4004 TÜBİTAK Doğayı Keşfet Farket Koru

Projemizin gerçekleştirileceği Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi ve Kuş Cenneti Milli Parkı ülkemizin biyoçeşitlilik açısından en zengin yaşam alanlarındandır. Bu alanlardaki canlı türlerinin biyoçeşitlilik üzerinden incelenmesi katılımcılara bütüncül bir doğa anlayışı sağlayacaktır. Bu proje ile, bilime ve araştırmaya istekli lise öğrencilerine bölgemizin biyolojik çeşitliliğini tanıtılarak onların bilimsel olguları fark etmeleri; merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini artırmaları ve buradan aldıkları bilgi ve tecrübelerini çevrelerine aktarmaları amaçlanmıştır.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

“Doğayı Keşfet Farket Koru”

PROJE ÖZETİ

TÜBİTAK “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi” kapsamında hazırlanan projemiz biyolojik çeşitlilik temelli bir doğa ve bilim projesidir. Projemizin gerçekleştirileceği Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi ve Kuş Cenneti Milli Parkı ülkemizin biyoçeşitlilik açısından en zengin yaşam alanlarındandır. Bu alanlardaki canlı türlerinin biyoçeşitlilik üzerinden incelenmesi katılımcılara bütüncül bir doğa anlayışı sağlayacaktır. Bu proje ile, bilime ve araştırmaya istekli lise öğrencilerine bölgemizin biyolojik çeşitliliğini tanıtılarak onların bilimsel olguları fark etmeleri; merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini artırmaları ve buradan aldıkları bilgi ve tecrübelerini çevrelerine aktarmaları amaçlanmıştır.

Doğayı bilim insanları rehberliğinde tanıyan öğrenciler; araştırma yapma, hipotez kurma, yorum yapma gibi becerilere yönelip, biyolojik çeşitliliği oluşturan canlıların yayılışlarını daha iyi kavrayacaklardır. Projedeki etkinlikler, katılımcıların doğadaki bilgiyi, bilginin doğasını ve bilimsel bilginin değerini fark edebilecekleri, çevre bilinci edinebilecekleri, etkileşimli uygulamalarla eğlenerek öğrenebilecekleri, aktif katılımı merkeze alan ve farklı disiplinlerle entegre edilmiş etkinliklerin, deniz ekosistemi çalışmalarının, flora ve faunistik incelemelerin, deneylerin, gözlemlerin, sanatın, dansın, dramanın ve bilişim teknolojilerinin yer aldığı sistematik bir doğa okulu niteliğinde tasarlanmıştır.

PROJENİN AMACI

Projemizin gerçekleştirileceği Kapıdağ Yarımadası, Erdek Körfezi ve Kuş Cenneti ülkemizin biyoçeşitlilik açısından en zengin yaşam alanlarındandır. Bu alanlardaki canlı türlerinin biyoçeşitlilik üzerinden incelenmesi yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize bütüncül bir doğa anlayışı sağlayacaktır. Proje ile ayrıca doğa bir laboratuvar gibi kullanılarak, disiplinler arası etkileşimle hedef kitlede bilimsel farkındalığın artması hedeflenmektedir. Yapılacak olan etkinlik temelli bilim faaliyetleriyle öğrencilere hem kendi doğasını hem de içerisinde yaşadığı doğanın bilgisini tanıma fırsatı sunulacaktır. Bu bağlamda projemizin amacı, bilime ve araştırmaya istekli lise öğrencilerine, bölgemizin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak; buna bağlı olarak öğrencilerin bilimsel olguları fark etmelerini sağlamak; merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini arttırmak ve buradan aldıkları bilgi ve tecrübelerini çevrelerine aktarmalarını sağlamaktır. Doğayı bilim insanları rehberliğinde tanıyan öğrenciler; araştırma yapma, hipotez kurma, yorum yapma gibi becerilere yönelip, biyolojik çeşitliliği oluşturan canlıların yayılışlarını daha iyi kavrayacaklardır. Projedeki etkinlikler, öğrencilerin doğadaki bilgiyi, bilginin doğasını ve bilimsel bilginin değerini fark edebilecekleri, çevre bilinci edinebilecekleri, etkileşimli uygulamalarla eğlenerek öğrenebilecekleri, aktif katılımlı etkinliklerin, deniz ekosistemi çalışmalarının, flora ve faunistik incelemelerin, deneylerin, gözlemlerin, sanatın, dansın, dramanın ve bilişim teknolojilerinin yer aldığı sistematik bir doğa okulu niteliğinde tasarlanmıştır. Projemiz ile öğrencilerimizin bölgemizin biyoçeşitliliğini bilimsel yöntemlerle keşfetmeleri, doğanın önemini fark etmeleri ve sorumluluk bilinciyle doğayı korumaları hedeflenmektedir. Proje süresince ve sonunda proje çıktılarımız yerel ve ulusal boyutta duyurularak bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin yaygınlaşması sağlanacaktır.

PROJENİN HEDEFİ

Öğrencilerin doğanın işleyiş sistemi hakkında bilimsel bilgi ve becerilere sahip olmaları, bölgemizdeki zenginlikleri fark etmeleri, bilinçli ve duyarlı bir doğa sevgisi geliştirmeleri, doğa ile ilgili sorunlara yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretmeleri, bilimsel araştırmaya merak ve ilgilerinin artması, biyoçeşitliğinin kıymetini fark etmeleri ve onu korumak için bilinçlenmeleri, insanoğlunun doğanın bir parçası olduğunu yaparak ve yaşayarak keşfetmeleri, edindikleri bilgi ve tecrübeleri aktif kazanımlara dönüştürerek bundan sonraki yaşamlarında bilime, doğaya ve araştırmaya olan ilgi ve motivasyonlarının artırılması, katılımcıların proje sürecindeki kazanımlarını okullarında akranlarıyla pano, afiş ve sunum yöntemleriyle paylaşmaları, bilimsel bilginin yaygınlaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE

Bireysel farklılıkları, sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeyleri ne olursa olsun bütün öğrencilerin bilime, doğaya, biyoçeşitliliğe duyarlı ve bilinçli olarak yetişmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Balıkesir ilinin farklı ilçelerinden bilimsel çalışmalara meraklı, proje tarihi itibarıyle 10. ve 11.sınıfta öğrenim gören 13 kız, 12 erkek olmak üzere toplamda 25 öğrenci hedef kitlemiz olarak seçilecektir. Böylece Balıkesir ilinde yaşayan öğrenciler arasında iletişim ve kaynaşma sağlanacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ

Hedef kitlenin seçiminde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

Bilime ve bilimsel çalışmalara istekli ve meraklı olmaları
Doğa sevgisine sahip olmaları
Çevreye duyarlı olmaları
İş birliği içinde çalışmaya istekli ve meraklı olmaları
Fırsat eşitliğini sağlamak adına TÜBİTAK projelerine daha önce katılımcı olarak bulunmamaları
Çalışkan olmaları/not ortalamalarının yüksek olması
Proje bitiminde yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında okullarında sunum yapmaya, pano hazırlamaya ve projenin yaygınlaştırma faaliyetlerinde üzerlerine düşeni yapmaya gönüllü olmaları

Proje Yürütücüsü
Sinan ONAR
Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi

dogayikesfetfarketkoru.com