4. Uluslararası Eğitim Program ve Öğretim Kongresi

4. Uluslararası Eğitim Program ve Öğretim Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizleri Antalya – Belek Maritim Pine Beach Resort Otel’de 27-30 Ekim 2016’da yapılacak olan 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde (ICCI/EPOK-2016) görmekten onur ve mutluluk duyacağız.

Kongrenin ana teması “Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları” olarak belirlenmiştir. Kongre Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) ve Pegem Akademi işbirliği ile düzenlenmektedir.

4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve bilimsel çalışmaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Programda; çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir.

ICCI/EPOK-2016, öğretmen eğitiminde program çalışmaları bağlamında kavramsal analiz, tasarım, uygulama ve deneysel çalışmaları kapsayacaktır. Lütfen daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı bildiri ekleme menüsünü kullanarak gönderiniz. Kongre teması “Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları” olsa da genel olarak öğretmen eğitimi/yetiştirme ile ilgili çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır.

ICCI/EPOK-2016 bildiri özet metinleri, editörlü “Özetler Kitabı”nda yer alarak basılacaktır. Buna ek olarak bildiri metinleri makale biçimine getirilerek Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS) ile Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi’nde (PEGEGOG) hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanabilecektir. Makale yayın süreci, ilgili dergilerin yayın süreçleri esas alınarak yürütülecektir. Ancak kongrede sunulan sözlü bildirilere öncelik verilecektir.

Sizleri Antalya – Belek Maritim Pine Beach Resort Otel’de yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Kongre Eş Başkanları
Prof. Dr. Sait YÜCEL Prof. Dr. Özcan DEMİREL
Dicle Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Derneği
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Başkanı

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Lucas OBERHOLZER

St. Gallen Teacher Education University, İsviçre

İsviçre St. Gallen Öğretmen Eğitimi Üniversitesi’nde, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Prof. Lucas Oberholzer, uzmanlık alanı olarak pedagoji, psikoloji ve öğretme sanatları alanlarında öğretim üyesidir ve uygulamalı çalışmalar için eğitici kadrosunda yer almaktadır.

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

1949 yılında Çay-Afyonkarahisar’da doğmuştur. 1971 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Almanca Öğretmenliği Programını bitirdikten sonra 1981 yılına kadar Eskişehir’de ortaöğretim kurumlarında öğretmen ve müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1981 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okutmanlık kadrosuna atanmış ve 1990 yılına kadar Anadolu Üniversitesi’nde bu görevini sürdürmüştür.
1981 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri- Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalında yüksek lisans öğrenimini, 1989 yılında da Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde aynı bilim dalında doktora öğrenimini tamamlamıştır. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 1994 yılında doçent ve 2000 yılında da profesör olmuştur.

1988-1998 yıları arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Almanya’daki Batı Avrupa Bürosu’nda yönetici yardımcısı ve yönetici olarak görev yapmıştır. 2000 yılından itibaren profesör kadrosunda görev yaptığı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yöntemleri, eğitim programları, program geliştirme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, eğitim tarihi, eğitim sorunları, çağdaş eğitim ve öğretim uygulamaları alanlarında çeşitli dersleri yürütmüştür. 2000-2016 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde farklı zaman dilimlerinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Program geliştirme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi, karşılaştırmalı eğitim, uzaktan eğitim konularında çeşitli kitapları, çok sayıda uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ile ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş bildirileri vardır. Ayrıca Açıköğretim Fakültesi’nin öğretmen eğitim programları için basılmış bazı kitapların editörlüğünü yapmış ve bu programlardaki çeşitli kitaplarda kitap bölümlerini yazmıştır. Birçok ulusal ve uluslararası kongrenin düzenleme, bilim ve hakem kurullarında görev almıştır. Şubat 2016 tarihinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden emekli olmuştur.

Prof. Dr. Heike WENDT

T.U. Dortmund University, Almanya

Dr. Heike Wendt, Almanya Dortmund Teknik Üniversitesi, Psikoloji, Sosyolji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi, Okul Geliştirme Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Almanya’nın TIMSS ve PIRLS gibi uluslararası geniş ölçekli sınavlara katılımı için ulusal araştırmacı koordinatörü olarak da hizmet vermektedir. Aynı zamanda sınıf ortamındaki kültürlerarası öğrenme becerilerini geliştirmek için de Türkiye ve Almanya’daki öğretmen adayları ve eğiticileri buluşturan uluslararası eşzamanlı yürütülen bir projeye de öncülük etmektedir.

* Soyadlarına göre alfabetik sıralama yapılmıştır.

Önemli Tarihler

Son Özet Gönderimi 30 Temmuz 2016
Sonuçların Duyurulması 25 Ağustos 2016 – 31 Ağustos 2016
Kayıt 1 Eylül 2016 – 20 Eylül 2016
Programın Duyurulması 25 Eylül 2016 – 30 Eylül 2016
Tam Metinlerin Gönderimi 1 Kasım – 20 Kasım 2016
Bildiri Tam Metin Kitabının Yayımlanması 1 Aralık – 15 Aralık 2016

Kapsam
4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI/EPOK-2016) dünyadaki meslektaşlarla uzmanlık, deneyim ve çalışmaların paylaşımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin ana teması Öğretmen Eğitiminde Program Çalışmaları olarak belirlenmiştir. Bu ana tema çerçevesinde belirlenen alt temalar aşağıda sunulmuştur:

Öğretmen Eğitiminde Politika, Model ve Yaklaşımlar
Öğretmen Eğitiminde Program Geliştirme Modelleri ve Uygulamalar
Öğretmen Eğitiminde Lisansüstü Eğitim
Öğretmen Eğitiminde Hizmetiçi Eğitim
Öğretmen Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme
Öğretmen Eğitiminde Yenilik ve Değişimler
Öğretmen Eğitiminin Uluslararasılaştırılması
Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon
Fen Bilimleri Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Sosyal Bilimler Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Güzel Sanatlar Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
İlköğretim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Orta Öğretim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar
Yüksek Öğretim Alanında Öğretmen Yetiştirme ve Programlar

http://icci-epok.org/