Yapım, Arkeoloji, Matematik Uygulamaları,Gölge Oyunları, Siber Güvenlik, Yaşamda Elektrik, Grafik Animasyon, Küçük Bilgilerden Doğan Büyük Makineler, Oyunlarla İngilice, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik atölyelerine ilimiz genelinde bulunan ilkokul 3. Ve 4. Sınıf, ortaokul öğrencileri, lise ve dengi okulların 9., 10. ve 11. Sınıf düzeylerinde toplam 800 öğrenci,

Ayrıca;

Akıl ve Zeka Oyunları, Müzikte Ritim, Origami, 3D Tasarım ve Baskı, Astronomi Gökyüzü Gözlem, Robotik ve Kodlama, Yaratıcı Yazarlık, Heykel Yapım, Arkeoloji, Matematik Uygulamaları,Gölge Oyunları, Siber Güvenlik, Yaşamda Elektrik, Grafik Animasyon, Küçük Bilgilerden Doğan Büyük Makineler, Oyunlarla İngilice, Yapay Zeka, Artırılmış Gerçeklik atölyelerine Kars ili Merkez ilçe ve köylerinde görev yapmakta olan öğretmenlerden toplam 1080 öğretmen katılacaktır.

Söyleşiler ile ulaşılması beklenen hedef kitle aşağıdaki gibidir;

“Özel Yetenekli Bireyler” söyleşisine, özel yetenekli çocuğu olan veliler ve bu çocuklara eğitim veren öğretmenler olmak üzere toplamda 94 kişi,

“Harp Müzesi” söyleşisine Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 106 öğrenci.

02-07 Nisan 2020 -KARS