4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Ön Duyurusu

Eğitim Uygulamaları
Eğitim Uygulamaları

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Ön Duyurusu

Sayın İlgili,

2017 – 2018 Dönemi 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısına başvuruların 2017 yılı Kasım ayı içerisinde http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden alınması planlanmaktadır.

Çağrı Amacı:
4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrı programı öğretmenlere /
akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda projelerde aşağıdaki kazanımların sağlanması hedeflenmektedir:

– Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak

– Yenilikçi öğretim yöntemlerinin geliştirilerek toplumda yaygınlaşmasını sağlamak

– Bilim ve bilim insanına yönelik olumlu tutum geliştirilmesi

– Fen bilimleri, teknoloji, dil eğitimi (anadil ve yabancı dil eğitimi), mühendislik ve matematik uygulamalarının anlaşılmasını sağlamak

– Bilim, teknoloji (mühendislik), toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi sağlamak

Çağrı Kapsamı:
Bu çağrıyla, çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaları içeren projelerin
desteklenerek öğretmenlerin / akademisyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Öğretmenlere / akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmak bu çağrı kapsamındadır.

“Yenilikçi” yaklaşımlar ile kastedilen; eğitimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası güncel, yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerdir.

Çağrı Alanları:
Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:
– Doğa Bilimleri
– Mühendislik ve Teknoloji Alanları
– Tıbbi Bilimler
– Tarımsal Bilimler
– Sosyal ve Beşeri Bilimler

Hedef Kitle :
Projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan en az birini kapsaması beklenmektedir:
– Bir kurum / kuruluşta kadrolu öğretmenlik yapanlar (asil veya stajyer)
– Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan öğretim elemanları
– Lisansüstü eğitim yapanlar

Başvuru Koşulları :
4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı kapsamında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

– En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel
olmak

– En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum /
kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak (halen çalışan öğretmen veya 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik yaptıktan sonra öğretmenlikten ayrılmış ama bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor olmak)

Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i) Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç),
yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin
yardımcıları

ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel
sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim
müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları çağrısı ile ilgili detaylı bilgi için:
http://tubitak.gov.tr/4005

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 − ten =