4005 TÜBİTAK Girişimci Öğretmen Eğitimi: E-STEM

Girişimci Öğretmen Eğitimi: E-STEM
4005 TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

Bu projeyle fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamalı bir E-STEM eğitimiyle girişimciliği etkinliklere nasıl entegre edeceklerini keşfetmeleri, öğretmenlerin E-STEM konusunda bilgi ve becerilerini artırarak daha nitelikli eğitim-öğretim sunmaları, E-STEM etkinliklerinin yaygınlaştırılması, dezavantajlı yerleşim yerlerindeki öğrencilerin de öğretmenleri sayesinde E-STEM etkinlikleriyle girişimci bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerin etkili E-STEM etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliliklerinin desteklenmesi ayrıca bu proje için oluşturulacak WEB sitesi aracılığıyla ülke genelindeki diğer paydaşların E-STEM etkinliklerine ulaşabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Projede öğretmenlere yenilikçi eğitim uygulamalarından E-STEM konusunda eğitim vermek amaçlandığından projenin hedef kitlesinin motivasyonunun yüksek olması beklenmektedir. Dolayısıyla yenilikçi, yaratıcı düşünen ve öğrendiklerini sınıfta uygulamaya istekli olan öğretmenlere ulaşmak amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, projenin hedef kitlesini, MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapan 30 fen bilgisi öğretmeni oluşturacaktır.

Doç.Dr. Bülent AYDOĞDU
Yürütücü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ön Başvuruların Alınması : 1 Nisan 2019 – 20 Mayıs 2019

Eğitim Zamanı: 1-5 Temmuz 2019

Eğitim Yeri: Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi

1 Yorum