4 Renkte 4C / 4C in 4 Colors

EREĞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ- KARADENİZ EREĞLİ/ ZONGULDAK

Etwinning Projemiz

Estonya, Hırvatistan, Polonya, Portekiz, Yunanistan ve Slovenya’ dan birer Türkiye’den ise 8 okulun katılımıyla 2020-2021 yılı Eğitim öğretim yılında da Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Etwinning projelerimize devam ediyoruz.                                              Bu projede öğrencilerin 21.yüzyıl becerileri olarak adlandırılan eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim becerilerinin geliştirilerek; öğrencileri 21.yy dünyasına hazır hale getirmek amaçlanmaktadır. Steam eğitim yaklaşımının da içinde yer alan 21.yüzyıl becerilerinden “4C ” bizim projemizin ana temasını oluşturacaktır. Öğrencilerimizin kültürel ve insani değerlerimizden kopmadan karakter gelişimi sağlam, dijital çağa ayak uyduran ,yeniliklere açık, BİT becerileri gelişmiş ,iletişim ve işbirliği konusunda yetkin bireyler olmaları istenmektedir . In this project we aim to •Develop student’s critical thinking, creativity, collaboration and communication skills called 21st century skills with using web 2.0 tools. • “4C”, in the Steam education approach, will constitute the main theme of our project. Our students are expected to be individuals with strong character development, keeping up with the digital age, open to innovation,advanced ICT skills, and competent on 4C’s.