4. Tevfik Fikret Liselerarası Münazara Turnuvası

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü; Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, gençlerin kendilerine verilen konularda görüşlerini dayanaklı biçimde dile getirmelerini sağlamak amacıyla “4. Tevfik Fikret Liselerarası Münazara Turnuvası” düzenlemektedir.

2018-2019 DERS YILI 21-21 EKİM 2018 IV. TEVFİK FİKRET MÜNAZARA ŞAMPİYONASI

ŞARTNAME

TAKIMLARIN OLUŞUMU
Bütün takımlar 2 öğrenciden oluşur.
Takımlar ile beraber 1 öğretmen gelebilir..
Takımlar turlarda kendi öğrencisi olmak şartıyla istediği zaman değişiklik yapabilirler.

JÜRİLERİN OLUŞUMU ve JÜRİ PANELİ

 1. Turnuva jürilerinin tecrübeli üniversiteli münazırlardan oluşması esastır. Üniversitelerarası yarışmalarda başarısı olmayan hiçbir jüri jürilik yapmayacaktır.
 2. Jüriler arasından en az 2 kişi en fazla 5 profesyonel jüri danışma kurulu tarafından turnuvanın jüri paneli olarak atanır. Jüri atamaları ve konuların belirlenmesi bu panel tarafından gerçekleştirilir.
 3. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektiremez.
 4. Takımlara tur maçlarındaki konuların en az yarısı, en az 3 hafta öncesinden verilir, konuların geri kalanı ise 1 saat öncesinden verilir.
 5. Takımlar 1 saat önceden verilen konulara hazırlanırken herhangi bir elektronik cihaz kullanamazlar ve kimse ile iletişime geçemezler.
 6. Şikayet ve öneriler de sadece jüri paneline yapılabilir.
 7. Her münazara müsabakasından sonra takımlar ‘ ‘Jüri Değerlendirme Formu ” doldururlar ve organizasyon ekibine teslim ederler. Jüri Paneli turnuvada gerçekleştireceği jüri atamalarında bu formları dikkate alır. Takımlar maçlarına girmesini istemedikleri jüriler için panel başkanına başvurarak jüri hakkındaki şikayetlerini gerekçeleri ile bildirmelidirler. Bu şikayet çerçevesinde jüri paneli ilgili şikayeti inceleyerek söz konusu jüriye gerektiği takdirde uyarı ve o takımın maçına girmeme ve/veya turnuvadan men etme cezalarından birini verir.

MÜNAZARANIN İŞLEYİŞİ

1. Jüriler takımlarla beraber konulara hazırlanamazlar, turnuvanın hiçbir noktasında takımların çalışmasına yardımcı olamazlar.

2. Her bir münazara karşılaşması bir maç olarak adlandırılır. Aynı konu üzerine yapılan maçların tamamı aynı anda başlar.Takımların tamamına bütün konular aynı anda açıklanır.

3. Bir maçta her takımdan 2 öğrenci olmak üzere 8 münazır karşılıklı yarışır:
Birinci grup: Tez açılış
İkinci grup: Tez kapanış
Üçüncü grup: Antitez açılış
Dördüncü grup: Antitez kapanış

4. Maçtaki takımlar; konuyu destekleyen takım” tez”, karşı çıkan takım “antitez’’ olmak üzere ikiye ayrılır. Takımların isimlerinin, konumlarının ve savundukları konuların gerçek dünyadaki benzerleri, kaybetmeleri veya kazanmaları ile hiçbir alakası yoktur.

5. Her iki takımın ilk iki konuşmacısından biri o takımın özetçisi olarak atanır.

6. Konuşmacılar maça girdikleri anda jüri başkanının formunda hangi sırada konuşacaklarını belirtirler, maç başladıktan sonra konuşmacı sırası değiştirilemez.

7. Maç başladıktan sonra takımın dışarısı ile iletişim kurması yasaktır, kalan zamanını göstermek dışında diğer takım üyeleri, koç, izleyici vb. kişilerden işaret, bilgi ve belge alamazlar.

8. Takımlar maçtan önce telefonlarını öğretmenlerine teslim ederler ve maç sırasında takımların kürsüde ya da masada otururken telefon kullanması yasaktır. Ancak telefon özelliği olmayan kronometre kullanılabilir.

9. Takımların özet konuşmalarında yeni hiçbir konu getirilemez ve daha önce hiç yapılmamış çürütmeler yapılamaz. Özet konuşmaları tamamen maçın içinde geçen konulardan oluşur.

10. Takımların 1., 2. ve 3. konuşmaları 7 dakika sürer, özet konuşmaları ise 4 dakika sürer.

11. İlk 3 konuşmanın 1. ve 6. dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile haber verilir, 7. dakikada iki alkış veya iki zil ile haber verilir, 8.20’dan sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.

12. Özet konuşmasının 3. dakikasında 1 alkış veya 1 zil ile haber verilir, 4. dakikada iki alkış veya iki zil ile haber verilir, 4.20’den sonra ise sürekli alkış veya sürekli zil ile konuşmanın bitirilmesi istenir.

13. Geç kalan takımlar 20 dakikadan fazla beklenmez. Gelmeyen takımların yerine o tur için gölge takım sokulur. Geç gelen takım bir sonraki tur için devam etme hakkına sahip olacak, ancak girmediği maç için herhangi bir puan almayacaktır. Konuşmacı puanı olarak taban puan almış sayılacaktır.

14. Takımların 1 , 2. ve 3.konuşmalarının 1. dakikasından sonra ve 6. dakikasından önce karşı takım üyeleri söz hakkı(soru) isteyebilirler, bu sürelerin ve konuşmacıların dışında söz hakkı istenemez.

15. Söz hakkı kürsüdeki konuşmacı tarafından tanınabilir veya reddedilebilir. Ancak her konuşmacı en az 1 soru almak zorundadır.

16. Söz hakkı 15 saniyedir.

17. Söz hakkı istenirken konuşmacı rahatsız edilemez.

18. Valilik tarafından okulların tatil edilmesi ya da önceden bilinmeyen mücbir sebep veya resmi tatil uygulamasının turnuvalarımızdan birine denk gelmesi halinde turnuvalarımız bir sonraki belirlenecek tarihe ertelenir. Bu ertelemenin son dakika gerçekleşmesinden doğan maddi yükümlülükten katılımcılar sorumludur.

 

MÜNAZARANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Bütün tur maçları bütün takımlar için aynı sayıda (2-3 profesyonel) jüri tarafından değerlendirilir.
 2. Jüriler maçı değerlendiren yalnızca Dünya Şampiyonası Jüri Değerlendirme Kriterlerine bağlı kalırlar.
 3. Jürilerin her biri maçı değerlendirirken öncelikle kazanan tarafı belirler, her bir jüri belirlediği kazanan tarafa oy vermiş olur.
 4. Jüriler hiçbir şekilde çekimser oy kullanamazlar (beraberlik ilan edemezler).
 5. Her bir jüri kazanan tarafını belirledikten sonra Dünya Şampiyonası jüri Değerlendirme Kriterlerine göre takımlara konuşmacı puanlarını verir.
 6. Konuşmacıların konuşma puanları verilirken %40 içerik, %40 strateji ve %20 üslup olarak değerlendirilir.
 7. Takımlar kazandıkları her maç için 1 maç puanı alırlar.
 8. Takımlar onlara oy veren her jüri için bir jüri puanı alırlar.
 9. Takımlar her maç için bir toplam konuşmacı puanı alırlar.
 10. Takımların sıralaması öncelikle aldıkları toplam maç puanı ardından aynı maç puanındaki takımların aldıkları jüri puanı ardından da aynı maç ve jüri puanındaki takımların aldıkları konuşmacı puanı ile belirlenir.
 11. Bu üç puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir.
 12. Jürilerin her biri dinledikleri her bir konuşmanın başarısını ve konuşma süresi dışında alınan söz haklarının başarısını 80 puan üzerinden değerlendirir.
 13. 4 dakika süren özet konuşmasının puanı 80 üzerinden verilir ancak puanlamaya geçerken ikiye bölünür.
 14. Bir takımın bir maçtaki konuşma puanı toplam 280 üzerinden verilir.
 15. Konuşmacı puanları 0.5 küsuratlı olarak verilebilir. 0.5 dışında küsuratlı puan verilemez, özet konuşmacısının son puanı (kayıtlara geçen ikiye bölünmüş puanı) 0.5 küsuratlı olabilir.
 16. Güncel dünya şampiyonası sınırları her bir konuşmacı için asgari 60 azami 80 puandır. Bu sınırların dışında puan veren jüriler verdikleri puanların ve kararların resmi açıklamasını jüri başkanları paneline yapmak zorundadır.
 17. Turnuva jüri başkan paneli her bir turnuvaya özel olarak kullanılacak asgari ve azami puan sınırlarını belirleme hakkına sahiptir.

 

GALATASARAY LİSE Sİ IV. TEVFİK FİKRET MÜNAZARA TURNUVASI İÇİN KONULAR 20-21 Ekim 2018

*Aşağıdaki konulardan biri turnuva panel üyeleri tarafından seçilerek , turnuva tarzının gereği, maçtan 15 dk önce münazırlara verilir.

