4. ORTAOKULLAR ARASI PROJE VE ÖDEV YARIŞMASI

MANİSA FEN LİSESİ
4. ORTAOKULLAR ARASI PROJE VE ÖDEV YARIŞMASI
ÖDEVİNİ BİZE GETİR

1. AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek ve bilime meraklı gençlerin yolunu açmak, onların
“Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Yarışmanın yapılması; öğrencilerimizde özgür
düşünce, yaratıcılık, uygulamalı bilimsellik ve teknik becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Amacımız;
öğrencilerimizin yapmış olduğu ödev ve projelerin değerli çalışmalar olduğunun vurgulanmasıdır.
Dili Türkçe olan yarışma, eleme, sergi ve ödül töreni olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Projenin raporu ve
yarışma başvuru formu Manisa Fen Lisesi Fen ve Teknoloji Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına posta
yoluyla veya şahsen ulaştırılmalıdır.

2. YARIŞMA ŞEKLİ
Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir. Ortaokul 7. ve 8. Sınıf düzeyindeki öğrenciler fen ve teknoloji dalında yapmış oldukları proje ve performans çalışmaları ile yarışmaya katılacaklardır.
mflprojeyarismasi@gmail.com adresine de proje raporu ve katılım formu gönderilerek ( katılım formu ve proje raporu tek doküman olarak) başvuru yapılabilir.

Katılımcılar, katılım formlarını web adresinden temin edebilirler. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler mflprojeyarismasi@gmail.com adresine e-posta göndererek veya okulumuz telefonları kullanılarak iletilebilir. Son başvuru tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecek ve postadaki muhtemel gecikmelerden Manisa Fen Lisesi sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya katılan proje ya da ödevler jüri tarafından ön incelemeye alınacak, ön elemeyi geçen proje ya da ödevler
sergiye davet edilecektir.

Sergiye davet edilen proje ya da ödevler sergi alanında jüri tarafından ziyaret edilerek değerlendirilecektir.

3. KATILIM KOŞULLARI
A. Manisa ilindeki resmi ya da özel ortaokul düzeyindeki bir okulda 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören tüm
öğrenciler katılabilir.
B. Okullar, yarışmaya birden fazla projeyle katılabilirler.
C. Projeler veya ödevler kesinlikle öğrenciler tarafından yapılarak özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan
projeler ve ödevler başvuru aşamasında elenecek olup, orijinal olmayan projelerin sorumluluğu proje
sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
D. Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir.
E. Proje veya performans çalışması sadece bir öğrenci tarafından hazırlanacaktır.
F. Her proje veya ödeve bir öğretmen danışmanlık yapabilir. Ancak bir öğretmen birden fazla proje ya da ödeve
danışman olabilir.
G. Projelerin yazım kuralları başvuru formu üzerinde belirtildiği şekilde olacaktır.
Sergi alanını düzenleme ve gereksinim duyulan masa, pano gibi malzemeler okulumuz tarafından karşılanacaktır.
Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına
bildirilerek olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.

4. PROJE TAKVİMİ
– Başvuru tarihi, 18-23 Şubat 2015 saat 17.00’a kadardır.
– Jürinin ön incelemesi, 25-27 Şubat 2015
– Sergiye davet edilen proje ve ödevlerin web sitesinden açıklanması, 4 Mart 2014
– Sergi, 11-12 Mart 2015 saat 10.00 – 16.00 saatleri arası Manisa Fen Lisesi’nde yapılacaktır.
– Ödül Töreni 13 Mart 2015 (yer ve saat daha sonra açıklanacaktır).
5. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Projelerin değerlendirilmesinde; düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik,
ekonomik bir yarar sağlamak, açık ve anlaşır olma, sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne
alınacaktır.

6. ÖDÜLLER
Yarışma sonunda ortaokul fen ve teknoloji dalında dereceye girecek olan projeler ödüllendirilecektir.
Ödül olarak;

Birinciye Tablet bilgisayar, başarı belgesi
İkinciye Tablet Bilgisayar, başarı belgesi
Üçüncüye Tablet Bilgisayar, başarı belgesi
Teşvik ödülüne (3 adet) Flash bellek verilecektir.

Ayrıca bir öğrencinin proje ya da ödevine MANİSA FEN LİSESİ ÖZEL ÖDÜLÜ verilecektir.
Sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım belgesi, okullarına ise plaket
verilecektir.

Tablet bilgisayarların özellikleri derecelere göre farlılık gösterecektir.

7. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme kurulu aşağıda adı geçen Manisa Fen Lisesi yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Başkan Hüseyin KIRTAŞ Okul Müdürü
Üyeler Faruk ATSAY Müdür Yardımcısı
Haşim DURAN Biyoloji öğretmeni
Celal IŞIK Matematik Öğretmeni
Yalçın KABAK Kimya Öğretmeni

8. PROJE YARIŞMASIYLA İLGİLİ FORMLAR
Yarışmaya katılım formuna Manisa Fen Lisesi web sitesinden ulaşılabilir.
Jüri üyeleri okulumuz öğretmenleri ile Celal Bayar Üniversitesi
akademisyenlerinden oluşacaktır.

Projelerin, yarışma koşullarına uymadığı saptandığında son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup
alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.

Web sitesi

Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için
mflprojeyarismasi@gmail.com

Başvuru Formu projeyarismasi