4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Başvuru belgeleri bir (1) nüsha basılı kopya ve bir (1) CD/DVD veya harici bellek ile 26 Aralık 2014 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılmalıdır.

Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  • 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Metni
  • 4004-Sıkça Sorulan Sorular

Proje başvuruları aşamasında kullanılacak belgeler:

  • 4004-Proje Öneri Formu ve Ekleri

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler:

  • 4004-Değerlendirme Süreci
  • 4004-Değerlendirme Kriterleri

Yönetmelik ve Esaslar:

  • Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik
  • İdari ve Mali Esaslar

Başvurular ile ilgili sorularınız için forum.tubitak.gov.tr web adresinden Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı linkini kullanabilirsiniz.

İletişim: bt4004@tubitak.gov.tr