4.Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

Araştırma Projeleri
Prof. Dr. Aziz Sancar

Ulusal düzeyde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz “Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması”nın temel amacı, bilimsel gelişmeleri takip eden, fen bilimleri derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilen, gözlem / deney / araştırma yapmaya meraklı, çevre sorunlarına karşı duyarlı gençlerin sayısının artırılmasını ve bu gençlerin ortak platformda bir araya gelebilmelerini sağlamaktır. Geleceğin bilim insanı olma yolunda önemli bir adım atan öğrenciler, projelerini tüm Türkiye’den katılan öğrenci, öğretmen, akademisyen ve iş dünyası ile paylaşma ve projelerini hayata geçirme fırsatı yakalayacaklardır.

YARIŞMA KURALLARI:
– Türkiye’de ki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri fizik, kimya ve biyoloji alanlarında hazırladıkları projeler ile yarışmaya başvurabilirler.

– Her proje en fazla iki öğrenci ve bir danışman öğretmen tarafından hazırlanabilir.

– Öğrenciler sadece bir kategoride en fazla bir proje ile yarışmaya başvuru yapabilir, birden fazla proje ile yarışmaya katılamazlar. Danışman öğretmenler birden fazla projeye danışmanlık edebilir.

– Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve özgün olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecektir. Özgün olmayan projelerin sorumluluğu, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlere aittir.

– Daha önce başka bir yarışmada derece alıp ödüllendirilmiş bir proje bu yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

– Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler (radyoaktif, toksik ve kanserojen madde içeren deney düzenekleri) değerlendirmeye alınmayacaktır. Hayvan deneyi içeren projelerde etik kurul raporu beyan etmek zorunludur, proje raporunda veya sergi sunumda bu raporu beyan etmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Proje sahibi öğrenciler bir tam gün boyunca kendi stantlarında hem jüri üyelerine hem de katılımcı/misafirlere kısa ve anlaşılır biçimde projelerini sunmalı, sergi süresince stantlarını terk etmemelidirler. Öğrenciler projelerini jüri üyelerine 15 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırladıkları sunumları üzerinden jüri odalarında tekrar sunacaklardır.
Sunumlarını flash belleklerine önceden kayıt etmeli ve sunum öncesinde sergi sorumlularına teslim etmelidirler.

– Her projeye bir pano/masa, iki sandalye, priz, makas ve bant sağlanacaktır. Proje çalışmaları ile ilgili gerekli olabilecek diğer araç gereçler (bilgisayar, deney düzeneği, projeksiyon ve diğer donanımlar…) öğrenciler tarafından sağlanmalıdır.

– Sunumda kullanılacak kimyasallar ve deney malzemeleri stant kurulumu esnasında sergi sorumlularına bildirilmelidir. Halk sağlığını tehdit edecek kanserojen, radyoaktif, toksik ve zehirli maddeler asla sergi alanına getirilmemelidir.

BAŞVURU SÜRECİ:
Öğrenciler proje başvurularını 5 Şubat – 10 Mart 2020 tarihleri arasında http://www.mevkolejiankara.k12.tr/ web adresi üzerinden online olarak yapacaklardır.
Online başvuru esnasında sırasıyla;
– Öğrenciler ve danışman öğretmenler tarafından “başvuru bilgi formu” doldurmalıdır,
– En fazla 250 kelimeden oluşan, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı olarak hazırlanan proje özetinin* word formatı online sisteme yüklenmelidir,
– En fazla 20 sayfadan oluşan, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı olarak hazırlanan proje raporunun** pdf formatı online sisteme yüklenmelidir,

Hedef Kitle Türkiye’de ki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören 9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri

Öğrenci Ödülleri
– Fizik alanı birincilik: Cumhuriyet Altını, Başarı Belgesi ve Madalya
– Kimya alanı birincilik: Cumhuriyet Altını, Başarı Belgesi ve Madalya
– Biyoloji alanı birincilik: Cumhuriyet Altını, Başarı Belgesi ve Madalya
– Fizik alanı ikincilik: Yarım Altın, Başarı Belgesi ve Madalya
– Kimya alanı ikincilik: Yarım Altın, Başarı Belgesi ve Madalya
– Biyoloji alanı ikincilik: Yarım Altın, Başarı Belgesi ve Madalya
– Fizik alanı üçüncülük: Çeyrek Altın, Başarı Belgesi ve Madalya
– Kimya alanı üçüncülük: Çeyrek Altın, Başarı Belgesi ve Madalya
– Biyoloji alanı üçüncülük: Çeyrek Altın, Başarı Belgesi ve Madalya
-Belirtilen ödüller proje başınadır.
-Ön elemeyi geçerek finale kalan tüm öğrencilere katılım belgesi verilecektir.

Öğretmen Ödülleri
– Birincilik ödülü kazanan projelerin danışmanı Çeyrek Altın ve Başarı Belgesi
– Derece alan projelerin danışman öğretmenlerine Başarı Belgesi, ön elemeyi geçerek finale kalan tüm projelerin danışman öğretmenlerine katılım belgesi verilecektir.

Düzenleme Ekibi
İbrahim UZUN – Koordinatör Müdür
Celil ÇİÇEK – Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
Şule AYDIN – Fen Lisesi Müdür Yardımcısı
Nilgün AK – Fen Bilimleri Zümre Başkanı
Mehmet KARACA- Fizik Öğretmeni
Ali İhsan TEZCAN-Fizik Öğretmeni
Tijen KANTARCI – Fizik Öğretmeni
Müjgan KARTAL DİNÇ-Kimya Öğretmeni
İsra Betül ESEN – Kimya Öğretmeni
Furkan AKYILDIZ – Kimya Öğretmeni
Bükre KARABULUT-Biyoloji Öğretmeni
Bükre KARABULUT – Biyoloji Öğretmen

Önemli Tarihler
Online Başvuruların Açılması: 5 Şubat 2020
Başvuruların Sona Ermesi: 10 Mart 2020
Ön Elemeyi Geçen Finalist Projelerin İlanı: 25 Mart 2020
Proje Sergisi ve Jüri Değerlendirmesi: 17 Nisan 2020
Ödül Töreni: 17 Nisan 2020

http://www.mevkolejiankara.k12.tr/ web adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. (başvuru formu
doldurularak proje raporu ve proje özeti sisteme yüklenecektir, posta yoluyla ya da faksla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.)

