4.Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası Başlıyor

Liseler
Liseler Arası Münazara Turnuvası

Eraslan Vakfı, 2019-2020 öğretim yılında lise ve dengi okulları kapsayan “Eraslan Vakfı
Türkiye Liseler Arası Münazara Turnuvası”nın dördüncüsünü düzenleyecektir.

AMAÇ: Lise öğrencilerinin araştırma ve sorgulama yetisini geliştirmek, bilgi birikimi ve iletişim becerisi yüksek, toplumun her kesimine empati ile bakabilen, sağduyulu ve çözüm odaklı genç liderler yetiştirmek hedefine yönelik çalışmaların en etkili örneklerinden biri
münazaradır. Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlenecek olan bir münazara turnuvası ile öğrencilerin liderlik kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Katılımcı Liseler: Türkiye genelindeki lise ve dengi okullar
Tarih: 11-12-13 Nisan 2020
Yer: Özel Ege Lisesi (Eleme Maçları)
Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezi (Final)

TAKIMLARIN OLUŞUMU
1. Takımlar 2 öğrenci ve 1 gözlemci öğrenciden oluşur. Gözlemci öğrenci, takım
oyuncularıyla yer değiştiremez. Takımlarda yedek öğrenci yoktur. Her öğrenci
yarışmaya gelirken okul müdürlüğü tarafından imzalanmış resimli öğrenci belgesi
getirir.
2. Takımlar ile beraber 1 takım koçu, 1 takım yöneticisi/temsilcisi gelebilir.
“Yarışma için kontenjan 48 takım olup, her okul turnuvaya en fazla iki takımla
katılma hakkına sahiptir ve iki takım katılmak istenmesi durumunda takım kayıtlarının
birlikte yapılması gerekmektedir. Kayıtların 06 Ocak 2020 tarihinde açılacağından,
kayıt formlarının bu tarihten itibaren gönderilmesi gerekmektedir. 48 takımlık
kontenjanın dolması durumunda kayıtlar kapatılacaktır. Gelen kayıt sayısının 48
takımı aşması durumunda, başvuru tarihine göre okullara öncelik tanınacaktır.”
3. Takım koçu ve takım yöneticisi isteğe bağlı olarak aynı kişi olabilir.
4. İsteyen takımlar tecrübe kazandırmak amacı ile gölge jüri getirebilirler. Gölge jürilerin
oy hakları olmayacaktır.

JÜRİLERİN OLUŞUMU ve JÜRİ PANELİ
1. Turnuva jürilerinin Liseler Arası Münazara Milli Takım Koçu ve tecrübeli üniversiteli
münazırlardan oluşması esastır. Jüri komitesi üniversitelerarası yarışmalarda başarısı
olan jüri üyelerinden oluşturulur.
2. Jüriler arasından en az 3 en fazla 5 kişi profesyonel jüri danışma kurulu tarafından
turnuvanın jüri paneli olarak atanır. Jüri atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel
tarafından gerçekleştirilir.
3. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiremez.
4. Takımlara tur müsabakaları ve final etaplarındaki pozisyonları ve konular
karşılaşmadan 15 dakika önce verilir.
5. Takımlar 15 dakika önceden verilen konulara hazırlanırken herhangi bir elektronik
cihaz kullanamazlar ve takımın 2 üyesi dışında kimse ile iletişime geçemezler.
6. Şikâyet ve öneriler de sadece jüri paneline yapılabilir.
7. Takımlar maçlarına girmesini istemedikleri jüriler için panel başkanına başvurarak jüri
hakkındaki şikâyetlerini gerekçeleri ile bildirmelidirler. Bu şikâyet çerçevesinde jüri
paneli ilgili şikâyeti inceleyerek söz konusu jüriye gerektiği takdirde uyarı, kınama ve o
takımın maçına girmeme ve/veya turnuvadan men etme cezalarından birini verir.

MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ
1. Jüriler takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, turnuvanın hiçbir noktasında
takımların çalışmasına yardımcı olamazlar.
2. Her bir münazara karşılaşması bir maç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan
maçların tamamı aynı anda başlar. Takımların tamamına bütün konular aynı anda
açıklanır.
3. Bir maçta her takımdan 2 öğrenci olmak üzere 8 münazaracı karşılıklı yarışır.
4. Maçtaki kanatlar; konuyu destekleyen ‘tez’ ve konuya karşı çıkan ‘antitez’ olmak
üzere temelde ikiye ayrılır. İki kanatta da ikişer takım yarışır; bir kanattaki bu iki takım
Açılış ve Kapanış takımları olarak adlandırılır. Bir müsabakada Tez Açılış, Antitez
Açılış, Tez Kapanış ve Antitez Kapanış olmak üzere toplamda 4 takım yarışır.
Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek dünyadaki
benzerleri; kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir alakası yoktur.
5. Tez Kapanış ve Antitez Kapanış takımlarının ikinci konuşmacıları o takımların ‘’özet
konuşmacıları’’ olarak adlandırılır.
6. Konuşmacı sıralamaları şu şekildedir: Tez Açılış 1, Antitez Açılış 1, Tez Açılış 2,
Antitez Açılış 2, Tez Kapanış 1, Antitez Kapanış 1, Tez Özeti ve Antitez Özeti.
7. Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanının formunda hangi sırada
konuşacaklarını belirtirler, maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.
8. Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır, kalan zamanını
göstermek dışında diğer takım üyeleri, koç, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve belge
alamazlar.
9. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez, çürütme yapılabilir. Özet
konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur.
10. Tüm konuşmalar 7 dakika sürer.
11. Tüm konuşmalarda 1. ve 6. dakikalar arasında kürsüde bulunan rakip takım
konuşmacısına soru sorulabilir. Soruların 15 saniye içinde sorulması gerekmektedir.
Ancak ilk 1 dakika ve son 1 dakika konuşmaların korunan bölümleridir, bu dilimlerde
soru sorulamaz. Aynı kanadın takımları birbirlerine soru soramazlar. 1. dakikada bir
alkış yapılır. Bu, rakip takım konuşmacısına soru sorma süresinin başladığına
işarettir; 6.dakikada da bir alkış yapılır ve bu da rakip takım konuşmacısına soru
sorma süresinin dolduğuna işarettir. 7.dakikada ise iki alkış yapılır. Bu, konuşma
süresinin bittiğine işaret eder. 7.30’da ise sürekli alkış yapılır ve konuşmacının
konuşmayı sonlandırması istenir.
12. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Gelmeyen takımların yerine o tur
için gölge takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için ‘gölge takım’ olarak
devam etme hakkına sahip olacak ancak yeteri kadar puan toplasa dahi final etabına
kalamayacaktır.
13. Söz hakkı kürsüdeki konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir.
14. Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez.
15. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep veya
resmi tatil uygulamasının turnuvamıza denk gelmesi halinde turnuvamız bir sonraki
belirlenecek tarihe ertelenir. Bu ertelemenin son dakika gerçekleşmesinden doğan
maddi yükümlülükten katılımcılar sorumludur.

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Bütün tur maçları bütün takımlar için aynı sayıda jüri (2 ya da 3 profesyonel)
tarafından değerlendirilir.
2. Jüriler maçı değerlendirirken yalnızca Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme
Kriterlerine bağlı kalırlar.
3. Jürilerin her biri maçı değerlendirirken öncelikle takımlar arasındaki sıralamayı
belirler, her bir jüri belirlediği sıralamaya oy vermiş olur.
4. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilân edemezler).
5. Her bir jüri sıralamayı belirledikten sonra Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme
Kriterlerine göre takımlara konuşmacı puanlarını verir.
6. Takımların her bir maçta sıralamaları doğrultusunda aldıkları puanlar şu şekildedir:
Birinci olan takım 3 puan, ikinci olan takım 2 puan, üçüncü olan takım 1 puan ve
dördüncü olan takım 0 puan alır.
7. Takımlar sıralamaları doğrultusunda aynı zamanda bireysel konuşmacı puanı alırlar.
Bireysel konuşmacı puanları 60 ile 80 puan arasındadır.
8. Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam puan, ardından konuşmacı puanı
toplamlarına göre yapılır.
9. Bu iki puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır
bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile
belirlenir.
10. Bir takımın bir maçtaki konuşma puanı toplam 160 üzerinden verilir.
11. Konuşmacı puanları 0,5 küsuratlı olarak verilebilir. 0,5 dışında küsuratlı puan
verilemez.
12. Turnuva jüri başkan paneli her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami
puan sınırlarını belirleme hakkına sahiptir.
13. Konuşmacıların konuşma puanları verilirken %40 içerik, %40 strateji ve %20 üslup
olarak değerlendirilir. Münazırların hem yarışmacılarla hem de jüriyle kurmuş oldukları
diyaloglardaki üslup puanlamaya etki etmektedir. Maç değerlendirmeleri yapılırken
takımların içerik performanslarının yakın olması durumunda, kullanılan dil ve üslup
maçın sonucunu belirlemede etkin olacaktır. Yarışmacılardan beklenen, turnuva
süresince saygı kuralları çerçevesinde davranmalarıdır.
14. Turnuvaya katılan yarışmacılar ve jüriler eleme maçlarında yarı resmi; finale kalan
takımların oyuncularının ve jürilerinin diplomatik resmi kıyafete uygun giyinmeleri
gerekmektedir. (koyu renk pantolon-ceket, etek-elbise, gömlek ve koyu renk, kapalı
ayakkabı)

