4. Türkiye Liselerarası Tasarla Yap Uçur Proje Yarışması

Proje Yarışması
Proje Yarışması

4. Türkiye Liselerarası Tasarla Yap Uçur Proje Yarışması

4. TÜRKİYE LİSELERARASI
TASARLA /YAP/UÇUR
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GENEL BAKIŞ
Dünyada ve ülkemizde hızla önem kazanan İnsansız Hava Araçlarının, insan yaşamının her
alanında kullanımı hızla artmaktadır. 2015 yılında Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde ülkemizde ilkini gerçekleştirmiştir.

27-28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleşecek TYU 2018 Mikro İHA
İnsansız Hava Araçları Yarışması Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin destekleri ve Tophane
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin koordinatörlüğünde yapılacaktır.

Yarışmada görev alacak hakem ve jüri Bursa Bilim ve Teknoloji merkezi ve Bursa Model
Uçak Kulübü üyelerinden ve alanında uzman kişilerden olacaktır. Katılımcı takımlar hava araçlarıyla uçuş alanı içerisinde belirlenen görevleri yerine getirmek için mücadele edeceklerdir. Uçuşlar sonunda tanımlanan görevleri yapıp iniş yapacaklardır.

Takımlar tanımlanan görevleri en uygun şekilde yapacak olan insansız, elektrikle çalışan,
radyo kontrollü modüler bir hava aracının tasarımı ve imalatını yapacaktır.

Yarışma birincisine 3.000 TL, ikincisine 2.000 TL, üçüncüsüne 1.000 TL ve 6 adet 500 TL
mansiyon ödülüne verilecektir. Mansiyon ödülleri; hava aracının tasarımı, takım ruhu, sportmenlik, hava aracının yapım teknik ve kalitesi göz önüne alınarak yarışma jürisi ve hakemler tarafından belirlenecektir.

Takımlar; 2 öğrenci, 1 pilot, 1 öğretmen oluşmalıdır. (Pilotu olmayan takımlara organizasyon pilot temin edecektir. )

YARIŞMA SİTESİ VE ADRES BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili haberler, kural değişiklikleri ve güncellemeleri ile olası soru ve cevaplara
aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir. Her türlü iletişim ise [email protected] adresiyle sağlanacaktır.
www.bursabtm.org
www.sciencexpo.org
www.tophanemtal.meb.k12.tr

Yarışma adresi:
– Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hasta yurdu caddesi No:2 Osmangazi / Bursa
– Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Altınova Mahallesi Fuar Caddesi no:27 Osmangazi / Bursa
[email protected]

Rapor gönderim Adresi:basvuru.bursabilimsenligi.org

KAYIT VE KONAKLAMA
Yarışmacılar, 26 Nisan 2018 günü saat 13:00’ ya kadar hava araçlarının teknik incelemesi ve kayıtlar için Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezine giriş yapabilirler. Yarışmanın son günü olan Pazar gününe kadar konaklama, kahvaltı ve öğle yemekleri organizasyon tarafından karşılanacaktır Her takım pilot dâhil en fazla 4 kişi olmalıdır.(Minibüsle gelen takımlar için 1 kişi şoför kontenjanı ilave edilecektir) Yarışma alanından oteller bölgesine otobüs tahsis edilecektir.

PROGRAM
30 Mart 2018 ’de katılım için başvurular sona ermektedir. Katılımcı takımlar teknik raporlarını, 10 Nisan 2018’e kadar yarışma başvuru adresine (basvuru.bursabilimsenligi.org) göndermelidirler.

Yarışmalar 26 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde icra
edilecektir.TYU2018 kayıtlar elektronik ortamda www.sciencexpo.org internet adresinden
yapılacaktır.

Yarışma 26 – 29 Nisan 2018 tarihlerinde sabah 09:00’ da başlayacak ve 4 gün devam
edecektir. Yarışma başlangıç ve bitiş saati, jüri kararı ile meteorolojik şartlar göz önüne alınarak değiştirilebilir veya yarışma gün saati azaltabilir.

Tasarım raporları 10 Nisan 2018 tarihinde basvuru.bursabilimsenligi.org adresine en geç
18:00’de ulaşmış olmalıdır. Raporlar gönderildikleri şekilde değerlendirilecektir. Düzeltmeler ve eklemeler dikkate alınmayacaktır. Bu yüzden gönderilmeden önce dikkatlice kontrol edilmelidir. Takımlar raporlarını bilgisayar ortamında pdf olarak kaydedip basvuru.bursabilimsenligi.org adresine göndermelidir.

