4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Başvuru Çağrısı

4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrının kapsamı; “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

Çağrı Alanları
Başvuru sisteminde belirtmek koşuluyla aşağıdaki çağrı alanlarında proje sunulabilir:
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler

HEDEF KİTLE ve ETKİNLİKLER
a. Projenin hedef kitlesi, aşağıdaki grupların en az birinden oluşmalıdır:
1. Okul Öncesi Dönemi Çocukları
2. İlkokul Öğrencileri
3. Ortaokul Öğrencileri
4. Lise ve Dengi Okul Öğrencileri
5. Ön Lisans Öğrencileri
6. Lisans Öğrencileri
7. Lisansüstü Öğrenciler
8. Öğretmenler
9. Bilim Merkezleri Çalışanları

b. Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıda yer alan yöntem veya
etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:
Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Gözlem
Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler
İçeriği sanatsal faaliyetlerlea kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Spor etkinlikleri

c. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilmeli ve etkinlikler hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak planlanmalıdır.

ç. Bu çağrı kapsamında oluşturulacak projelerdeki etkinliklerin 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Proje yürütücüsü olabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:
• En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
• Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezinded
tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak.
b. Proje öneri sürecinde ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın ikinci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde bulunabilirler.
c. Türkiye’de ikamet etmeyen kişiler (T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu kişiler) projelerde yürütücü veya uzman personel olarak görev alamazlar.

Başvuru Dönemi 3 Eylül 2018 – 18 Ekim 2018 (Saat: 23.59)
Sonuçların İlan Edilmesi 18 Aralık 2018
Sözleşmelerin Elektronik Ortamda İmzalanması 19 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019
Etkinlik Tarih Aralığı 15 Şubat 2019 – 15 Ekim 2019
Proje Süresi En fazla 12 ay
Web Sayfası http://www.tubitak.gov.tr/4004
E-Posta Adresi bt4004@tubitak.gov.tr