4. Ulusal Taşkın Sempozyumu

Ulusal Taşkın Sempozyumu’nun dördüncüsü ( 4. Ulusal Taşkın Sempozyumu ) Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel EROĞLU’nun verdiği talimatlar çerçevesinde koordinasyonu DSİ Genel Müdürlüğü’nde olmak üzere ilgili Genel Müdürlüklerin katkılarıyla, 21-24 Kasım 2016 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ nde düzenlenecektir.

4. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 21-24 KASIM 2016
Ülkemizde yaşanan taşkınlar, meteorolojik olayların yanı sıra sanayileşmenin beraberinde getirdiği şehirleşme sürecinde akarsu havzalarında giderek yoğunlaşan çeşitli insan faaliyetleri ile küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde yağış rejimlerinde görülen düzensizliklerden kaynaklanmaktadır. Tüm bu olumsuzlukların akarsu havzalarındaki mevcut hidrolojik dengeyi bozmasıyla oluşan taşkınlar büyük ölçüde can ve mal kayıplarına yol açarken, giderek daha sık aralıklarla görülmeye başlamıştır.

Taşkınların önlenmesi sadece kamu kurum/kuruluşlarının alacağı tedbirler ve yapacağı çalışmalarla mümkün olmayıp, bu konuda toplumun tüm fertlerine ve özellikle mahalli idarelere önemli görevler düşmektedir. Bu maksatla taşkın konusunda ilgililerin, mahalli/mülki idareciler ve temsilcilerinin, yetkili ve uzman kişilerin, araştırmacı, teknik eleman ve akademisyenlerin, kamu ve özel kurum/kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği bir zemin oluşturmak, toplumsal duyarlılık ve farkındalığı artırmak ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için, birincisi 10-12 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara’da, ikincisi 22-24 Mart 2010 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da üçüncüsü 29-30 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Ulusal Taşkın Sempozyumu’nun dördüncüsü 21-24 Kasım 2016 da Rize ‘de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

Sempozyuma toprak ve su kaynakları alanında faaliyet gösteren uzmanların, araştırmacıların, teknik elemanların, şehir bölge plancılarının, hukukçuların, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, mahalli ve mülki idarelerin yönetici ve temsilcilerinin katılımı hedeflenmektedir.

SEMPOZYUM KONULARI

Taşkın Mevzuatı ve Uygulanması

Şehir Taşkınları

Taşkın Modellemesi

Heyelan ve Taşkın Etkileşimi

Yapısal Tedbirler

Uygunsuz Müdahaleler

Taşkın Kontrolünde Yenilikçi Yaklaşımlar

Taşkınlarda Bütüncül Havza Yaklaşımı

İklim Değişikliği ve Taşkınlar

Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemleri

Taşkın Risk Yönetimi

Taşkın Afet Yönetimi

Taşkınlarda Kurumlararası Koordinasyon

Taşkınların Sosyal Boyutu ve Toplumsal Farkındalık