4.Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması

4.Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması
DASK 4. Kısa Film Yarışması
Sallanmaya vakit yok!

Konu
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) 2012’de dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın konusu “Sallanmaya vakit yok!” olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede kritik başarı faktörü, zorunlu deprem sigortasının öneminin ve bu kapsamda son dönemde Türkiye’de yaşanan depremlerden edinilen deneyim ve derslerin filmlere yansıtılmasıdır.

Başvuru şartları
Yarışma, Türkiye’deki bütün üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır
Yarışmaya birden fazla eserle başvurulabilir.
Öğrenciler yarışmaya grup çalışmalarıyla katılabilirler. Bu çalışmalarda öğrenci sayısı en fazla 4 olabilir. Başvuruyu yapan kişi, diğer grup üyelerinin de yazılı onaylarını başvurusuna eklemelidir.
Başvuru formuna www.dask.gov.tr ve www.facebook.com/dask adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır. Her proje için ayrı bir form doldurulup projeyle birlikte gönderilmelidir.
Tüm başvurulara özgeçmiş, 2 adet fotoğraf ve okul kimliğinin fotokopisi eklenmelidir.
Tüm çalışmalar için dekanlık onayı gerekmektedir.
Filmlerin DVD formatında, 3 kopya olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
Jüride yer alan isimler ve yakın akrabaları ile DASK çalışanları ve birinci dereceden yakın akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.

Filmlerde aranan özellikler
Filmler Şubat 2012 tarihinden sonra yapılmış olmalıdır.
Filmlerin süresi 45 saniye ile 3 dakika arasında olmalıdır.
Tür sınırlaması yoktur. Kurmaca, deneysel, belgesel, animasyon gibi kısa filmin bütün dallarında ürün gönderilebilir.
Yarışmaya eser verecek öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
Filmde kullanılan müziklerin telifiyle ilgili her türlü yasal sorumluluk film sahibi/sahiplerine aittir.
Eserlerde kaynak belirtilmeksizin alıntı yapılamayacak, yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.

Yarışma takvimi
Son başvuru tarihi:01 Haziran 2012
Ön jüri değerlendirmesi11 – 15 Haziran 2012
Jüri değerlendirmesi: 25 – 29 Haziran 2012
Facebook oylaması: 9 Temmuz – 5 Ağustos 2012
Sonuçların açıklanması:7 Ağustos 2012

Değerlendirme
Yarışmaya başvuran bütün eserler 11 – 15 Haziran 2012 tarihleri arasında bir gün ön jüri tarafından değerlendirilecektir.
Ön jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan eserler 25 – 29 Haziran 2012 tarihleri arasında bir gün düzenlenecek olan toplantıda jüri tarafından değerlendirilecektir.
Her iki jürinin değerlendirmesinde de aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
Temaya uygunluk
Senaryoda özgünlük
Görsellik
Kurgu

Jürilerin değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
Jüri ödüle değer gördüğü ilk 3 filmi dereceleriyle birlikte belirleyecektir.
İlk 3’e giren filmlerin dışında kalan 5 filmi de 9 Temmuz – 5 Ağustos 2012 tarihleri arasında DASK’ın Facebook sayfası üzerinden yapılacak izleyici oylamasına katılması için seçeceklerdir.
DASK’ın Facebook sayfasından oylamaya sunulan 5 filmden en çok oy alan ilk 2’sine “İzleyici Özel Ödülü” verilecektir.

Sonuç duyurusu
Yarışma sonuçları basın, www.dask.gov.tr ve www.facebook.com/dask aracılığıyla duyurulacaktır.
Jürinin kararları DASK tarafından başvuran kişilere iletilecektir.

Yayın ve telif hakkı
Yarışmada dereceye giren eserlerin yayın ve telif hakları DASK’a aittir.
Bu yapıtlar, DASK’ın içinde bulunduğu topluluğa ait kuruluşlarda kullanılabilir ya da yayımlanabilir.
DASK, tüm projeleri basılı veya elektronik ortamda kamuoyuyla paylaşabilir.

Ödüller
Birincilik Ödülü: MacBook Pro / Sony HXR – MC2000E Kamera
İkincilik Ödülü: MacBook Pro
Üçüncülük Ödülü: iMac
1. İzleyici Özel Ödülü: Canon SLR Dijital Fotoğraf Makinesi
2. İzleyici Özel Ödülü: Canon Compact Dijital Fotoğraf Makinesi

Grup 7 İletişim Danışmanlığı
İnönü Cad. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok. Gümüşsuyu İş Mrk. No:11/1 34427 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 292 13 13
E-mail: serogluer@grup7.com.tr