4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRI METNİ

4004 TÜBİTAK

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRI METNİ

a. Amaç
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve
yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir
biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları
fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi
hedeflenmektedir.

b. Kapsam
Bu çağrının kapsamı; “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturmak
amacıyla hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine
imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

c. Çağrı Alanları
Başvuru sisteminde belirtmek koşuluyla aşağıdaki çağrı alanlarında proje sunulabilir:

2. HEDEF KİTLE ve ETKİNLİKLER
a. Projenin hedef kitlesi, aşağıdaki grupların en az birinden oluşmalıdır:
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Grup Hedef Kitle
1 Okul Öncesi Dönemi Çocukları
2 İlkokul Öğrencileri
3 Ortaokul Öğrencileri
4 Lise ve Dengi Okul Öğrencileri
5 Ön Lisans Öğrencileri
6 Lisans Öğrencileri
7 Lisansüstü Öğrenciler
8 Öğretmenler

b. Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya
etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:
Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Gözlem
Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler
İçeriği sanatsal faaliyetlerlea kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Spor etkinlikleri

c. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilmeli ve etkinlikler hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak planlanmalıdır.

ç. Bu çağrı kapsamında oluşturulacak projelerdeki etkinliklerin 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Proje yürütücüsü olabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
• Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezinded
tam zamanlı
personel kadrosunda bulunmak.
b. Proje öneri sürecinde ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde “Bilim ve Toplum Projelerinde
Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın ikinci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunan kişiler
yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer
görevlerde bulunabilirler.
c. Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler (T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler) projelerde yürütücü veya uzman
personel olarak görev alamazlar.

Detaylar
http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilim-ve-toplum/ulusal-destek-programlari/icerik-4004-doga-egitimi-ve-bilim-okullari

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

14 + sixteen =