KONULAR
Tez ve anti-tez kanatlarının gerçek hayattaki kurum ve kuruluşlarla ilgisi yoktur.
Turnuvada tartışılacak örnek konular aşağıda belirtilen listedeki gibidir:
Tez Savunur Ki: Kumarbazların maaşları eşlerine yatırılmalıdır.
Tez İnanır Ki: AB sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan hedeflerine ulaşmakta başarısız
olmuştur.
Tez İnanır Ki: Ekonomik kalkınma uğruna çevreye zarar verilebilir.
Tez Savunur Ki: Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren Avrupa şirketleri, bu
ülkelerde AB çevre standartlarına bağlı kalmalıdır.
Tez Savunur Ki: 18 yaşından küçüklerin TV’de yayınlanan herhangi bir yarışmaya
katılması yasaklanmalıdır.
Tez Savunur Ki: Evlilik programları yasaklanmalıdır.
Tez Savunur Ki: Devlet bütün çocukları doğumlarından itibaren ailelerinden alıp eşit
maddi koşullarda yetiştirmelidir.
Tez Savunur Ki: Devlet üniversitelerine yapılan finansal destek bilimsel üretkenliğe
endekslenmelidir.
Tez Savunur Ki: Devlet ekonomik teşvikleri sadece yüksek teknoloji üreten sektörlere
vermelidir.
Tez Savunur Ki: Uluslararası pazardaki ürünlere küreselleşme vergisi konulmalıdır.
Tez Savunur Ki: Bireysel silahlanma yasaklanmalıdır.
Tez Savunur Ki: Hapis cezaları para cezasına çevrilememelidir.
Tez Savunur Ki: Ünlü giyim markalarına büyük beden kreasyon, kampanya vs. yapma
zorunluluğu getirilmelidir gibi sosyal içerikli, öğrencilerin ilgisini çekebilecek konular
tartışılacaktır.
Takımların maç içerisinde alacakları konu maçtan 15 dakika önce kura ile belirlenecektir.
Bu süre boyunca takımlar yalnız çalışacaklardır. Öğretmenlerin yardımına izin verilmez.
Takımlar hazırlanırken kitap, gazete, dergi vs. her türlü yazılı kaynaktan yararlanabilirler.
Hazırlık sırasında her türlü teknolojik cihazın kullanımı yasaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 27 Mart 2020 Cuma günü akşam saat 17.00’ye kadar ekteki form doldurularak
yapılmalıdır.

TURNUVA ÖDÜLLERİ:
Birinci olan takımın öğrencilerine ve en iyi konuşmacı kategorisinde ödül alan bir öğrenciye
tablet, finale kalan 4 takımdaki tüm öğrencilere ise başarı belgesi, taşınabilir bellek ve kitap
verilecektir. Katılımcı öğrencilere ve danışman öğretmenlerine teşekkür belgesi verilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA:
Ulaşım, konaklama ve diğer masraflar katılımcılara aittir. Turnuva boyunca öğle yemekleri,
bir akşam yemeği, ikramlar kurumumuz tarafından sağlanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Eleme maçları : 11-12 Nisan 2020
Final maçı ve ödül töreni : 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Özel Ege Lisesi
Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.