4. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI

KONU: EĞİTİM (Evde, okulda, sokakta, iş yerinde… Her yerde eğitim)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM

İnsanlıkla başlayan bir olgu, bir süreç. Geçmişi ilkçağlara, belki de daha öncesine
dayanır. Toplayıcı ilkel toplumlarda bile vardı, neden olmasın. Arkadaşına taş yontmayı
gösteren ilk insan farkında olmadan eğitiyordu.

Okul kavramı yoktu kuşkusuz. Dağ başı, deniz kıyısı, ağaçların gölgesi okuldu onlar
için. Filozoflar insanları oralarda eğitiyorlardı. Okul olarak değerlendirilecek sistemin
başlangıcı ilk çağlara dek uzanır. Tapınaklar bu işi üstlenmişlerdi. Sümerler’e dayanır bunun
ucu. Tablet Evi denilen bölümlerde insanlara mesleki eğitimler verilmekteydi. Mısır, Çin, Hint
uygarlıklarında da buna benzer yapılardan söz edilir.

Günümüzdeki modern okulların tarihi Yunan, Roma dönemine dayanmaktadır. M.Ö 6.
Yüzyılda İyonya’da kurulmuş olan Milet Okulu ve Platon tarafından kurulan Akademi okulun
ilk örneklerinden sayılır.

Roma’da evler birer okuldu. Bilgi sahibi köleler çocukları eğitirlerdi. Ortaçağ’da
Manastır okulları görülür. Bu okullarda matematik, geometri, astronomi dersleri verilmekteydi.
Rönesans ve Reform hareketleriyle eğitim fikri daha bir önem kazanmaya başlamıştı.

Geçmişten günümüze dek eğitim gelişerek günümüze gelmiştir. Günümüzde o kadar
çok alanda eğitim yapılmaktadır ki bunların sayısı çoktur. Okulda, iş yerinde, büroda, internette,
sokakta, bunları çoğaltmak olasıdır.

Bu bilgiler ışığında geçmişten günümüze eğitimi çizgilerinizle en güzel biçimde
anlatacağınızı biliyoruz. Düşünmediğimiz daha neler çıkacak çizgilerinizle. Şimdiden kolay
gelsin, başarılar dileriz…

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm
dünya karikatürcülerine açıktır.

2. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren karikatürler yarışma dışı kalacaktır.

3. Seçici kurul üyeleri yakınları yarışmaya katılamazlar.

4. Çizim tekniği serbesttir. Yarışmacıların katılım formunu doldurması zorunludur.

5. Yarışmaya katılım sadece mail yoluyladır. Karikatür boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm)
en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) ve 300 dpi çözünürlükte ve jpg formatında olmalıdır.

6. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül
almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye
ait olduğunu belirlediği karikatürler değerlendirilmeyecektir.

7. Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kısa özgeçmişlerini karikatürlerine eklemelidir.

8. Yarışmacılar en fazla 5 (beş) adet karikatür gönderebilirler.

9. 18 yaş altı katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri
gerekmektedir.

10. Karikatürler en geç 21 Nisan 2023 Cuma Günü mesai bitimine kadar “Muğla
Büyükşehir Belediyesi 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ başlığı ile sanatçının
adı, soyadı, Şehir ve Ülkesi yazılarak, karikatur.yarisma@mugla.bel.tr adresine
gönderilmelidir.

11. Yarışmada sadece dereceye giren (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri
misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) ve 18 yaş altı kategorisinde ödül
kazanan yarışmacıların (Velisi olan bir kişinin konaklama ve ulaşım masrafları
karşılanacaktır.) şahsına ait ulaşım (otobüs veya uçak), konaklama ve ağırlama
masrafları Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

12. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza
ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibi, IBAN numarası
ile birlikte istenen evrakları eksiksiz doldurmak ve imzalamak zorundadır. Hak
sahibi IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı
tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak
sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

13. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren ve
sergilenmeye değer görülen karikatürler Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından
kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir. Yarışmaya gönderilen
karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu
albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan
katılımcılara gönderilecektir.

14. Yarışma sonunda ödül, mansiyon, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler
üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan
işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan
yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret,
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile
birlikte süresiz olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Muğla Büyükşehir
Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında,
Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde
eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir. Muğla
Büyükşehir Belediyesi, karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul
altında, izin vermez. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez.
Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş
sayılır.

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü : 15.000 TL
İkincilik Ödülü : 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL
Mansiyon (3 Adet) : 5.000 TL
18 Yaş Altı (10-18) iki kişiye : 2.500 TL Özel Ödülü
Necati Abacı özel ödülü : 3.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ:

1. Son başvuru 21 Nisan 2023 Cuma mesai bitimine kadardır.
2. Jüri değerlendirme toplantısı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü yapılacaktır.
3. Yarışma sonuçları 5 Mayıs 2023 Cuma tarihinde açıklanacaktır.
4. Ödül töreni Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.
Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Muğla Büyükşehir
Belediyesi’nin belirleyeceği tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

İLETİŞİM
Yarışma Koordinatör : Perihan AYDIN
Tel : 05065913528
Santral : 444 48 01 Dahili-1953
Adres : Muğla Büyükşehir Belediyesi
Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi
Menteşe/Muğla
E-Posta : mbbkultursanat@mugla.bel.tr
Web : www.mugla.bel.tr