 1. HİK : AB sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan hedeflerine ulaşmakta başarısız olmuştur.
 2. HİK : Hızlı ekonomik kalkınma, çevresel zararlara yol açabilir.
 3. HSK : Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren Avrupa şirketleri, bu ülkelerde AB çevre standartlarına bağlı kalmalıdır.
 4. HSK : 18 yaşından küçüklerin TV:de yayınlanan herhangi bir yarışmaya katılması yasaklanmalıdır.
 5. HSK : Mahkum annelerin çocuklarını yanlarında yetiştirmelerine izin verilmemelidir.
 6. HSK : Devlet üniversitelerine yapılan finansal destek bilimsel üretkenliğe endekslenmelidir.
 7. HSK : Geri kalmış bölgelerdeki öğrencilere sınavlarda pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.
 8. HSK : Öğretmenler, eğitim öğretim başarılarına göre madden ödüllendirilmelidir.
 9. HSK : Devlet ekonomik teşvikleri daha fazla yüksek teknoloji üreten sektörlere vermelidir.
 10. HSK : Bireysel silahlanmanın serbest olduğu ülkelerde yaşanan olumsuzluklar göz önüne alınarak bireysel silahlanma zorlaştırılmalıdır.
 11. HSK : Tarafların anlaştığı durumlarda devlet tarafından açılan kamu davaları düşmelidir.
 12. HSK : Topluma rol model olan ünlülerin, işledikleri suçlardan dolayı, cezaları geciktirilmemeli ya da para cezasına çevrilmemelidir.
 13. HSK : Devlet kültürel aktivitelere ayırdığı ödenekleri halkın taleplerine göre belirlemelidir.
 14. HSK : Spor organizasyonlarına fast-food şirketlerinin sponsor olması yasaklanmalıdır.
 15. HSK : Çalışanlar, kendi istekleriyle, ek ödeme yaparak özel sigorta sisteminden yararlanabilmelidir.
 16. HSK : Uluslararası spor organizasyonlarına koşul aranmaksızın tüm ülkeler ev sahipliği yapmalıdır.
 17. HSK : Medya organları spora ayırdıkları haber ve programların yarısını futbol dışındaki branşlara ayırmalıdır.
 18. HSK : Reklamlarda rakip firmalar ve ürünleri kötülenmemelidir.
 19. HSK : Büyük şehirlerde tüm şehir halkını ilgilendiren konularda referanduma gidilmelidir.

* Galatasaray Lisesi IV. Tevfık Fikret Münazara Turnuvası için seçilen konular ; 26.04.2018 tarihli ve 66452182.99- E.8279980 Valilik Oluruyla 5-6 Mayıs 2018’de yapılan 3. Tevfık Fikret Münazara Turnuvası konularıyla aynıdır.

 

GALATASARAY LİSESİ TEVFİK FİKRET MÜNAZARA TURNUVASI

AMAÇ, İŞLEYİŞ VE TAKVİM
20-21 EKİM 2018

AMAÇ:

Tevfık Fikret’in adına yapılacak münazara turnuvasında, gençlerin kendilerine verilen konularda görüşlerini dayanaklı biçimde dile getirmeleri amaçlanmaktadır.

Turnuva, münazara yoluyla gençlerin özgüven duygularını geliştirmek; takımla hareket etmek, toplum içinde sözlü yolla kendilerini doğru ifade etmelerini sağlamak, özgün düşünceye varmalarına zemin hazırlamak, problem çözme yeteneklerini geliştirmek gibi amaçlara hizmet etmektedir.

GENEL BAKIŞ, İŞLEYİŞ:

Galatasaray Lisesinde düzenlenecek turnuva iki etaptan oluşacak, ilk etapta 5 tur halinde maçlar yapılacak, bu turun sonunda on altı takım belirlenecektir. İkinci tur ise çeyrek, yarı final ve final aşamalarından oluşacaktır.

Buna göre,

52 takımlık turnuvanın her maçında dörder takım yarışacak; iki açılış, iki kapanış takımları tez ve antitezleri tartışacaklardır. Jürinin belli ölçütlere göre değerlendirmesi, 3-2-1 puan olmak üzere başarı sıralarının belirlenmesiyle sonuçlanacaktır.( Dördüncü takım puan almayacaktır.)

Her salondan iki takım üst tura çıkacak ve beş turun sonunda elemeler çeyrek ve yarı final biçiminde gelişecektir. Final bu aşamaları geçen dört takımla gerçekleştirecektir.

Şampiyon takıma; en iyi birinci, ikinci ve üçüncü konuşmacıya olmak üzere dört kupa, kapanış töreninde başarılı öğrencilere takdim edilecektir.

PROGRAM:

Duyuru ve kayıtlar 8 Ekim 2018-18 Ekim 2018 arasında,

Ödül töreni 6 Mayıs Pazar saat 17.00’de yapılacaktır.

İLETİŞİM: Selma Zoralioğlu  slmzoralioglu08@gmail.com

TURNUVA ADRESİ: GALATASARAY LİSESİ, Kuloğlu Mah, İstiklal Cad. No: 159, Beyoğlu/ İstanbul