4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sistemi Açıldı

4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sistemi Açıldı
Sistem Üzerinden Başvuru 16 Ekim 2017- 1 Aralık 2017

4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları çağrı programı, 5 – 12. sınıf öğrencilerinin öğretim
programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine
araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek
öğrenebilecekleri bir ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini amaçlamaktadır.

4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile hedeflenen genel amaçlar
şunlardır:

– Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesi ve teşvik
edilmesi,
– Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi,
– Bilim kültürünün yaygınlaştırılması,
– Okul ortamının; öğrenilen ve araştırılan dinamik bir yapıya dönüştürülmesi,
– Araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak genç
bireylere kazandırılması,
– Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her çocuğa proje yapma fırsatının
sunulması,
– Öğrencilere işbirliği içerisinde proje yapma konusunda yeni ortam ve olanakların
sağlanması,
– Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak proje yapmanın
eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması,
– Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve
bulguların öneminin öğrenciler tarafından uygulanarak / yaşanarak bilimsel
çalışmalarla ilişkilendirilmesinin sağlanmasıdır.

ÇAĞRI KAPSAMI
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu veya Bilim ve Sanat Merkezi
(BİLSEM) bünyesinde, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje yapma süreçleri takip edilerek hazırlanmış projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde
düzenlenen proje sergileri 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir.
2017 – 2018 eğitim öğretim yılı için, 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları 18 Nisan 2018
– 1 Haziran 2018 tarihleri arasında bir veya iki gün olacak şekilde her okulun kendi
sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

BAŞVURU KOŞULLARI
1. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti
veren devlet okulları ile BİLSEM’ler 4006 -TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme
Programı’na başvuru yapabilir.
2. Öğretim programlarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe vb. derslerden
en az üçüne yer veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri
başvuru yapabilir.
3. Bünyesinde 5-12. sınıfların eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
görme, işitme ve zihinsel engelliler okulları da 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları
için başvuru yapabilir.
4. Özel okulların başvuruları kabul edilmemektedir.
5. Programa başvurular proje yürütücüsü tarafından yapılır. Başvuru yapan
okulda veya BİLSEM’de kadrolu ya da tam zamanlı görevlendirilmiş bir
öğretmen, proje yürütücüsü olabilir.
6. Okul / BİLSEM müdürü ve / veya müdür yardımcıları proje yürütücüsü
olamaz.
7. Başvurular http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak (E-imza
ihtiyacı olmadan) alınacak olup, sözleşmeler; desteklenmesine karar verilen
proje sözleşmelerinin taraflarca imzaları, Başbakanlık koordinasyonu ile
kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi“
çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla
yapılacaktır. Bu çerçevede sözleşmelerin imza süreçleri başlamadan önce, sözleşmelerde imzası alınacak olan okul müdürünün, İl / İlçe Milli Eğitim
Müdürü’nün ve proje yürütücülerinin mutlaka “Kamu Sertifikasyon
Merkezi”nden “Nitelikli Elektronik Sertifika (E-imza)” almaları
gerekmektedir.
8. Her okuldan ve BİLSEM’den sadece bir 4006 proje başvurusu yapılabilir.
9. 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlemek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
okullar (hizmet alanı 1, 2, 3, 4 için) ve BİLSEM’ler en az 20 proje sergilemelidir. Bu
koşul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar
için en az 10 proje, görme işitme ve zihinsel engelliler okulları için en az 5
proje olarak belirlenmiştir (robot kitleri ile proje yapmak isteyen okullar için
de belirtilen koşullar geçerlidir).
10. Fuarda sergilenecek projelerin içerik bakımından türleri “Araştırma, Araştırma
ve Geliştirme (Tasarım vb.), Bilgi Araştırma” projeleri olacaktır. Bu projelerden
en az %50’si “araştırma” olmak zorundadır. (Görme, işitme ve zihinsel engelliler
okulları bu kuralların dışındadır.) Proje türleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar,
“http://www.bilimiz.tubitak.gov.tr” adresinde yer alan “Öğretmenler İçin
TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu” isimli dokümanda mevcuttur.

FUARDA SERGİLENECEK PROJELERİN KAPSAMI
Fuarda sergilenecek projeler aşağıda belirtilen alanlardan en az üçü seçilerek hazırlanabilir.
Matematik
Edebiyat / Türkçe
Fizik
Mühendislik
Kimya
Teknoloji
Biyoloji
Deniz Bilimleri
Tarih
Uzay / Havacılık Bilimleri
Coğrafya
Bilgisayar / Yazılım
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Not: Desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilecek Bilim Fuarında 20 proje (5. ve 6.
hizmet alanlarında bulunan okullar için 10 proje, BİLSEM’ler hariç) sunumu yapılacaktır.
Bu projelerden en az %50’si “araştırma projesi” türünde olmak zorundadır. (Görme,
işitme ve zihinsel engelliler okulları bu kuralların dışındadır.)

FUARDA SERGİLENECEK PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
– Proje başvuruları iş takviminde belirtilen tarihler arasında il temsilcileri tarafından
değerlendirilir.
– İl temsilcileri, sergilenmesi planlanan projelerde düzeltme yapılmasını veya farklı bir
proje önerilmesini talep edebilir.
– Değerlendirme sürecinde proje yürütücüleri, il temsilcilerinin görüş ve önerileri
doğrultusunda sergilenmesi planlanan projelerde değişiklik yapabilir. Yapılan her türlü değişikliğin İl temsilcisine bilgisinin verilmesi gerekmektedir.
– Fuar günü sergilenecek projeler, mutlaka sistemde bilgileri girilmiş projeler
olmalıdır.
– Fuar günü sergilenecek projelerde TÜBİTAK tarafından
adresinde yer verilen 4006 – TUBİTAK Bilim
Fuarları logosundan başka logo kullanılmayacaktır.
– İzleyici, TÜBİTAK Bilim Fuarları logosu dışında TÜBİTAK’ın diğer logolarının
kullanıldığı projeleri sergiden kaldırtma yetkisine sahiptir.

BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI ÇALIŞMA TAKVİMİ
Başvuruların Alınması ve Fuarda
Sergilenecek Proje Girişleri İçin Sistemin
Açılması

16 Ekim 2017 – 1 Aralık 2017 Saat: 23.59
Sistemin Okullara Kapatılması 2 Aralık 2017
Sonuçların Web Sitesinde İlan Edilmesi 25 Aralık 2017
Sözleşmelerin Elektronik Ortamda
İmzalanması
9 – 16 Ocak 2018
Desteğin Aktarılma Sürecinin Başlatılması 17 Ocak 2018
Fuar Düzenleme Tarihi 18 Nisan 2018 – 1 Haziran 2018

Bilim Fuarları Web Sayfası için Tıklayınız