4. TÜRKİYE YABAN HAYATI FOTOĞRAF YARIŞMASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
4. TÜRKİYE YABAN HAYATI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Amaç ve Kapsam
Yarışma, Türkiye’de yaşayan yaban hayatı türlerinin doğal yaşama ortamlarında
çekilmiş iyi kalitedeki fotoğrafları ile topluma tanıtılması ve bu
yolla, ülkemizde yaşayan yaban hayatı türleri konusunda başta ilgi gurupları
olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi, duyarlılık, sevgi ve farkındalığın
artırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2012 Yılı için yarışma
konuları memeliler ve kuşlardır.
Yarışma Formatı
Yarışma Sayısal kategoridedir. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG
formunda kısa kenarı en az 20 cm olacak şekilde, 8 bit RGB, 300 dpi, sıkıştırma
oranı 12 olarak CD ye kaydedilmiş olacaktır. Yarışmaya katılan fotoğrafların
varsa orijinal RAW dosyası yoksa orijinal JPG dosyası aynı CD
içinde RAW veya JPG klasörü altında olacaktır. Fotoğraflarda makul ölçülerde
renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü
değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere
uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.
Fotoğraf Adedi
Her yarışmacı en fazla dört adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Yarışma Koşulları
Yarışma seçici kurul üyeleri dışında amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçılara
açıktır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflar FIAP tarafından belirlenmiş olan “Doğa
Fotoğrafı” tanımına uymak zorundadır. Fotoğrafların çekimi sırasında doğaya
zarar verecek davranışlardan kaçınmaları yarışma etiğinin temelini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda kuşların ve memelilerin yuva, in ve benzeri
yaşam alanlarında yavrularla birlikte görüntülenmesi kabul edilmemektedir.
Yaban hayatı türlerinin korkup kaçmasına neden olan davranışlardan
özenle sakınılmalıdır. Ayrıca tutsak, yaralı, tedavi altında olan memeli ve
kuşların fotoğrafları da kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya
yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, ödül almış fotoğrafların
katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara
katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır ve gereğinde
yasal işlem yapılır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş
kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi
ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur.
Bu durumda yarışma iptal edilmez.
Seçici Kurul en az beş üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, beş üyenin
bulunmaması durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.

Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici
kurul kararları geçerli olacaktır.
Katılımcılar katılım formunu imzalayarak yarışma koşullarını kabul etmiş
sayılırlar.
Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar gönderilemez.
Fotoğrafların İşaretlendirilmesi
Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD üzerin beş rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır.
CD kayıtları başvuru formuyla örtüşmeli ve adlandırılmaları da rumuz
ve sıra numarası şeklinde yapılmalıdır. Örnek (37142 – 1)
Katılımcı başvuru formunu eksiksiz doldurup fotoğraflarını içeren CD ile
birlikte bir zarf içine koyarak zarfın üzerine sadece rumuz yazarak yarışma
sekreteryasına gönderecektir. Katılım Formu üzerine fotoğrafın nerede çekildiği
(il, ilçe) mutlaka yazılmalı ve memeli veya kuş adı (yöresel adı da
olabilir) yazılmalı, bilinmiyorsa “bilmiyorum” yazılmalıdır.
Katılımcıya yarışma sekreteryasından fotoğrafların alındığına dair bir teyit
mesajı gönderilecektir. Böyle bir mesajın alınmaması durumunda yarışma
sekreteryası aranmalıdır.
Yarışma Takvimi
Fotoğraflar 01-19 Kasım 2011 tarihleri arasında yarışma sekreteryasına
elden teslim edilecek yada posta ile gönderilecektir.
• Son Katılım Tarihi : 23 Kasım 2012
• Seçici Kurul Toplantısı : 08 Aralık 2012
• Sonuç Bildirimi : 14 Arallık 2012
• Ödül Töreni ve Sergi : 21 Aralıık 2012
CD ler geri gönderilmeyecek, ödül ve sergileme alan (satın alınan) fotoğrafların
dışında kalan tüm sayısal kayıtlar TFSF Temsilcisi gözetiminde
imha edilecektir.
FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı
Doğa fotoğrafı, doğal bir yaşam alanı içinde, canlı, evcil olmayan hayvanlar
ve tarımsal olarak yetiştirilmeyen bitkileri, jeolojik oluşumları ve böceklerden
buzdağlarına kadar, doğal sürecin geniş çeşitliliğini tanımlar. Evcil,
kafes içinde saklanan veya her türlü yöntemle özgürlüğü kısıtlanmış
hayvanlarla, tarımsal olarak yetiştirilen bitkilerin fotoğrafları doğa fotoğrafı
olarak değerlendirilemez. İnsanlar tarafından değişikliğe uğratılmış bir
çevreye uyum sağlamaya çalışan baykuş ya da leylek gibi canlıların oluşturduğu
doğa konularıyla; kasırga ve med cezir dalgaları gibi çevreyi tekrar
eski haline dönüştürmeye çalışan güçlerin izlerini taşıyan görüntülerde, insan
unsuru en az olmak kaydıyla kabul edilebilir. Hangi fotoğrafik araç kullanılırsa
kullanılsın, orijinal görüntü fotoğrafçı tarafından çekilmiş olmalıdır.
Orijinal görüntüye yapılacak her türlü müdahele ve değişiklik, hataların
hafif bir rutuşu ile sınırlı olup, orijinal görüntünün içeriğini değiştirmemelidir.
Yukarıdaki şartlar yerine getirildikten sonra, tüm doğa fotoğraflarında
artistik becerinin en üst düzeyinin kullanılması için çaba gösterilmelidir.

Ödüller
• Birinci : 3500 TL + Sertifika
• İkinci : 2500 TL + Sertifika
• Üçüncü : 1500 TL + Sertifika
• Mansiyon : 750 TL + Sertifika (On adet)
• Sergileme : 100 TL + Sertifika (Elli adet)
Fotoğrafların Kullanım Hakları
Ödül, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan eserler T.C. Orman ve
Su İşleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı
materyallerde, Internet ortamında fotoğrafçının ismi açık olarak belirterek
kullanılabilir. Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte T.C. Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’na ait olacaktır.
Seçici Kurul
• Tansu GÜRPINAR, FSK ve AFSAD Onur Üyesi,
Yaban Hayatı Uzmanı
• Nusret Nurdan EREN, Fotoğraf Sanatçısı
• Doç. Dr. Kamil Öge, Fotoğraf Sanatçısı
• Fatih ORBAY, TRT Belgesel Yapımcısı, Yaban Hayatı Uzmanı
• Prof. Dr. Ahmet KARATAŞ, Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi
• Prof. Dr. Adnan ATAÇ, FSK Onur Üyesi, Fotoğraf Sanatçısı
• Dr. Kazım ÇAPACI, Yaban Hayatı Gözlemcisi, Fotoğraf
Sanatçısı
• Bakanlık Koordinatörü: Nejat ERTEKİN, T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millli Parklar Genel Müdürlüğü
İnternet: www.fsk.org.tr
Sekreteryası Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından gerçekleştirilen
yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylıdır.
Yarışmada Jüri Değerlendirme süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin