4. Taksonomi Yaz Okulu

Değerli biyoçeşitlilik araştırmacıları,

İlki 20 yıl önce Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen Taksonomi Yaz Okulu‘nun II. Ege Üniversitesi ve III. Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Katılımcılar ve diğer meslektaşlarımızdan alınan son derece olumlu geri bildirimler IV. Taksonomi Yaz Okulu’nun yapılmasındaki heyecanımızı arttırdı. Biyolojinin tüm dallarında olduğu gibi biyoçeşitlilik çalışmalarında da baş döndürücü bir hızda bilgi artışı olmakta ve hem metodolojik hem de yaklaşımlarda dönüşümler yaşanmaktadır. Klasik DNA teknolojileri yerini yeni nesil dizileme teknolojilerine bırakmaya başlamış, biyoinformatik yaklaşımlar zenginleşmiş, çeşitlenmiş ve dünün ilgi çeken bilgileri bugün sıradanlaşmaya başlamıştır. Biyoçeşitliliğin geçmişi, bugünü ve geleceğini anlamak isteyen bilim insanlarının, özellikle gençlerin, dikkatini güncel yaklaşım ve yöntemlerin anlaşılmasına yöneltmiştir.

Mersin ve Hacettepe Üniversitelerinin işbirliği ile Mersin’de gerçekleşecek olan IV. Taksonomi Yaz Okulu’na biyolojiden su ürünlerine, tıptan eczacılığa, ziraattan veterinerliğe vb canlı bilimlerinin tüm alanlarından kişiler başvurabilir (lisansüstü eğitim gören öğrencilere öncelik verilecektir). Başvuru için bağlantıdaki başvuru formunun 1 Nisan 2017 tarihine kadar doldurulup, adayın özgeçmişi ile birlikte taksonomiyazokulu4@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Yaz okulu kontenjanı 60 katılımcı ile sınırlıdır. Aşağıdaki tabloda teorik ders ve uygulama içerikleri ana başlıklar halinde listelenmiştir. Ayrıntılı ders içeriği, Taksonomi Yaz Okulu’nun uygulanışı ve konaklama gibi bilgilere http://tyo.mersin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Düzenleme Kurulu olarak sizleri IV. Taksonomi Yaz Okulu’na, birlikte öğrenmek, birlikte uygulamak ve birlikte yorumlamak için bekliyoruz….

Düzenleme Kurulu Başkanı,

Prof. Dr. Süphan KARAYTUĞ

 

 TEORİK KONULAR (ÖZET)

 

UYGULAMALI KONULAR (ÖZET)
·      Sistematik Biyoloji: Giriş ve Kapsam

·      Tür Kavramları, Türleşme ve Tür Taksonu: “Sonsuz Formların Sonsuz Tartışması”

·      İsimlendirmenin İlke ve Uygulamaları

·      Moleküler Veri Eldesi

·      Filogeni ve Sistematiğin Temel Enstrümanı: “Karakter”

·      Fenetik Analiz Yaklaşım ve Yöntemleri

·      Filogenetik Analiz Yaklaşım ve Yöntemleri

·      Populasyon Genetiği

·      Mikrobiyal Çeşitlilik ve Metagenomik Yaklaşımlar

·      Filocoğrafya: “Güncel Yaklaşımlar ve Analiz Yöntemleri”

·      DNA Barkodlama Yaklaşımı ile Tür Tanımlama

·      Biyoçeşitlilik Verileri ve Kullanımı

·      Biyoinformatik Uygulamalar İçin Veri Setlerinin Oluşturulması

·      Araziden Filogenetik Ağaca: Uygulama Basamakları

·      Yeni Nesil Dizileme ve Filogenetik Kullanımı

·      Mikrobiyal Çeşitliliğin Belirlenmesine Yönelik Uygulamalar

·      Populasyon Genetiği Analizleri

·      Filogenetik Analizler

·      Coğrafi Genetik ve Filocoğrafya Analizleri

·      Tür Sınırlarının Belirlenmesine Yönelik Uygulamalar

·      Geometrik Morfometri Analizleri

·      İsimlendirme Uygulamaları