4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrısı Ön Duyurusu

Bilim Şenlikleri
Bilim Şenlikleri

4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Çağrısı Ön Duyurusu

Sayın İlgili,

2017 – 2018 Dönemi 4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Çağrı Amacı:
4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı çağrısı; bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar. Projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır:

– Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlayarak, olay ve olguların
anlaşılmasında bilimsel ve teknolojik bakış açısının gelişimini desteklemek,

– Etkileşimli etkinlikler yoluyla katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmek,

– Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir
bakış açısı kazandırmak,

– Eğlenceli uygulamalarla, katılımcıların bilime, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,

– Bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık kazandırmak vb

Çağrı Kapsamı:
Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili konularda farkındalık yaratmayı, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımını sağlamayı amaçlayan ve açık ve/veya kapalı mekânlarda, bilimsel içerik, konu, kavram ve süreçleri daha çok etkileşimli uygulamalarla belirli bir program dâhilinde sunan etkinlikler bu çağrı kapsamındadır.

Çağrı Alanları
Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır.
– Doğa Bilimleri
– Mühendislik ve Teknoloji Alanları
– Tıbbi Bilimler
– Tarımsal Bilimler
– Sosyal ve Beşeri Bilimler

Başvuru Koşulları
– Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlar başvurabilir.
– 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’nda proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az
lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı
personel kadrosunda bulunmaktır.

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler:

i) Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç),
yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin
yardımcıları
ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel
sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim
müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

4007 – TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için:
tubitak.gov.tr/4007

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

19 + seventeen =