4007 BİLİM ŞENLİKLERİ ÇAĞRISI BAŞVURULARI AÇILDI!

4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Bu çağrının kapsamı; katılımcılarda “Çağrı Alanları ” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetlerdir.

Çağrı Alanları
Başvuru sisteminde belirtmek koşuluyla aşağıdaki çağrı alanlarında proje sunulabilir:
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler

HEDEF KİTLE ve ETKİNLİKLER
a. Projeler toplumun farklı yaş ve eğitim düzeylerine yönelik hazırlanabilir.
b. Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:

Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Atölye çalışmaları
Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Etkileşimli uygulamalar
Gözlem
Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler (örneğin doğa, bilim oyunları)
İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Sergi ve gösteriler
Söyleşi, seminer, panel vb.
Spor etkinlikleri
Yarışmalar

c. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilmeli ve hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak planlanmalıdır.
ç. Bu çağrı kapsamında oluşturulacak projelerdeki etkinliklerin 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Proje yürütücüsü olabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
• En az lisans derecesine sahip olmak,
• Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezindec tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak.
b. Proje önerisinde ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın ikinci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde bulunabilirler.
c. Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler (T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler) projelerde yürütücü olarak görev alamazlar.

Başvuru Dönemi 3 Eylül 2018 – 18 Ekim 2018 (Saat: 23.59)
Sonuçların İlan Edilmesi 18 Aralık 2018
Sözleşmelerin Elektronik Ortamda İmzalanması 19 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019
Etkinlik Tarih Aralığı 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019
Proje Süresi En fazla 12 ay
Web Sayfası http://www.tubitak.gov.tr/4007
E-Posta Adresi bt4007@tubitak.gov.tr