4. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi

Değerli Sektör Temsilcileri, Yöneticilerimiz, Bilişim, Sağlık ve Bilgi Güvenliği Çalışanları,

Bilişim teknolojilerinin keşfi ile bilgisayarların hayatımıza girmesi, ardından internet teknolojisi bütün sektörlerin yeniden yapılanmasına neden oldu. Bugün baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilişim teknolojileri geçmişte hayal bile edilemeyen yeni uygulamalara kapı açtı. Bilişim teknolojilerindeki gelişme sağlık sektöründe birçok yeniliği getirdi. Tanı ve tedavi ve hasta takip sistemleri hastalıkların teşhis, tedavi ve kontrollerini kolaylaştırdı. Diğer yandan hastane yönetim sistemlerinin otomasyonu ve yönetici bilgi sistemleri diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık yöneticilerinin etkinliğini yükseltti.

Bu iki başlık altında bilişim teknolojilerinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni durumlar şöyle özetlenebilir.

Dijital sağlık teknolojilerinin başında akıllı sağlık uygulamaları ve giyilebilir teknolojiler geliyor. Giyilebilir teknolojiler artık sadece nabız saymak ya da adım ölçmek için kullanılmıyor. Kişiselleştirilmiş, sağlıklı yaşamı teşvik eden, hastalıkların teşhis ve tedavisinde etkin rol oynayan, tıbbi/bilimsel araştırmalar için veri toplayan akıllı sağlık uygulamaları ve teknolojileri hayatımızın vazgeçilmez parçaları olmuştur.

Doktorun hasta bilgilerine daha hızlı ve kolay ulaşabilme imkânı elde etmesi ve hastaların özellikle fiziksel koşullar nedeniyle doktor takibinden yoksun kalmasının önlenmesi gibi avantajlar “Tele-Tıp” ve “Tele-Sağlık” uygulamalarını yaygınlaştırmıştır. Özellikle doktora gidemeyecek durumdaki yaşlı veya gebe hastalar hastaneye gitmeden sağlık imkânlarından yararlanabilecektir. Bu yenilikler, sağlık hizmetlerine erişimi zor olan kişilere ulaşım imkânının yanında insan gücü, maliyet ve zaman tasarrufu da sağlıyor.

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesinde “iletişim” vazgeçilmez bir yere sahiptir. Özellikle iletişimin dijitalleşmesi ile birlikte bu teknolojilerin hayatımızın her alanına yayılması ve bilginin daha kolay ulaşılır hale gelmesi, teşhis ve tedavinin yanı sıra hasta-doktor arasında daha iyi iletişim kurma kolaylığını da beraberinde getirmiştir. Dijital iletişim teknolojileri ve araçları bu açıdan önem taşıyor.

Hayatımız kolaylaştıran bu teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkacak olan yeni tehditler de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira özel hayatımızın bir parçasını oluşturan kişisel sağlık verilerimiz bu dijital ortamlarda toplanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış olan hastanelerimizin ve bu hastanelerde kullandığımız tıbbi cihazların sınır ötesi siber saldırıların hedefi olması halinde veri hırsızlıkları, veri mahremiyetinin ihlali ve medikal cihazların hacklenmesi gibi farklı tehditler bu yeni teknolojinin bir yan etkisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sizlerin katılım ve bilimsel katkılarıyla dördüncüsünün düzenleme çalışmalarını başlattığımız kongremizin bu yılki ana temasını sağlık sektöründeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda “Akıllı Sağlık Teknolojileri-Uygulamaları, Tele-tıp ve Sağlıkta Dijital iletişim” olarak belirledik. Kongremizde öncelikli bu konu etrafında yabancı ve yerli bilim insanlarının ve uygulamacılarının çalışmalarına yer vermekle birlikte sağlıkta bilişim ve bilgi güvenliği konusuyla ilgili bütün konulara da yer vereceğiz.

4.Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongremizi20-23 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’ da gerçekleştireceğiz. Kongremizle ilgili gelişmeleri ve duyuruları www.hcs-antalya.org adresinden takip edebilirsiniz. Kongremiz ülkemizin bilimsel kongre düzenleme konusundaki lider firması Dünya Kongre tarafından organize edilecektir.

Sağlık ve bilişim sektörünün çalışanları, bilim insanları ve ilgili yöneticilerinin katılacağı kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla…

Ana Konular
Akıllı Sağlık Uygulamaları
Tele-Tıp/E-sağlık
Hastane Dijital Uygulamaları
Sağlık Bilişim Teknolojileri
Giyilebilir Sağlık Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Coğrafik Sağlık Bilişim Sistemleri (GIS)
Halk Sağlığında Bilişim ve Mahremiyet
Klinik Uygulamalarda mahremiyet
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
Elektronik Hasta Kayıtları
Veri Güvenliği ve Risk Yönetimi
Sağlıkta Siber Güvenlik
Sağlıkta Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
Sağlıkta Bilgi Güvenliği Standartları ve Uygulamaları
Medikal Cihazlar ve Bilgi Güvenliği,
Sağlık Bilişiminde Araştırma ve Klinik Araştırmalarda Bilişim
Sağlık Bilişimi Hukuku ve Mevzuat
Sağlık Bilişimi ve Vaka Yönetimi
Sağlık Bilişiminin Geleceği
Sağlıkta Bilişim ve Etik
Sağlık Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
Dijital Hastaneler
Sağlıkta Web Hizmetleri ve Güvenliği
Sağlık Bilişimi ve Hasta Güvenliği
Sağlık Bilişiminde Bulut ve Mobil Uygulamalar
Sağlıkta Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Güvenlik
Sağlıkta Blockchain (Blokzincir)
Medikal Enformasyon (Medical Enformatics) Sistemleri ve dijitalleşme
Sağlık iletişimi
Sağlık Okuryazarlığı

Önemli Tarihler
Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi 20 Ekim 2019
Bildiri Kabul İlanı 23 Ekim 2019
Kongre Tam Program İlanı 25 Ekim 2019
Kongre Kayıt Son Tarih 20 Kasım 2019

http://www.hcs-antalya.org/tr