4. RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

Dünya Çocuklarının Mutlu Geleceği İçin
4. RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

 

Tema 2012: Çocuk Ve Bilişim

       Dünya Çocuklarının Mutlu Geleceği İçin “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu” nun dördüncüsünün 24-25 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanmaktadır. Dünya çocukları için bugün ve gelecekteki en önemli konulardan biri olarak görülen; “Çocuk Ve Bilişim” 2012 Yılı Sempozyumunun Teması olarak benimsenmiştir.

       Bilindiği üzere her yıl TBMM Başkanlığı himayelerinde ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bu uluslararası sempozyumda 2009 yılında “Suça Sürüklenmiş ve Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocuklar”, 2010 yılında “Güvenli Okul- Güvenli Çevre” ve son olarak da 2011 yılında “Çocukların Madde Bağımlılığından Korunması”  temaları ele alınmıştır.

        “Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu”nun temel hedefi; Dünyamızın bugünü ve geleceğinin en kıymetli varlığı olan çocuklarımızın içinde bulundukları sorunların paylaşımı, sorunların çözümüne yönelik politikaların geliştirilmesi, konuyla ilgili ülkemiz ve diğer dünya ülkeleri arasında iletişim ve işbirliğinin en üst düzeye çıkartılması ile çocuklar için daha mutlu bir dünyanın oluşturulmasıdır.

       Ülkemiz ile birlikte ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya, Danimarka, Rusya, Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Filistin, Karadağ, Kırgızistan, Sudan, Moldova, Etiyopya, Romanya, Ukrayna ve Moğolistan gibi çok sayıda farklı ülkeden uluslararası düzeyde saygın bilim adamları ve çocuklarla ilgili kurum temsilcilerinin katılım sağladığı 2009, 2010  ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen Sempozyumlarda olduğu gibi, 2012 yılında da ulusal ve uluslararası düzeyde  geniş bir katılımın olması beklenilmektedir.

       Bu çerçevede Bilimsel Danışma Kurulunca kabul edilen bildirilerde—birden çoklu bildiri sahibi olması durumunda—sunum yapacak bir kişinin yurt dışı ve yurt içi ulaşım ve tam pansiyon konaklama masrafları organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında, Poster sunumu yapacaklar ile diğer katılımcılar kendi imkanları ile sempozyuma katılabileceklerdir.

Sempozyuma katılım ücretsizdir.

24-25 NİSAN 2012’de DÜZENLENECEK ‘ÇOCUK VE BİLİŞİM’ KONULU 4. ULUSLARARASI RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR SEMPOZYUMUNUN TEMALARI
 
 

1-            İNTERNETTE ÇOCUK İSTİSMARI VE PORNOGRAFİSİ

              Duygusal ve cinsel istismar ile mücadele: Eğitsel-hukuksal ve polisiye tedbirler

              Etik dışı davranışlar, gizlilik ve kişisel bilgilerin korunmasına yönelik farkındalığın sağlanması

              Çocuğun zararlı içeriğe (şiddet, pornografi, kötü söz) maruz kalmasının önlenmesi

              İnternet ortamındaki çocuk istismarı faillerinin profilleri

              İnternette çocuk güvenliğini sağlamak için yapılan çalışma örnekleri (yurt içi ve yurt dışı)

              İstismara maruz kalan çocuk üzerindeki etkiler

              Aile farkındalığı ve erken dönemde tespit etme

 

2-            İNTERNET BAĞIMLILIĞI (AŞIRI İNTERNET KULLANIMININ ETKİLERİ)

              Çocuk ve sanal şiddet (bilgisayar oyunları, siber zorbalık, çevrimiçi taciz)

              İnternet ortamında şiddet görüntülerinin çocuklar üzerindeki etkileri

              Online oyunlar ve çocuk sağlığına etkileri

              Korunma ve erken dönemde müdahale etme yöntemleri

              Sanal nesil: Çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerine etkileri

              Asosyalleşme ve dikkat dağınıklığında bağımlılığın etkileri ve mücadele

              Facebook, twitter gibi sosyal medyanın çocuklar tarafından kullanımı ve uygunsuz kullanımın çocuk sağlığına etkileri

              Yeni medyanın (interneti kullanarak haber, resim, video dağıtımı yapan legal yapıların) ve teknoloji sağlayıcılarının (telefon, x-pad vb.) çocuklara yönelik her türlü zararlı içerik bulundurma ve bunlara ulaşma kolaylığını sağlama durumunda mevcut sorumlulukları, bu konudaki yasal düzenlemeler

3-            BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİN KULLANIMI

              Bilişim teknolojileri kullanarak etkin öğrenme metotları

              Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımında eğitimin rolü (milli eğitim, aile, çocuklar, sivil toplum örgütleri)

              Çocukların bilişim teknolojilerini üretim odaklı kullanmasının sağlanması

              Sosyal medya, sosyal ağlar ve internet teknolojileri kullanımının eğitimdeki yeri

              Bilişim teknolojileri kullanarak öğrenme

              Bilişim teknolojileri kullanımı etiği

              Dijital dünyada üretkenlik, çocuğun korunması ve güvenliğinin sağlanması

              İnternet psikolojisi

              Bilgisayar oyunlarıyla öğrenme

              Bilişim teknolojisi ile sağlıklı ve güvenli davranışların öğretilmesi

4-            GÜVENLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

              Çocuk gözüyle bilişim teknolojileri ve güvenlik,

              Bilişim ve internet güvenliği

              Aile, okul ve evde güvenlik farkındalığı

              Güvenli internet kullanımı

              Yasal olan filtrelemeler ve kullanımı

              Sosyal medya ve güvenlik

              Sosyal ağların güvenli kullanımı

              Dijital dünyada çocuğun korunması ve güvenliğinin sağlanması

              Türkiye ve dünyadaki durum

              İnternet güvenliği yazılımları ve kullanılabilirlik

              Kim sorumlu ve ne yapmalı (uygulamaya yönelik öneri paketi oluşturulması)

 

 
ÖNEMLİ TARİHLER 
Özet Gönderimi İçin Son Gün 09 Mart 2012
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 23 Mart 2012
Bildiri Tam Metni İçin Son Gün 02 Nisan 2012
Sempozyum Programının Açıklanması 09 Nisan 2012
Sempozyum Tarihi 24-25 Nisan 2012