4. SEDAŞ Proje Fikri Yarışması

SEDAŞ’IN BÖLGESİNDE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER ARASI, ÖDÜLLÜ PROJE FİKRİ YARIŞMASININ TEMASI, TOPLUM İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERDİR.

Enerjinin Üretiminde, Enerjinin İletiminde, Enerjinin Dağıtımında, Enerjinin Çevre ile Uyumunda, Enerjide İş güvenliği Alanında, Yeni Proje Fikirleri ile katılacağınız yarışmaya;

• Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesinde “Elektrik, Elektrik Elektronik ve Enerji Sistemleri ve Bilgisayar “(Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknoloji ve Bilişim Sistemleri) Endüstri” bölümlerinde eğitim gören 3. Ve 4. sınıf üniversite öğrencileri katılabilirler.

Öğrenciler grup olarak en fazla 3 kişiden oluşacak şekilde katılım sağlayabilirler.

• Başvuru rehberi, Ödüllü Proje Fikri Yarışması’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje Fikri sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce başvuru rehberini baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

• Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 29 Mart 2019 tarihine kadar www.sedas.com web sitesindeki “proje fikri yarışması”alanına girmeleri gerekmektedir.

• Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca 15 Nisan tarihinde yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 10 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.

• Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya öğrencilerin 02 Mayıs 2019 tarihinde değerlendirme kuruluna yapılacak Sunumları ile ve jüri değerlendirmesine eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi, durumda proje elenir.

• Sunum ve jüri değerlendirmesinde projenin gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler, mümkünse fotoğraflar ve çiz imler bulunmalıdır. 02 Mayıs 2019 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.

• Proje Fikri Yarışması pozitif bilimlere dayalı proje, buluş, ürün, geliştirme ve tasarım yarışmasıdır.

• Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş ya da başka bir proje yarışmasına katılmış olabilir. Katılım sağlamak için projenin ödüllendirilmemiş olması gereklidir.

• Değerlendirme Kurulunun kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.

• Proje sahipleri, projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve başvuru rehberi hükümlerini aynen kabul ettiklerini sedas.com web sayfasından projelerini gönderirken dijital onay vererek bildirmek zorundadırlar.

• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.

• Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. ​

Rehber için Tıklayınız

Başvuru için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.