4.Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması

Proje Yarışması
Gençlik Farkında Proje Yarışması

HAK-İŞ İLE ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 4. ULUSAL GENÇLİK FARKINDA PROJE YARIŞMASI 4 OCAK’TA BAŞLIYOR!

HAK-İŞ Konfederasyonu ile ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile yapılan “Gençlik Farkında Proje Yarışması” nın 4.sü düzenlenmektedir.

Bu yılki tema “Kadın Emeği ve Dijitalleşme” olarak belirlendi.

Dijital platformların öneminin arttığı günümüzde kadın emeğinin ve kadın girişimcilerin seslerini duyurabilmeleri ve işgücü piyasalarına kolay erişimini sağlamak amacıyla aşağıdaki alt konu başlıklarında projeler geliştirilebilmesi beklenmektedir.

1. Dijital tasarım ve uygulamalar

2. İşin geleceğine dair projeler

3. Örgütlenmede dijital yeniliklere ilişkin projeler

(dijital platform tasarımı, websitesi tasarımı, arayüz tasarımı, bloglar, apps, vb.)

4 Ocak – 24 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği yarışmada birinci projeye 5 Bin Türk Lirası, ikinci projeye 3 Bin Türk Lirası, üçüncü projeye 2 Bin Türk Lirası, Mansiyon Ödülü olarak ise Bin Lira ödül verilecek.

Ayrıca, ilk 30 projeye 200 TL’lik katkı ödülü verilecektir.

Dereceye giren proje sahiplerine HAK-İŞ Konfederasyonu’nda staj imkanı sağlanacaktır.

Kadın Emeği ve Dijitalleşme konulu yarışmaya, Türkiye’de ve KKTC’de bulunan üniversitelerin lisans ve lisansüstü eğitim yapan öğrenciler başvurabilecek.

Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak 2 (iki) dilde kabul edilmektedir.

GİRİŞ ve AMAÇ

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında işbirliğine girilen yarışma kapsamında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kadına vermiş olduğu değeri bir kez daha ortaya koymuştur.

HAK-İŞ, tarihi geçmişinin her aşamasında bilimsel sendikacılığı önceleyerek, bilimsel sendikacılığın gelişimine önem vermiş bir Konfederasyon olmuştur. Emek ilişkilerinin dönüşüme uğradığı günümüzde, HAK-İŞ bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da toplumsal kalkınmaya hizmet etmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

HAK-İŞ’in ‘yeni’ olarak tanımladığı süreç, bilimsel ve sistematik olmayı, katılımcı-demokratik ve çoğulcu bir yapıyı, gerçeklere ve gelişmelere açık olmayı, sloganlar yerine üretmeyi ve politika oluşturmayı, teklif etmeyi ve gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. Bunun için daha çok araştırmaya, incelemeye, sistematik düşünceye ve bilimsel çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.

HAK-İŞ ve bağlı sendikaları projeli çalışmayı benimsemişlerdir. Bu çalışma kültüründe tenkit yerine teklif, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler üretmek esastır. Bu çerçevede HAK-İŞ, sendikal hayatta, proje bazlı çalışma kültürünü yaygınlaştıracaktır.

HAK-İŞ proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmaları gerçekleştirmektedir.

HAK-İŞ başarıyla uyguladığı projelerinde ortaya koyduğu katkı ve yaklaşımları artırarak geliştirmek kararlılığındadır.

HAK-İŞ yaptığı kapsamlı çalışmalarda; güçlü ortaklık, etkin işbirliği, katılımcı anlayış, birlikte çalışma gibi unsurları, işgücü piyasasının yapısı, yerel-sektörel özellikler ve ihtiyaçlar, insan odaklı bütünsel yaklaşım, iletişim stratejisi ile birleştirerek hem bir model ortaya koymakta hem de ülkemizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak başarılı sonuçlara ulaşmaktadır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’yle HAK-İŞ Konfederasyonu’nun işbirliği içinde olması; HAK-İŞ’in yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençlerin, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceğine vurgu yapmaktadır.

HAK-İŞ, iyi eğitilmiş, çalışma hayatına kazandırılmış gençlerin toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı; zararlı alışkanlıklardan uzak yetişmiş insan gücü olacağına inanır.

Bu bağlamda HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ortaklığında protokolle imzalanmış olan işbirliğimiz, düzenli ve sürdürülebilir bir çalışmayı hedeflemektedir.

1. Tema Fikri Proje Yarışması’nın düzenleyici tarafları; HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezidir.

2. Tema Fikri Proje Yarışması ile T.C. Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü öğrenim yapmakta olan öğrenciler arasında yarışma konusu olarak belirlenen 1 ana temaya ilişkin toplumsal farkındalık oluşturma ve daha etkin rol alabilmeleri için fikirlerini kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Buna uygun olarak, öğrencilerin teorik bilgiler ışığında; pratik, çözüm odaklı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin bir araya getirilmesi ve jüri üyelerinin bu projeler içerisinde en etkin ve uygulanabilir olan fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanmaktadır.

3. Tema Fikri Proje Yarışması’na, Türkiye’de bulunan tüm üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir.

4. Yarışmaya, bireysel olarak ve en fazla 1 (bir ) kişi, 1(bir) tematik başlığa proje sunulabilir. Projelerin hiçbir yerde kullanılmamış, kopyası edilmemiş; özgün olması zorunludur. Benzer ya da alıntı projeler kapsam dışı sayılacaktır.

5. Yarışmaya başvuranların, başvuru formunda yer alan ön başvuru tablosunu; ad-soyad, üniversite, bölüm, öğrenim düzeyi, e-mail, telefon, proje adı bilgilerini eksiksiz doldurmaları zorunludur. Yanlış/eksik veya hatalı beyan durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

6. Yarışmaya başvuranlar, Başvuru Formundaki tüm soruları eksiksiz doldurmalıdır.

7. Yarışmanın sonuçlarına göre ilk üç sıralamaya giren projelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ve katkı ödülleri yanında “Başarı Belgesi” ve HAK-İŞ Konfederasyonunun ilgili birimlerinde 1 (bir) aylık staj imkânı verilecektir.

ÖDÜLLERİN HAK İŞ KONFEDERASYONU VE ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLE BİRLİKTE 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜNDE VERİLMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

1. TEMA FİKRİ 5.000. TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

2. TEMA FİKRİ 3.000.TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

3. TEMA FİKRİ 2.000. TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI

4. MANSİYON ÖDÜLÜ: 1000. TL VE HAK İŞ KONFEDERASYONU STAJ İMKÂNI