YARIŞMANIN GENEL KURALLARI
1. Yarışmacılar 3 görev uçuşu yapacaklardır.
2. Yarışmada en fazla 35 takım ile yapılacaktır.
3. Müracaatların 35 yarışmacıdan fazla olması durumunda, teknik rapor puanına göre ilk 35
yarışmacı yarışmaya davet edilecektir.
4. Tüm uçuşlar, takımlar uçuş alanına girildikten sonra 6 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.
5. 6 dakikayı geçen uçuşlarda fazla süresi, uçuş süresine eklenecektir.
6. Hava araçlarında da istenildiği kadar motor ve pervane kullanılabilir.
7. Kalkışlar 40×6 metrelik pistten veya elle atılarak başlayacak ve yine inişler bu alanın içerisine yapılacaktır.
8. Yedek Hava Aracı veya parçaları kullanılabilir. Olası yedek Hava Aracının kullanılmasında
tekrardan teknik incelemeye girecektir.
9. Hava aracın imalatında istenilen malzeme kullanıla bilir.
10. Değişen her parça kurallara uygunluk ve güvenlik açısından uçuş hakemlerine bildirilmelidir.
11. Yarışmacılar en fazla 4 uçuş yapacaklardır. 3 uçuşunu da tamamlayan takımlar isterse
iyileştirme uçuşu yapabilir. İyileştirme uçuşunda hangi uçuş puanı yüksekse o puan dikkate
alınır.
12. Tüm uçuş görevleri sıra ile yapılacaktır. Tamamlanmayan görev uçuşu yapılmadan diğer
görev uçuşları yapılamaz.
13. Tüm uçuşlarda uçuş başlangıç süresi Hava Aracının pisten veya elden temasının kesilmesiyle başlar, tekerlerin veya gövdenin yerle temas anı ile sona erecektir.
14. Meteorolojik şartlara göre görev uçuş sayısı jüri ve hakemlerin kararı ile azaltılabilir.
15. Yüksüz en fazla Hava Aracının ağırlığı en fazla 1 kg olmalıdır.
16. Hava Aracının kanat açıklığı ve gövde uzunluğu en fazla 1×1 m 2 kare alan ile sınırlıdır.
17. Tüm yükler hava aracının gövdesinin içinde taşınmalıdır. Kanat veya gövde dışında yükler taşınmamalıdır.
18. Uçuş alanında pilotla birlikte 1 yardımcı bulanabilir.
19. Uçuşlar Fpv , Otonom veya pilotlar görerek uçurabilirler.
20. Tüm uçuşlarda yük atış sistemleri Hava Aracının üzerinde olacaktır. (Gövde içinde)
21. Konaklama sadece 2 öğrenci 1 öğretmen ve 1 pilot için ( Minibüs veya Otobüs ile ulaşım
sağlayacak takımlar için araç şoförü içinde konaklama desteği verilecektir) gerçekleşecektir.
22. 2 gece konaklama ve öğle yemekleri organizasyon tarafından sağlanacaktır.
23. Her uçuş sonunda Hava Aracıların ağırlıkları ölçülecek en fazla olan ağırlık puanlamaya dahil edilecektir.
24. Yarışma alanı 26 Nisan 2018 Perşembe günü hazır olacağından isteyen takımlar antrenman yapabilirler.
25. Takımların pilotları öğrenci ise kendi uçuş sürelerinin %10’nu kadar Bonus puan alacaklardır.
26. Öğrenci pilot sadece kendi takımın uçağını uçuracaktır.

1- TEKNİK RAPOR YAZILMASI
* Her takım 20 sayfayı geçmeyecek şekilde teknik rapor göndermek zorundadır. Teknik rapor göndermeyen takımlar rapor puanı olarak 1 ( bir ) puan almış olacaklardır.
* Rapor puanı 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.
* Teknik raporlar Türkçe yazılmalıdır.
* Rapor puanın yarışma skor puanına etkisi %25 oranında olacaktır.
* A4 sayfasına 12 punto ve Arial yazı karakterin de olacak şekilde yazılmalıdır.
* Hava aracının tasarımından üretimine ve test uçuşu resimlerine kadar tüm süreç yer almalıdır.
* Malzeme ve tasarım seçimlerinin sebepleri teknik raporda bulunmalıdır.
* Teknik raporlar yarışmacı kayıntındaki isim dosya ismi olarak gönderilmelidir.
* Rapor gönderimleri basvuru.bursabilimsenligi.org adresine 10 Nisan 2018 tarihine kadar
gönderilmelidir.
* En iyi 35 teknik rapor yarışmaya davet edilecektir.
* Geçmiş yıllardaki raporlara benzerlik içeren ve büyük bir bölümü aynı olan raporlar, jüri
tarafından incelenip puanlamada da bu konuya dikkat edilecektir.

TEKNİK RAPOR PUANLAMA ESASLARI
GENEL ÖZET 10 PUAN
KONSEPT TASARIM 30 PUAN
ÖN TASARIM 20 PUAN
DETAY TASARIM 20 PUAN
ÜRETİM PLANI VE SÜREÇ 20 PUAN

Takımlar teknik raporlarını gönderirken dosya adı olarak mutlaka okul adı aynı okuldan birden fazla katılım varsa okul takım adı yazılarak gönderilmelidir. ( Örnek: tophaneaygök.pdf şeklinde)

2- GÜVENLİK KURALLARI
Tüm hava araçları yarışmadan önce teknik incelemeliye tabi tutulacaktır. Güvenlik
incelemesini yapan hakemlerin kararı son karar niteliğindedir.
* Yapısal bütünlükten emin olmak için yapılan Hava Aracının (Hava Aracının) aracın fiziksel
incelemesi
* Tüm bileşenlerin yeterince araçta güvenlikli olmasının doğrulanması. Kumanda
yüzeylerindeki kenet demirleri uçuş esnasında birbirinden ayrılmasını engelleyecek uygun bir güvenlik aracına sahip olmalıdır.
* Pervanenin yapısal ve kenetlenme bütünlüğünün doğrulanması
* Tüm elektrik kablolarının yeterli kablo göstergelerine ve kullanılan konektörlerin görsel
incelenmesi
* Motor on ve motor off, radyo kontrolü
* Tüm yüzeylerin tam olarak hareketlerinin doğrulanması
* Genel bütünlüğün ve yükleme sisteminin kontrolü
* Yük taşıma sisteminin güvenli çalışmasının kontrolü
* Hiçbir şekilde hava araçlarının motor testi ve sistem çalıştırılması çadırlar içerinde veya kapalı alanlarda yapılmayacaktır.
* Güvenlik açısından istenirse sistemde alıcıyı besleyen ayrı bir pil grubu kullanılabilir.
* İhtiyaç duyulduğunda test alanını takımlar kullanabilir.
* Uçuş anında Hava Aracından herhangi bir parça düşmemelidir.
* Paraşüt ve pet şişe düzeneklerini her takım kendisi getirecektir.
* Kanat ve gövde boyutlarının ölçümü her görev uçuşu öncesinde ölçülecektir.
* Yüklerin üzerinde Hava Aracına tutturulmayı sağlayan kanca veya kanal olabilir. (Figür-2)

GÖREV-1
* Bu görev hava aracının yüksüz uçuşundan ibarettir.
* Uçuş güzergâhı FİGÜR-1 de 3 tur uçulacaktır.
* 2. Kapı geçildikten sonra 360 derecelik dönüş yapılacaktır.
* Hava aracının kalkıştan inişe kadar geçen süre uçuş süresi olarak ölçülecektir.
* Mesafeler arasında bayrak hakemleri olacaktır.
* Hava aracı Fpv , Otonom veya Pilot yardımıyla havalana bilir.
* Pist alandan kalkış yapan Hava Aracı görevi tamamladığında tekrar piste indiğinde uçuş
süresini tamamlamış olur. Görev uçuşu 6 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.
* Ölçümler saniye cinsinden yapılacaktır.
* Bu uçuşta yük bırakma düzenekleri ( 2. Görev için kullanılan) Hava Araçların üzerinde takılı olacaktır.
* Uçuş sonunda Hava Aracıların ağırlığı yüksüz olarak ölçülecektir.

figur

GÖREV-2
* Bu görevde hava aracı 1 adet 330 ml lik pet su şişesi (Figür-2)
* Görev -1 yapamayan takımlar Görev – 2 yapamazlar.
* 2. Kapı geçildikten sonra 360 derecelik dönüş yapılacaktır.
* Uçuş öncesinde, pet şişe kalkış alanında Hava Aracı içine yüklenecektir.
* Görev uçuşu 6 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.
* Figür 1 deki güzergâh da 3 tur atılıp iniş yapılacaktır.
* Hava aracının kalkıştan inişe kadar geçen süre uçuş süresi olarak ölçülecektir.
* Hava aracı elden veya iniş takımı üzerinden havalana bilir.
* İnişler gövde üzerine ya da iniş takımı üzerine yapıla bilir.
* Uçuş sonunda Hava Aracının ağırlığı yüklü olarak ölçülecektir.

