4. Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi: Genetik

Genetik
Tıp Öğrencileri Kongresi

Ege Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (EBAT) olarak 14-16 Mart 2020 Tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi’nde gerçekleştirilecektir. Kongrenin konusu “Genetik” tir. Uluslararası bir platformdan, Türkiye’nin dört bir yanındaki Tıp Fakülteleri’nden ve diğer sağlık bölümlerinden
öğrenciler ve danışman hocaların yanı sıra üniversitemizin değerli öğretim üyelerinin ve uluslararası platformdaki öğretim üyelerinin katılacağı kongrenin bir bilim şöleni halinde geçeceğinden şüphemiz yoktur. EBAT’ın bu
kongreyi düzenlemekteki temel amacı geleceğin genç hekim adaylarını konu kapsamında en modern ve tartışılabilir bilgiye uluslararası bir dil olan İngilizce ile ulaşmasını kolaylaştırmak, bu yolda ilerlemek isteyen her
tıp öğrencisinin önünü açmaya yardımcı olmaktır. Bu kongre kapsamında öğrenciler dünyanın ve ülkemizin her köşesinden konuya ilgili akranları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelecek; poster ve sözlü sunumlar ile de
görüşlerini hakemler eşliğinde tartışmaya olanak bulacaktır. Ayrıca bilimsel programı destekleyici ve sosyal olanaklar sunan Workshoplar ile de tüm bu etkinin arttırılması ve pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Etkinlik
Kongre ve Workshopları içine alan “Bilimsel Program”, iletişimi ve katılan öğrencilerin sosyalleşmesini amaçlayan “Sosyal Program” olarak iki başlık adı altında hazırlanmaktadır.

Bilimsel Program; genel itibariyle katılımcı hoca ve öğrencilerin yapacağı sunumlar, kahve aralarında gerçekleştirilecek poster sunumları, 2 gün bilimsel programı takiben yapılacak workshoplar, 2 öğle yemeği ve 6 kahve arası ile gerçekleştirilecektir. Bu program için katılımcı sayısı 400 olarak belirlenmiştir.

Sosyal Program: 15 Mart gecesi gala yemeği ve 16 Mart günü Efes Gezisi gerçekleştirilecektir.

Kongre Katılımcı Profili ve Davet Yöntemi: 14-16 Mart Tarihlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel
Amfisi’nde düzenlenecek olan kongremize uluslararası platformdaki ve ülkemizdeki tüm Tıp Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri ve sağlık ilişkili alanlarda eğitim gören tüm öğrenciler davetlidir.

Bu amaçla üniversitemiz aracılığıyla Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinden katılım sağlanması için gerekli yazışmaların yapılması sağlanacaktır.

Önemli Tarihler
Kongre Tarihi: 14-16 Mart 2020
Özet Gönderim İçin Son Tarih: 1 Şubat 2020
Kayıt ve Konaklama Son Başvuru: 15 Şubat 2020
Kayıt ve Konaklama Son İptal Tarihi: 22 Şubat 2020
Stant ve Sponsorluk Talebi Başlangıç Tarihi: 1 Ekim 2019

Kongre Merkezi : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.
Kongre Dili : Kongre resmi dili İngilizcedir. Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe
simultane çeviri yapılacaktır.
Kongre Web Sitesi : www.ebat.med.ege.edu.tr/en
Kongre E-Posta : [email protected]
Katılım Sertifikası 15 Mart 2020 tarihinde programı takiben kayıt masalarında dağıtılacaktır.