4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi

IV. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ

SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM

Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler

24-27 Kasım 2013

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul

Kongre Çağrısı

IV. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ “SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM: Çatışma Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme İçin Yerel ve Uluslararası Perspektifler” başlığı altında 24-27 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir. Kongre’nin açılış konuşması Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından yapılacaktır (tensip buyurmaları halinde).

Mavi Karadeniz Kongresi’nin amacı, özellikle uluslararası bağlamda Karadeniz Havzası’nı çalışan akademisyenler, araştırmacılar, yerel yöneticiler, iş dünyası temsilcileri, doktora öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri, aktivistler ve diğer uzmanlar için bir akademik ortam oluşturmaktır. Kongre yerel yönetimler, insan hakları, çevre, ekonomi, finans, lojistik ve siyaset ile alakalı bölgesel sorunları tartışmak; varolan sorunların çözümünde Genişletilmiş Karadeniz Havzasında yer alan yerel ve merkezi yönetimler ile iş dünyası ve akademik kurumlar arasında kurulabilecek işbirliği olasılıklarını araştırmak; ve devam eden bölgesel çatışmaların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını gözden geçirmek için bir fırsat sunmaktadır. 4. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, hem araştırmacı ve akademisyenleri hem de uygulayıcıları bir araya getiren bir forum oluşturarak katılımcılara bölgeye dair projelerini ve çalışmalarını tartışmak, ortak sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulunmak ve de akademik/profesyonel iletişim ve işbirliği ağlarını genişletmek için ortam hazırlar. Kongre, Karadeniz Havzası üzerine çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, yerel ve merkezi yönetimlerdeki uzmanlar ile iş dünyası temsilcilerinin siyaset, ekonomi, ve de diğer sosyal bilimler ve bağlantılı disiplinlerdeki çalışmaları/sunumları ile katılımına açıktır.

Konferans Başlıkları

Karadeniz Havzası’nda bölgesel işbirliğinin yerel ve uluslararası boyutlarının ele alınacağı kongrede aşağıda listelenen başlıklar ele alınacaktır.

Küresel ve Bölgesel Politikalarda Karadeniz Havzası
Genişletilmiş Karadeniz Havzasında Çatışma ve Barış
Karadeniz Havzasında Yerel Yönetimler Arasında İşbirliği İmkan ve Alanları
Finans, Enerji, Lojistik, Turizm vb. Alanlarda Bölgesel Ekonomik İşbirliği
Devletler arasındaki Siyasal Sorunların ve Çatışmaların Çözümünde Yerel Yönetimlerin Olası katkıları
Bölgesel Enerji Politikaları ve Boru Hatları
Taşımacılık Alanında Sorunlar ve İşbirliği İmkanları
Karadeniz Havzasındaki Yerel Yönetimlerin Temel Sorunları
Balıkçılık ve Diğer Deniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Yerel ve Merkezi Yönetimler Arası İşbirliği
Paradiplomasi, Şehirler Diplomasisi ve Bölgesel Barış
Kardeş Şehir Uygulamaları ve Uluslararası Yerel Yönetim Birliklerinin Etkileri
Karadeniz Havzasında Yerel ve Ulusal Demokratikleşme ve Siyasal Katılım Sorunları
Karadeniz ve Çevresinde Uluslararası Hukuk Sorunları
Karadeniz Havzasında Çevre Sorunları ve Çevre Sorunlarının Çözümünde Yerel ve Merkezi Yönetimler ile Kamu-Özel Sektör Arasındaki İşbirliği İmkanları
Kimlik, Din, Kültür, Sosyal Değişim, Göç ve Azınlık Politikaları
Karadeniz Havzasında Bölgesel ve Küresel Örgütler
Başta Ortadoğu Olmak Üzere Diğer Küresel Sorunların Karadeniz Havzası Ülkelerinin Dış Politikalarına Yansıması
Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yönetimler Kapsamındaki Diğer Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Konular.
Özet Bildirilerin Gönderilmesi

Her katılım başvurusunda İngilizce bir bildiri özeti (en fazla 250 kelime) ve akademik pozisyonu ile ilgi alanlarını içeren bir kısa özgeçmiş (en fazla 100 kelime) http://dosya.marmara.edu.tr/syf/blueblacksea2013/AbstractForm.docx adresindeki “Özet Gönderme Formu” ile gönderilmelidir.

Bildiri Özetleri 21 Ekim 2013 tarihine kadar blueblacksea2013@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir. Tam metin bildirileri göndermek için 18 Kasım 2013 son teslim tarihidir.

Katılımcılar Türkçe ya da İngilizce sunumlar ile katılabilirler. Kongre’de sunulan bildirilerden seçilenler kongre bildiri kitabında basılacaktır.

Konferans Ücreti:

Konferans katılım ücreti doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri için 50 Avro ve diğer katılımcılar için 100 Avrodur. Ücret banka havalesi ile gönderilebileceği gibi kayıt sırasında da ödenebilir. Katılım ücreti konferans materyali ve yemekler içindir. Misafirhanede konaklama ücretsiz olup katılımcılar arasından organizasyon komitesince seçilen bildiri sahiplerinin yol masrafları karşılanacaktır.

İletişim Bilgileri
Adres: Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul TURKEY

E-posta: blueblacksea2013@gmail.com