4. Rota Gençlik Çalıştayı

4. Rota Gençlik Çalıştayı

Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi olarak 24-25-26 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir’de
bulunan tüm özel ve resmi Anadolu ve Fen Liselerinden öğrencilerin katılımı ile “Rota IV.
Gençlik Çalıştayı”nı düzenlemek istiyoruz.

Rota IV. Gençlik Çalıştayı’nın amacı, lise öğrencilerinin dünyadaki özellikle de
Türkiye’deki güncel olaylar hakkında bilgi edinip tartışmalarını, ülkemizin güncel olayları
konusunda farkındalıklarının artırılmasını sağlamaktır.

ÇALIŞTAY TEMEL DEĞERLERİ
– Katılımcıların, bireylere ve fikirlere saygı ve hoşgörü ile yaklaşmasını sağlamak,
– Katılımcıların yeni fikirlere ve birbirlerinin fikirlerine ön yargısız ve açık fikirli bir
şekilde yaklaşmasını sağlamak,
– Katılımcılara modern ve demokratik tartışma kültürünü edindirmek,
– Doğru iletişimin bir bireyin başarılı olması için gereken en önemli yetilerden biri
olduğunu aktarmak,
– Takım çalışması ve iletişim gibi çağımızın en önemli yetilerinin önemini kavratmaktır.

ÇALIŞTAY HEDEFLERİ
– Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilme yeteneğini
pekiştirmelerine yardımcı olmak,
– Öğrencilerin tespit ettikleri sorunlara çözüm üretmesini sağlamak,
– Öğrencilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini çıkartmak ve bu çözüm önerilerinin
yetkili kişilere iletilmesine imkân sağlamak,
– Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini sağlamak, potansiyellerini
gerçekleştirmelerine uygun ortam hazırlamak,
– Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile demokratik yaşam ve sosyal hayatın
her alanına etkin katılımlarını teşvik etmek,
– Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası haline getirmek,
– Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki
engelleyici etkisini ortadan kaldırmaktır.

BAŞVURU ŞARTNAMESİ
Aşağıdaki formları bize göndermekle, 24-25-26 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek
olan Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesinin düzenlediği Rota IV. Gençlik Çalıştayı’na katılmak
için resmi bir başvuru yapmaktasınız. Göndermiş olduğunuz bilgiler herhangi bir şekilde
üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

ÇALIŞTAY KATILIM ŞARTLARI
– Çalıştaya, kapsamda belirtilen okul öğrencileri katılabilir.
– Çalıştaya her okulu temsilen en çok 6 öğrenci ve katılan okul gerek görürse 1
öğretmen katılacaktır.
– Çalıştaya ancak önceden başvurup seçilen öğrenciler katılabilir.
– Çalıştaya başvuruyu yapan ilk 20 okul kabul edilecektir.
– Aynı okuldan öğrenciler aynı komitede yer alamazlar, farklı komitelerde yer
alabilirler.
– Çalıştaya katılacak öğrenciler hangi komitede yer almak istediklerini belirleyip
bildirecekler.
– Rota Çalıştay Kurulu, katılımcı öğrencilerin isteklerini değerlendirerek komite
dağılımlarını belirler ve katılımcılara komite dağılımlarını bildirip hazırlıklı olarak
gelmelerini bekler.
– Katılımcılara çalıştay boyunca kahvaltı ve öğle yemekleri Özel Rota Anadolu ve Fen
Lisesi tarafından sağlanacaktır.
– Çalıştaya katılan öğrenciler ilk iki gün sivil kıyafetle üçüncü gün takım elbise ile
geleceklerdir.
– Çalıştaya katılan her öğrenciye katılım sertifikası verilecektir.
– Komiteler ile ilgili bilgiye http://www.rotakoleji.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.
– Çalıştaya katılan herkes, çalıştay süresince üzerinde ismi ve görevi yazılı olan yaka
kartlarını takacaktır.
– Komitelere Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri başkanlık eder. Komiteler
çalışmalarını “Genel Kurul” a sunacak bir raportörü kendi içlerinden oy çokluğu
ilkesine göre seçerler. Raportör seçimi, ikinci gün çalışmalarının ilk oturumunda
yapılır.
– Komitelerde tartışılan konulardan elde edilen sonuçlar bildiri haline getirilecektir. Bu
bildiriler, bütün çalıştay öğrencilerinin oylarına sunulacak, kabul edilen bildirilerin
hepsi bir kitapçıkta toplanacaktır.
– Delegelerin ait oldukları komitelerin tüm çalışmalarına, açılış ve kapanış törenlerine
katılmaları gerekmektedir. Aksi halde katılım belgesi verilmeyecektir.
– Sizden istediğimiz mail adresi ve cep telefonu bilgileri sizinle iletişim kurabilmemiz
için çok önemli olduğundan sürekli kullandığınız iletişim adreslerini vermeniz
gerekmektedir. Bu form her öğrenci için doldurulmalı, tercihler bölümünde her
öğrenci yer almak istediği bir komite seçmelidir.
– Katılım formlarını en geç 05 OCAK 2018 tarihine kadar
necmiye.sezgin@rotakoleji.com adresine göndermenizi önemle rica ederiz.