4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

Değerli Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimcileri,

Sizleri, 18-21 Mayıs 2023 tarihinde Bursa’da düzenlenecek olan 4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’nde sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağız.

Kongremizin ana teması “21. Yüzyılda Bütüncül FMGT Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Kongremizin amacı, fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji eğitimi alanında çalışan bilim insanlarının çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktır. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir. Uluslararası FMGT Eğitimi Kongresi için daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı web adresimiz üzerinden bizlere göndermenizi bekliyoruz.

Kabul edilen bildirilerin özetleri kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Kongre sonrasında bildirileriniz, makale biçimine dönüştürmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçirmek koşulu ile ya “Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda yayınlanacak ya da anlaşmalı bazı dergilerin özel sayılarında hakem süreci başlatılacaktır.

18-21 Mayıs 2023 tarihlerindeki 4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi’nde tüm fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji eğitimi araştırmacılarını, alanla ilgili öğretmenleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerini Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde, OrEgDa ve BilMat işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Saygılarımızla,

Düzenleme Kurulu

Kongre Kapsamı

4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, bilim insanlarının uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması “21. Yüzyılda Bütüncül FMGT Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde bütüncül çalışmalara öncelikli verilecek olup, belirlenen kapsam şu şekildedir:
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Çevre Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi
Fizik Eğitimi
STEM ve Uygulamaları
Girişimcilik Eğitimi
Kimya Eğitimi
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Mühendislik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
Öğretmen Eğitimi
Özel Eğitim
Sağlık Eğitimi
Sınıf Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Uzaktan Eğitim
Yaşam Boyu Öğrenme
Yükseköğretim

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih
02 Nisan 2023

fmgtek@gmail.com

http://fmgtegitimikongresi.com