4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi

Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 20-22 Ekim 2016 tarihleri arasında 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi düzenlenecektir.

Bugün dünya üzerindeki her iki kişiden biri, kentlerde yaşamaktadır. Üstelik kentlerde yaşayan nüfusun da önemlice bir bölümü, birkaç kentte yığılmış durumdadır. 2050 yılına geldiğimizde kentlerde yaşayan nüfus daha da artacak, her yüz kişiden yetmişi kentlerde yaşar hale gelecektir. Bu gelişmeler kentlerin birçok sorunla karşı karşıya gelmesi ile sonuçlanmakta; kentleri, sorunlar yumağı haline getirmekte; kentler, başta çevresel sorunlar olmak üzere, çok sayıda sorunla başa çıkmak için politikalar üretmek zorunda kalan birimlere dönüşmektedir. Günümüz kentleri, konuttan ulaşıma, yoksulluktan, kentsel suçlara, hava kirliliğinden, estetik yoksunluğa, aidiyet bilinci kaybından farklı etnik grupların bir arada yaşamasına kadar, kısacası, çok sayıda kentsel ve çevresel sorunla baş etme mecburiyetinde kalmaktadır.

2010 yılında başlattığımız ve her iki yılda bir yapma kararı aldığımız kongremizin dördüncüsünü yapıyoruz. Kentsel ve çevresel sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi‘nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Aksaray Üniversitesi Rektörü

ANA KONULAR
AB ve Çevre
Biyolojik Çeşitlilik
Çevre Politikası
Çevre Hakkı
Göç
İslam Kenti
Kent Tarihi
Kent Kuramları
Kent Kuramcıları
Kentsel Aidiyet
Kentli Hakları
Kentlilik
Kentin Kayıpları
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
Kentsel Güvenlik
Kentsel Politika
Kentsel Ulaşım
Kentsel Rant
Kır-kent Çelişkisi
Konut Sorunu
Küresel Isınma
Küresel Kentler
Nükleer Enerji
Yerel Seçimler
Yavaş Kent
(Diğer Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar)

Not: Kentsel ve çevresel sorunlar ve politikalara sosyal bilimlerin gözlüğüyle bakan çalışmalar dikkate alınacaktır.

KOMİTE VE KURULLAR

Onursal Başkan:
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Kongre Başkanı:
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Kongre Sekreteri:
Araş. Gör. Semih ASARKAYA

Düzenleme Kurulu:
Y. Doç. Dr. Oktay ALKUŞ (Aksaray Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Bülent ESKİN (Aksaray Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Suna KAVANOZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Araş. Gör. Oğuzhan ASLANTÜRK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Araş. Gör. Vildan ARMAĞAN(Aksaray Üniversitesi)

Bilim Kurulu:
Prof. Dr. Amankul Akbasova (Ahmet Yesevİ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe GÜNER (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Bayram COŞKUN (Muğla Üniversitesi)
Prof. Dr. Berkan DEMİRAL (Trakya Üniversitesi)
Prof. Dr. Gulnara Nyussupova (El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza AL (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Maulken Askarova (El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Bahaüddin VAROL (Aksaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat KAYIKÇI (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Prof. Dr. Melih ERSOY (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Meltem Yılmaz (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mete YILDIZ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin ACAR (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Nataliya VELİKAYA (Russian State University for the Humanities, Moskova)
Prof. Dr. Nesrin ALGAN (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nevval GENÇ (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KUTLU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevim BUDAK (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Zerrin TOPRAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Elif ÇOLAKOĞLU (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Hacı KURT (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Mahmut GÜLER (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Menaf TURAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Mithat A. KARASU (Harran Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Nihal EKİN ERKAN (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep RAHİMOV (Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi)
Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN (Atılım Üniversitesi)
Doç. Dr. Tarkan OKTAY (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Adel Fadhıl Abed ABED (Aksaray Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Mehtarkhan KHWAJAMİR (Aksaray Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Nazlı Yücel BATMAZ (Kırıkkale Üniversitesi)
Y. Doç. Dr. Refik YASLIKAYA (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Ekatarina KLIMENKO ( Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Saint Petersburg)
Dr. Vadim ATNASHEV ( North-West ManagementInstıtue, Saint Petersburg)