Figur

GÖREV-3
* Görev -2 yapamayan takımlar Görev – 3 yapamazlar.
* Bu görevde 1 adet 330 mlt lik pet su şişesi Figür-1 de belirlenen bayrakları geçtikten sonra dairesel hedef alan içerisine paraşütle bırakmalıdır.
* Paraşüt sistemi için istenilen malzeme kullanılabilir. Su şişesi iniş anında patlama ve sızıntı olmayacak şekilde ölçüsü ve tipi tasarlanmalıdır.
* Yük bırakma yüksekliği hedef daire yanında duran bayrak ( Yaklaşık 10 m yüksekliğinde )
hizasında veya yukarısında olabilir.
* Figür -1 deki parkuru pilotlar 2 tur yapacak, yük 2. tur anında 2. bayrağın geçilmesinden sonra bırakacaklardır.
* 2. Kapı ile 3. Kapı arasında 360 derecelik dönüş yapılacaktan daha sonra yük bırakacaktır.
* Bayrak hakemleri geçiş yapıldıktan sonra bayrak kaldıracaktır. Pilot bayrak kaldırdıktan sonra hakemlerin talimatı ile yükünü bırakmalıdır.
* Fpv uçuş yapacak olanlara yük bırakma zamanını yardımcılarının talimatı ile
gerçekleştirebilirler.
* Yükleme süresi ölçülmeyecektir ama bu görev uçuş alanına pilot girdikten sonra 6 dakika
içerisinde tamamlanmalıdır.
* Görev süresi pistten kalkış alanından başlayıp yüklerin bırakılıp tekrar piste inmesiyle sona erecektir.
* Bırakılan her yükün düştüğü alan en az 50 puan en fazla 150 puan değerindedir.
* Uçuş sonunda Hava Aracının ağırlığı yüksüz olarak ölçülecektir.
* Görev 2 de kullanılan yük taşıma düzenekleri yerine bu görev için yük bırakma düzenekleri
takılabilir.

figür

3- YARIŞMA PUANININ HESAPLANMASI
TOPLAM PUAN= (TEKNİK RAPOR PUANI X 0.25 ) +G1+G2+G3/ HAVA ARACININ AĞIRLIĞI

Takımların pilotları öğrenci ise 2. ve 3. görevlerdeki uçuş süresi %10 iyileştirilecektir.

4- YARIŞMA TAKVİMİ
30 MART 2018 KAYIT TARİHİ SONU
10 NİSAN 2018 TEKNİK RAPOR SON TESLİM GÜNÜ
26 NİSAN 2017 TEKNİK İNCELEMENİN BAŞLAMASI
27 MAYIS 2017 YARIŞMANIN BAŞLAMASI
28 MAYIS 2017 YARIŞMANIN 2. GÜNÜ
29 MAYIS 2017 YARIŞMALARIN SON GÜNÜ VE KAPANIŞ

5- YARIŞMA PROGRAMI

26 NİSAN 2018 PERŞEMBE
10:00 Giriş ve Kayıt
11:00 Teknik incelemelerin ve antrenman uçuşlarının başlaması
(Gün boyu devam edecektir)
13:30 Brifing (Katılım Zorunludur.)
14:30 Antrenman uçuşları
18:00 Uçuşların sonu

27 NİSAN 2018 CUMA
09:00 Yarışmanın başlaması
12:30 Öğle yemeği
17:00 Uçuşların sonu

28 NİSAN 2018 CUMARTESİ
09:00 Yarışmanın başlaması
12:30 Öğle yemeği
17:00 Uçuşların sonu

29 NİSAN 2018 CUMARTESİ
09:00 Yarışmanın başlaması
12:30 Öğle yemeği
16:00 Uçuşların sonu ve Model uçak ve Drone uçuş gösterileri
17:00 Ödül Töreni ve Kapanış

6- ÖDÜLLER
BİRİNCİYE 3.000 TL
İKİNCİYE 2.000 TL
ÜÇÜNCÜYE 1.000 TL
6 TAKIMA 500 TL MANSİYON ÖDÜLÜ VERİLECEKTİR.

Soru ve görüşleriniz için [email protected] adresini kullanabilirsiniz.

7- İTİRAZ VE DEĞİŞİKLİKLER
Yarışma organizasyonu yarışma kuralları ve yarışma alanı ile ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yarışma sonuçlarına itirazlar yazılı olarak alınacaktır. Jüri, ve Hakemlerin kararları itiraz eden yarışmacıya tekrar yazılı olarak iletilecektir. İtirazlar her uçuşun sonunda başarılı ya da başarısız yapılan uçuş için yapılmalıdır. Örnek 3. Görev uçuşu sonunda 1. Veya 2. Görev uçuşuna,iyileştirme uçuşu sonunda 1.2.3. uçuş sonuçlarına itiraz edilemez.

İtiraz edilen uçuş sonucu itirazda bulunan takıma iletilmeden, itiraz yapan takım diğer görev uçuşlarını yapmaz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin