4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali

4.ULUSLARARASI KAYSERİ ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİ ULUSAL KISA FİLM YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ
4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde, kısa film yapımını özendirmek, gelişmesine katkıda bulunmak, yeni sinemacıları desteklemek, sinema sektörü ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı ASD olan Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
“Ulusal Kısa Film Yarışması”, 4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali kapsamında, 18-21 Mayıs 2016tarihleri arasında düzenlenecektir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Yarışma ulusal kısa filmlere açıktır, bu nedenle yapımcılardan en az biri ya da filmin yönetmeni T.C. vatandaşı olmalıdır.
2) Kısa Film Yarışması’nda tür ayrımına (kurmaca, deneysel, canlandırma) gidilmemiştir. Jüri değerlendirmeyi, genel olarak kısa film anlatım yetkinliğini dikkate alarak yapar.
3) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
4) Yarışmaya, süresi 30 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
5) Yarışmaya, 01 Ocak 2015tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir. Ancak daha önce Uluslararası Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya katılmış olan filmler bu yarışmaya katılamaz. Daha önce Altın Çınar’a başvuran ve Ön Jüri değerlendirmesinden geçemeyen yapımlar, yeniden kurgulansa (yeni sahneler eklense ya da çıkarılsa, filmin tüm kurgusu değişse) dahi, Altın Çınar’a başvuramaz.
6) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 14 Mart 2016 Pazartesi’dir.
7) Film sahipleri, el yazısı ile doldurulmuş ve mavi mürekkepli kalemle her sayfası imzalanmış başvuru formu ile birlikte;
●Filmin künyesi (Türkçe ve İngilizce)
●Filmin 1000 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe-İngilizce)
●Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)
●Yönetmenin fotoğrafı (JPG formatında 300 DPI)
●Filmden 5 adet fotoğraf (JPG formatında 300 DPI)
●Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
●Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
●2 adet DVD kopyası (Film MP4 formatında olacaktır.VCD kabul edilmeyecektir)
●Filmin fragmanı
●Filmlerde İngilizce alt yazılı olması zorunludur. Eğer film başka bir dilde çekilmişse Türkçe-İngilizce alt yazıları eklenmelidir.
●Festival Organizasyonu, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 (üç) dakikalık bir bölümü kullanma hakkına sahiptir.
●DVD kopyaların ve CD dosyalarının üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
●Filmin tanıtımı, hazırlanacak olan festival kataloğunda yer alabilmesi için gerekli olan yukarıdaki malzemeleri, eksiksiz doldurmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte CD ya da DVD’ye yükleyerekAnadolu Sinemacılar Derneği (Kiçiköy Mah. Ali Saip Paşa cad.no/18 Talas/Kayseri) ulaştırmalıdırlar.
Yukarıda belirtilen tüm materyallerin ve istenen formattaki gösterim kopyalarının en geç 14 Mart 2016 gününe kadar Anadolu Sinemacılar Derneği’nin yukarıda yazılı adresine ulaştırılması zorunludur. Yukarıda belirtilen materyallerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir; aksi takdirde film ön elemeyi geçse dahi Festival Yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
9) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 21 Mart – 31 Mart 2016 tarihleri arasında web sitesi (www.altincinarfestivali.org.) ve medya aracılığıyla duyurulur.
10) Ön Jüri ve Ana Jüri, Festival Yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.
11) Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra Festival’den kesinlikle çekilemez.
12) Ön Jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan belgesel filmler, Ön Jüri’nin önerisi, filmin yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.
13) Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibinden, festival yönetiminin belirlediği tarihlerde 1 temsilci festivale davet edilerek yarım pansiyon esaslarına göre konuk edilir. Konukların tören içeren etkinliklere koyu renk kıyafet ile katılması beklenir.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Ön Jüri en az 3, Ana Jüri en az 5 üyeden oluşur. Festival Yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
2) Festival Yönetimi, Jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
3) Ön Jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması ASD’nin takdirindedir.
4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 10 kısa film yarışmaya seçilir. Festival komitesi ve ön jüri kararıyla film sayısında değişikliğe gidilebilir.
5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yönetimi’nden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Kısa Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri çalışma yöntemini saptar.
6) Jüri üyeleri, ASD’nin belirlediği program ve koşulları dahilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini gözeterek alır.
8) Jüri, Festival Yönetimi’nin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar Ön Jüri ve Ana Jüri üyeleri olamaz. 12) Ön ve Ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER
1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Kısa Filmi ‘’İkinci Filmi ve ‘’Üçüncü Filmi belirler.
2) “En İyi Kısa Filme 5.000-TL, ‘’ İkinci Filme 3.000-TL ve “Üçünce Filme 2.000-TL parasal ödül ve Altın Çınar Heykeli verilir.
3) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği gereklidir.
4) Kısa film dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, Festivalin başlamasından en az bir ay önce Festival Yönetimi’ne başvurabilirler. Festival Yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel ödül” ile ilgili olarak Jüri’yi bilgilendirir.
5) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara ASD tarafından yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
6) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
7) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak ve festival
yönetiminin kendisine belirlediği koltukta oturmak zorundadır. Ödül Törenine; FestivalYönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır. 8) Parasal ödüller en geç 31 Ekim 2016tarihinde ödenir.

F) ÖZEL KOŞULLAR
1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2) Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.
3) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. ASD başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. 4) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
5) Filmler, Jüri’ye ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda ve Festival Programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında Festival Yönetimi’ne ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
6) Festival Yönetimi’ne yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, Festival Yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
7) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

G) GENEL KOŞULLAR
1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi ASD’ne aittir.
3) Bu yönetmelik ASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı ASD Yönetimi’ne aittir.

4. ULUSLARARASI KAYSERİ ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİ ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ

4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde, belgesel filmin önemini vurgulamak ve ülkemizde belgesel sinemanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Belgesel Film Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı ASD olan Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
“Ulusal Belgesel Film Yarışması”, 4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali kapsamında, 18 –21 Mayıs 2016tarihleri arasında düzenlenecektir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Yarışma ulusal belgesel filmlere açıktır, bu nedenle yapımcılardan en az biri ya da filmin yönetmeni T.C. vatandaşı olmalıdır.
2) Yarışmaya “yaratıcı belgesel” tanımına uygun sinema ürünleri katılabilir. Bu alan dışında kalan bilimsel belgesel, TV programı, tanıtım filmi vb. niteliğindeki, sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez. Televizyon için hazırlanmış yaratıcı belgeseller yarışmaya katılabilir.
3) Kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olup, belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz. Ancak, belgesel anlatımı desteklemek amacıyla, kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller yarışmaya katılabilir.
4) Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
5) 30 dakkikadan uzun yapımlar festivale kabul edilmeyecektir.
6) Yarışmaya, 01 Ocak 2015tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir. Ancak daha önce Uluslararası Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya katılmış olan filmler bu yarışmaya katılamaz. Daha önce Altın Çınar’a başvuran ve Ön Jüri değerlendirmesinden geçemeyen yapımlar, yeniden kurgulansa (yeni sahneler eklense ya da çıkarılsa, filmin tüm kurgusu değişse) dahi, Altın Çınar’a başvuramaz.
7) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 14 Mart 2016 Pazartesi’dir.
8) Film sahipleri, el yazısı ile doldurulmuş ve mavi mürekkepli kalemle her sayfası imzalanmış başvuru formu ile birlikte;
●Filmin künyesi (Türkçe ve İngilizce)
●Filmin 1000 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe-İngilizce)
●Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce) ●Yönetmenin fotoğrafı (JPG formatında 300 DPI)
●Filmden 5 adet fotoğraf (JPG formatında 300 DPI)
●Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
●Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
●2 adet DVD kopyası (Film MP4 formatında olacaktır. VCD kabul edilmeyecektir)
●Filmin fragmanı
●Filmlerde İngilizce alt yazılı olması zorunludur. Eğer film başka bir dilde çekilmişse Türkçe-İngilizce alt yazıları eklenmelidir.
●Festival Organizasyonu, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 (üç) dakikalık bir bölümü kullanma hakkına sahiptir.
●DVD kopyaların ve CD dosyalarının üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
●Filmin tanıtımı, hazırlanacak olan festival katalogunda yer alabilmesi içingerekli olan yukarıdaki malzemeleri, eksiksiz doldurmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte CD Ya da DVD’ ye yükleyerek Anadolu Sinemacılar Derneği (Kiçiköy Mah. Ali Saip Paşa cad.no/18 Talas/Kayseri) ulaştırmalıdırlar.

Yukarıda belirtilen tüm materyallerin ve istenen formattaki gösterim kopyalarının en geç 14 Mart 2016 gününe kadar Anadolu Sinemacılar Derneği’nin yukarıda yazılı adresine ulaştırılması zorunludur.
Yukarıda belirtilen materyallerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir; aksi takdirde film ön elemeyi geçse dahi Festival Yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

9)Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar
21 Mart – 31 Mart 2016 tarihleri arasında web sitesi (www.altincinarfestivali.org.) ve medya aracılığıyla duyurulur. 10) Ön Jüri ve Ana Jüri, Festival Yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur. 11) Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra Festival’den kesinlikle çekilemez. 12) Ön Jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan belgesel filmler, Ön Jüri’nin önerisi, filmin yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır. 13) Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibinden, festival yönetiminin belirlediği tarihlerde 1 temsilci festivale davet edilerek yarım pansiyon esaslarına göre konuk edilir. Konukların tören içeren etkinliklere koyu renk kıyafet ile katılması beklenir.

D)JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
1)Ön Jüri en az 3, Ana Jüri en az 5 üyeden oluşur. Festival Yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya, özellikle belgesel sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
2)Festival Yönetimi, Jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur. 3)Ön Jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması ASD’nin takdirindedir.
4)Ön jüri değerlendirmesi sonunda 10 belgesel film yarışmaya seçilir.
5)Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yönetimi’nden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Belgesel Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri çalışma yöntemini saptar.
6)Jüri üyeleri, ASD’nin belirlediği program ve koşulları dahilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7)Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “yaratıcı”, “sanatsal”, “etik değerler” ve “belge” niteliklerini gözeterek alır.
8)Jüri, Festival Yönetimi’nin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9)Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
11) Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar Ön Jüri ve Ana Jüri üyeleri olamaz.
12) Ön ve Ana jürinin yargısı kesindir.


E)ÖDÜLLER

1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “En İyi Belgesel Filmi – İkinci Filmi ve ‘’ Üçüncü Filmi belirler.
2) “En İyi Belgesel Filme 5.000-TL, ‘’ İkinci Filme 3.000-TL ve “Üçünce Filme 2.000-TL parasal ödül ve Altın Çınar Heykeli verilir.
3) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği gereklidir.
4) En İyi Belgesel dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, Festivalin başlamasından en az bir ay önce Festival Yönetimi’ne başvurabilirler. Festival Yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel ödül”le ilgili olarak Jüri’yi bilgilendirir.
5) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dahildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara ASD tarafından yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin
yabancı olması durumunda Festival süresince Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
6) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
7) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak ve festival yönetiminin kendisine belirlediği koltukta oturmak zorundadır. Ödül Törenine; Festival Yönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır.
8) Parasal ödüller en geç 31 Ekim 2016 tarihinde ödenir.


F)ÖZEL KOŞULLAR

1)Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2)Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.
3)Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. ASD başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
4)Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
5)Filmler, Jüri’ye ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda ve Festival Programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında Festival Yönetimi’ne ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
6)Festival Yönetimi’ne yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, Festival Yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
7)Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

G)GENEL KOŞULLAR
1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi ASD’ne aittir.
3) Bu yönetmelik ASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı ASD Yönetimi’ne aittir.

4. ULUSLARARASI KAYSERİ ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİ ULUSAL ANİMASYON FİLM YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

A) AMAÇ
4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde, animasyon filmin önemini vurgulamak ve ülkemizde animasyon sinemanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ulusal Animasyon Film Yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın yönetimi ve organizasyonu, kısa adı ASD olan Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından gerçekleştirilecektir.

B) YARIŞMA TARİHLERİ
“Ulusal Animasyon Film Yarışması”, 4. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali kapsamında, 18-21 Mayıs 2016tarihleri arasında düzenlenecektir.

C) KATILMA KOŞULLARI, ÖN JÜRİ OLUŞUMU ve ÇALIŞMA KOŞULLARI
1)Yarışma ulusal animasyon filmlere açıktır, bu nedenle yapımcılardan en az biri ya da filmin yönetmeni T.C. vatandaşı olmalıdır.
2)Yarışmaya “yaratıcı animasyon” tanımına uygun sinema ürünleri katılabilir. Bu alan dışında kalan filmler yarışmaya kabul edilmez.
3)Animasyon anlatımı desteklemek amacıyla, kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik animasyonlar yarışmaya katılabilir.
4)Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilirler.
5)30 dakikadan uzun yapımlar festivale kabul edilmeyecektir.
6)Yarışmaya, 01 Ocak 2015tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak başvuruya engel değildir. Ancak daha önce Uluslararası Altın Çınar Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya katılmış olan filmler bu yarışmaya katılamaz. Daha önce Altın Çınar’a başvuran ve Ön Jüri değerlendirmesinden geçemeyen yapımlar, yeniden kurgulansa (yeni sahneler eklense ya da çıkarılsa, filmin tüm kurgusu değişse) dahi, Altın Çınar’a başvuramaz.
7)Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 14 Mart 2016 Pazartesi’dir. 8)Film sahipleri, el yazısı ile doldurulmuş ve mavi mürekkepli kalemle her sayfası imzalanmış başvuru formu ile birlikte;
●Filmin künyesi (Türkçe ve İngilizce)
●Filmin 1000 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe-İngilizce) ●Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi (Türkçe ve İngilizce)
●Yönetmenin fotoğrafı (JPG formatında 300 DPI)
●Filmden 5 adet fotoğraf (JPG formatında 300 DPI) ●Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
●Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
●2 adet DVD kopyası (Fiml MP4 formatında olacaktır.VCD kabul edilmeyecektir)
●Filmin fragmanı
●Filmlerde İngilizce alt yazılı olması zorunludur. Eğer film başka bir dilde çekilmişse Türkçe-İngilizce alt yazıları eklenmelidir.
●Festival Organizasyonu, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 (üç) dakikalık bir bölümü kullanma hakkına sahiptir.
●DVD kopyaların ve CD dosyalarının üzerlerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.
●Filmin tanıtımı, hazırlanacak olan festival katalogunda yer alabilmesi için gerekli olan yukarıdaki malzemeleri, eksiksiz doldurmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte CD ya da DVD’ye yükleyerek. Anadolu Sinemacılar Derneği (Kiçiköy Mah. Ali Saip Paşa cad.no/18 Talas/Kayseri) ulaştırmalıdırlar.

Yukarıda belirtilen tüm materyallerin ve istenen formattaki gösterim kopyalarının en geç 14 Mart 2016Pazartesi gününe kadar Anadolu Sinemacılar Derneği’nin yukarıda yazılı adresine ulaştırılması zorunludur.

Yukarıda belirtilen materyallerin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir; aksi takdirde film ön elemeyi geçse dahi Festival Yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.

9) Yarışmaya katılan filmler, ön jüri tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve sonuçlar 21 Mart – 31 Mart 2016tarihleri arasında web sitesi (www.altincinarfestivali.org.) ve medya aracılığıyla duyurulur.
10) Ön Jüri ve Ana Jüri, Festival Yönetimi tarafından seçilen uzmanlardan oluşur.
11) Başvurusu yapılmış filmler, ön elemede yarışmaya uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra Festival’den kesinlikle çekilemez.
12) Ön Jüri tarafından yarışmaya uygun bulunmayan animasyon filmler, Ön Jüri’nin önerisi, filmin yapımcısının izniyle Festival Yönetimi’nce özel gösterim programına alınabilir. Filmin yasal sahibi filmini yarışma dışında izleyiciye sunmak istemiyorsa bu durumu başvuru formunda belirtmek zorundadır.
13) Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibinden, festival yönetiminin belirlediği tarihlerde 1 temsilci festivale davet edilerek yarım pansiyon esaslarına göre konuk edilir. Konukların, tören içeren etkinliklere koyu renk kıyafet ile katılması beklenir.

D) JÜRİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
1) Ön Jüri en az 3, Ana Jüri en az 5 üyeden oluşur. Festival Yönetimi jüri üyelerini, akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, film festivalleri düzenleyicileri, kültür sanat editörleri ve farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya, özellikle animasyon sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçer.
2) Festival Yönetimi, Jüri toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
3) Ön Jüri üyelerinin adlarının değerlendirme öncesi kamuoyuna açıklanıp açıklanmaması ASD’nin takdirindedir.
4) Ön jüri değerlendirmesi sonunda 10 animasyon film yarışmaya seçilir.
5) Jüri, filmleri izlemeye başlamadan önce Festival Yönetimi’nden bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Festival ve Animasyon Film Yarışmasıyla ilgili bilgiler verilir. Daha sonra jüri çalışma yöntemini saptar.
6) Jüri üyeleri, ASD’nin belirlediği program ve koşulları dâhilinde filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7) Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin “yaratıcı”, “sanatsal”, “etik değerler” ve “animasyon” niteliklerini gözeterek alır.
8) Jüri, Festival Yönetimi’nin onayı dışında, ödülleri paylaştırma ya da ödül vermeme yönünde karar alamaz.
9) Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi’ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.
10) Jüri üyeleri gerek özel sohbetlerinde gerekse medyaya verdikleri röportajlarda yarışma filmlerine ilişkin yorumlarda bulunamazlar. Filmlere ilişkin görüşlerini belirtemezler.
11)Yarışmaya gönderilmiş filmlerin yapımcı, yaratıcı ekibi içerisinde yer alanlar Ön Jüri ve Ana Jüri üyeleri olamaz.
12) Ön ve Ana jürinin yargısı kesindir.

E) ÖDÜLLER
1) Jüri, yarışmaya kabul edilen filmler arasından “Birinci Animasyon Filmi ‘’İkinci Animasyon Filmi ve ‘’Üçüncü Animasyon Filmi belirler.
2) “Birinci Filme 5.000-TL, ‘’İkinci Filme 3.000-TL ve “Üçüncü Filme 2.000-TL parasal ödül ve Altın Çınar Heykeli verilir.
3) Ödül paylaştırıldığı takdirde, ödül miktarı da paylaştırılır. Ödül paylaştırma kararı için jürinin oybirliği gereklidir.
4) En İyi Animasyon dalında özel ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar, Festivalin başlamasından en az bir ay önce Festival Yönetimi’ne başvurabilirler. Festival Yönetimi uygun görürse bu ödülü kabul eder ve bu “özel ödülle ilgili olarak Jüri’yi bilgilendirir.
5) Parasal ödüller fatura karşılığı ödenir. Ödül tutarına KDV dâhildir. Ödül tutarından yapılacak yasal kesintiler varsa bu bedeller kesilerek ilgili kurumlara ASD tarafından yatırılır. Festivale katılan yarışma filminin birden fazla yapımcısı olması ve özellikle bunlardan birinin yabancı olması durumunda Festival süresince Festival Yönetimi’nin muhatabı, başvuru formunda adı bulunan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
6) Fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
7) Ödül kazanan kişi, ödülünü almak üzere Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak ve festival yönetiminin kendisine belirlediği koltukta oturmak zorundadır. Ödül Törenine; Festival Yönetimi’nin kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin parasal ödül dahil hiçbir ödülü verilmez, ödül derneğin uhdesinde kalır. 8) Parasal ödüller en geç 31 Ekim 2016tarihinde ödenir.


F) ÖZEL KOŞULLAR

1) Yarışmanın yapılabilmesi için en az 6 filmin katılmış ve ön elemeyi geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
2) Ön eleme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD kopyaları sahiplerine iade edilmez ve festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere saklanır.
3) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. ASD başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
4) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.
5) Filmler, Jüri’ye ve izleyiciye, Festival Yönetimi’nin uygun göreceği salonlarda ve Festival Programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında Festival Yönetimi’ne ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.
6) Festival Yönetimi’ne yarışmadaki filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, Festival Yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
7) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

G) GENEL KOŞULLAR
1) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar. 2) Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi ASD’ye aittir.
3) Bu yönetmelik ASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir.
4) Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı ASD Yönetimi’ne aittir.

http://www.altincinarfestivali.org/