4. Sabri Ülker Çevre Ödülü Başvuruları Başlıyor

Sabri Ülker
Sabri Ülker Çevre Ödülü

Yıldız Holding ve TURMEPA, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, bugünün ve yarının çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin, her alanda korunması ve geliştirilmesi hedefiyle, “Sabri Ülker Çevre Ödülü” nü oluşturdu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ödülün amacı, çevre kirliliği ile mücadeleyi özendiren, geliştiren, yenilikçi, halkın katılımını sağlayan ve gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ülke bırakmayı amaçlayan, sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkıda bulunan ve diğerlerinin izinden gitmek isteyeceği kişi ve/veya kurumların örnek çalışmalarını geniş kitlelere duyurmak ve bu konularda bilimsel ve inovatif çalışmalar yapanların önünü açmak.

Bu çerçevede Sabri Ülker Çevre Ödülü, bu sene sıfır atık yaklaşımıyla hem doğal kaynakların korunmasını teşvik eden hem de doğal dengenin bozulmasını önlemeye yönelik çözüm üreten, yenilikçi çalışmalara verilecek.

MADDE II- ÖDÜLE BAŞVURACAK PROJELERİN KAPSAMI
Sabri Ülker Çevre Ödülü’nün başvuran projeler “Çevre ve İnsan” ana başlığı çerçevesinde, sıfır atık
yaklaşımıyla aşağıdaki konu başlıklarını kapsamalıdır;

• Sürdürülebilir su ve doğal kaynak kullanımı
• Sürdürülebilir karbon ve enerji yönetimi
• Sürdürülebilir atık yönetimi
• Sürdürülebilir inovasyon
• İklim değişikliği ve gezegenin sağlığı

Kazanan, o sene ödül verilecek konuyla alakalı başvuran kişi ve/veya kurum arasından seçilir.
Ödülü kazanan, projenin başarıyla getirildiği mevcut durumun somut çıktısını ve ilgili başarı
ölçütlerini ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Projenin başarılı sayılması için ön prototipinin
gerçekleştirilmiş olması beklenir. Başvuran, asıl prototip için destek istiyor olmalıdır. Prototipi
gerçekleştirilmemiş projelerde ise, projenin geldiği aşamanın başarısını, üniversitelerden bilimsel
referanslar ile açıklamakla yükümlüdür.
Eğer sosyal etkisi olan bir proje ise, mevcut durumun soyut çıktıları görüşme, anket, test, gözlem
ya da öz değerlendirme mekanizmalarının kullanılması ile somut hale getirilerek raporlanması
beklenmektedir. Soyut sonuçlar genellikle katılımcının edindiği bilgi ve deneyimi; artan beceriler
veya başarıları, gelişen kültürel farkındalık şeklinde raporlanarak sunulmalıdır. Proje sahibinden
çalışmasını nihai bir ürün haline getirip bitirmemiş olması ya da ticari bir formata sokmamış olması
beklenir. Projenin nasıl gelişeceğine dair dengeli bir bütçe planı da beklenir. Fikir aşamasındaki
projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne;
• Türkiye’de yaşayan 18 yaşının üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, genç girişimciler,
• 04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmelik”’e bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş mikro ve küçük ölçekli
KOBİ’ler,
• Kamu kurumları ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış ve
desteklenmeyen Türkiye’deki tüm STK’lar,
• Kamu kurumunda çalışan bireyler, kendi adlarına geliştirdikleri bireysel projeleri ile
başvurabilir ancak kamu kurumları ödüle başvuramaz.
• Özel ve devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler, bölüm olarak ödüle başvuru
yapabilir ancak projeye önceden maddi bir destek veya fon sağlandıysa ödül başvurusu
kabul edilmez.

Ödül Heykelciği
Para Ödülü: TOPLAM 100.000 TL

Sabri Ülker Çevre Ödülü’ne son başvuru tarihi 26 Ekim 2020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin