4. UMUT ÇAĞATAYHAN KÖKSAL Öykü Yarışması

GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
4. UMUT ÇAĞATAYHAN KÖKSAL ÖYKÜ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1) KONU

4. UMUT ÇAĞATAYHAN KÖKSAL Öykü Yarışmasının konusu ‘’ADALET’’ tir.

2) AMAÇ

Toplumda ‘’ADALET’’ konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları öykü aracılığıyla anlatmak. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin adalet konusuna/sorunsalına bakışı yansıtan hikayelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, gençlerin çalışmalarını desteklemek, geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamaktır.

3) YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

4) KATILMA KOŞULLARI

4.1 Yarışma 30 yaş altı ve 30 yaş üstü olarak 2 farklı kategoride yapılacaktır.
4.2 Yarışmaya katılacak öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4.3 Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4 Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin öykünün telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda öykü sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
4.5 Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu öyküler kitap haline getirilir.
4.6 Başvuru sahibi yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

5) YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERDE ARANACAK ŞARTLAR

5.1 Öykünün konusu ‘’ ADALET ’’ ile alakalı olmalıdır. Türkçe yazılmalıdır. Türk dilinin özgünlüğü korunarak 5.000 ile 15.000 karakter (600-2000 sözcük) arasında yazılmış olmalıdır.
5.2 Yarışmaya katılacak öyküler; normal A4 boyutunda, 12 punto, 1.5 aralık bilgisayar oylumunda hazırlanarak 2 kopya halinde çıktı alınmalı, üzerinde isim yazmayan zarfa konularak teslim edilmelidir.
5.3 Yarışmacılar yarışma ile ilgili başvuru formunu doldurup imzalayacaktır.
5.4 Dosyanın sol üst köşesinde yarışmacının rumuzu yer almalıdır. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 6 (Altı) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir. (Örnek: A22Y1Z – DRM292 gibi)
5.5 Öz yaşam bilgisi kapalı bir zarfla dosyaya eklenmeli, öz yaşam times new roman, 12 punto 800 karakteri geçmemelidir.
5.6 Yarışmacılar doldurdukları başvuru formunu adres ve isimlerin olmadığı bir zarfın içine koymalıdır.
5.7 Yarışmaya gönderilen öyküler, değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın, yazarlarına iade edilmeyecektir. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği  bu öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayınlama hakkını da saklı tutar.
5.8 Yarışmaya katılacak eserler 2 nüsha –ki tekrarla, üzerinde yazarına dair rumuzundan başka emare bulunmayan – ve başvuru formlu zarf, büyük bir zarf içinde aşağıdaki başvuru adresine kargo ile gönderilecektir.
5.9 İstenilen tüm evrakların içinde olduğu zarf;
GÜZEL ORDU KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ
İZZETPAŞA MAHALLESİ, YENİYOL CADDESİ,
NO:3 KAT:2 NUROL TOWER ŞİŞLİ-İSTANBUL adresine kargo ile gönderilecektir.
5.10 Yarışmacılar kargo ile gönderdikleri eserleri ayrıca Derneğin web sitesine online olarak Yarışmalar/Öykü yarışması/Kaydet ve yolla kısmına ekleyeceklerdir. (Bilgisayarda yazılmış olan eserin sol üst köşesine rumuz ve altına eserin ismi yazılmış olarak yollanmalıdır.)
( www.gzlordu.org )

6) 2020 YILI YARIŞMA TAKVİMİ

6.1 Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Temmuz 2020
6.2 Başvuru Bitiş Tarihi : 19 Ekim 2020
6.3 Sonuç Bildirimi : 19 Kasım 2020
6.4 Ödül Töreni Gecesi : Sonuç bildirimiyle birlikte açıklanacaktır.

7) ÖDÜLLER

7.1 DERECEYE GİRENLER

30 YAŞ ALTI
• Birinciye 1.500 TL + PLAKET
• İkinciye 1.000 TL + PLAKET
• Üçüncüye 500 TL + PLAKET
• Yayımlanmaya değer görülen öyküler 100 TL + Kitap Seti

30 YAŞ ÜSTÜ
• Birinciye 1.500 TL + Plaket
• İkinciye 1.000 TL + Plaket
• Üçüncüye 500 TL + Plaket
• Yayımlanmaya değer görülen öyküler 100 TL + Kitap Seti

7.2 Yurt dışından katılanlar hariç ödülü hak edip dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu’nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül dernek uhdesinde kalır.

8) ÖZEL KOŞULLAR

8.1 Yarışma başvuru belgesindeki imza sahibi, öykünün yasal sahibi olmalıdır.
8.2 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
8.3 Dernek Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve basılı materyallerde eserle birlikte Dernek logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür.
8.4 Telif Hakları; Yarışmada dereceye giren ve basılmaya değer görülen öykülerin telif hakkı eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği’ne ait olacaktır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak Türkiye içinde veya dışında her türlü ortam ve her türlü meteryal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek, kullandırabilecektir.

9) SEÇİCİ KURULU

• HALUK ORAL
• HİKMET PALA
• İBRAHİM DİZMAN
• MELTEM VURAL
• RECEP TATAR
• SANİYE YURDAKUL
• ZEYNEP ALTIOK AKATLI

10) SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZIN TAKİBİ ve DUYURULAR

Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri derneğimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

Instagram.com/gzlordu
Facebook.com/gzlordu
Twitter.com/gzlordu

Ödül töreni gecesinin yapılacağı yer ve program bilgileri web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

11) Bu şartname 11 maddeden ibaret olup yarışmaya başvuran kişiler tarafından kabul edilmiş sayılır.