İletişim
Adres: MEV Koleji Koru Mahallesi 2558. Cadde No:7 Çayyolu. 06810 Çankaya – Ankara
Telefon: +90 (312) 235 03 53 Faks: +90 (312) 235 13 97
E-mail: proje06a.azizsancarfenbilimleri@mevkoleji.k12.tr

PROJE RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

*PROJE ÖZETİ NASIL HAZIRLANIR?
Proje yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin
tamamı 250 kelimeyi geçmemelidir. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip
olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez.
Ancak her birinden birkaç cümle ile bahsetmek şartı ile projenin amacı, kullanılan yöntem
veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil
olanlar), ve öneriler başlıklarına değinilmelidir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup,
çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir.

**PROJE RAPORU NASIL HAZIRLANIR?
Proje raporunuz seçtiğiniz konu hakkında başlangıçtan bitişe yaptığınız her türlü bilimsel
çalışmanın (araştırma, gözlem, deney) ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyarak,
problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya
problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya çıkartabilir. Rapor başka araştırmacıların
ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirleri de içerebilir. Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan
sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını ortaya koyup yapılması gereken yeni
çalışmaları önerebilir. Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır.
Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. Rapor kolay anlaşılır ve düzenli
olmalıdır. Konuyla ilgisi olmayan bir insan raporunuzu okuduğunda, sırayla neyi neden ve
nasıl yaptığınızı, sonunda ne bulduğunuzu ve nasıl değerlendirdiğinizi anlayabilmelidir.
Proje raporunuz sırasıyla aşağıdaki başlıkları içermelidir. Bu sıraya uygun olarak
hazırlanmayan proje raporları değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Projenin adı:
Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak (mümkünse 12 kelimeyi geçmeyen);
okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir isim veriniz.

2. İçindekiler:
Projenizin ana başlık ve alt başlıklarının birbirine nasıl bağlı olduğunun gösterildiği belli bir
düzende sıralanan ve bu başlıkların proje raporu içindeki sayfa numaralarını gösteren bir liste oluşturunuz.

3. Projenin Amacı:
Projenizin amacını ve geliştirdiğiniz hipotezinizi birkaç cümle ile açık anlaşılır ve öz olarak
yazınız.

4. Giriş:
Literatür taramasından sonra problem ve alt problemler, hipotezler ve alt hipotezler,
varsayımlar, sınırlılıklar, tanımlar alt başlıklarına yer verilecek olan bölümdür. Burada
çalışmanızı desteklemek üzere alıntı yaparken proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Bu çalışmayı, literatürdeki hangi boşluğu doldurmak için yaptığınızı ve benzer çalışmalardan neyi nasıl farklı yapacağınızı açıklayınız. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri hedeflediğini açıklayınız. Bu kısımda mutlaka kaynakça gösterimi yapınız.

5. Yöntem ve Bulgular:
Proje raporunuzun bu bölümünde
– Çalışma metodunuzu,
– Veri toplama araçlarınızın neler olduğu, onları siz geliştirdiyseniz bunu nasıl yaptığınızı ve
veri toplama sürecinizi,
– Deney düzenekleri, malzemeleri ve deneysel süreçleri,
– Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık, öz ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bu kısımda çalışılan laboratuvarın özellikleri ve laboratuvar aşamasından kimlerden yada hangi kurumlardan ne kadar yardım aldığınızı,
– Çalışmanızda topladığınız verilere ait bulguları ve bulguların amacınızla uyuşup
uyuşmadığını,
– Bulgularınızı ifade eden tablo, şekil, grafik, resim, çizelge vb. ve bu ifadelere ilişkin metin
içerisinde atıfları açık ve anlaşılır biçimde sununuz.

6. Tartışma ve Sonuç:
Proje raporunuzun en önemli kısımlarından birisi bu bölümdür. Proje çalışmanız ile elde
ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız.
– Sonuçlarınızı maddeler halinde yazabilirsiniz.
– Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir.
Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız.
– Sonuçları tartışırken varsa benzer çalışmalarla, sizin çalışmalarınızın benzer ve farklı
sonuçlarını birlikte belirtiniz ve diğer çalışmalara atıfta bulununuz.
– Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmanızın amacını tekrar gözden geçirerek amacınıza ne kadar ulaştığınızı
belirtiniz.
– Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacak
olanlara yol gösteriniz.

7. Kaynaklar:
Öğrenci çalışmasında kullanmak istediği her türlü ifade bulgu, matematiksel anlatım, tablo,
şekil ve buna benzer alıntılarda faydalandığı kaynağı “kaynaklar” bölümünde göstermek
zorundadır. Yazımda adı geçen kaynaklar, mutlaka “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır.
Proje raporu içinde bir kaynaktan metin verilmek isteniyorsa alıntı tırnak (“…”) işaretleri
içinde verilerek ve kaynak belirtilerek atıfta bulunulur; kaynaklar listesine de bu kaynağın adı yazılmalıdır. Yazım boyunca kaynak gösterimi ile “Kaynaklar” bölümündeki gösterim aynı
olmalıdır. Bitirme çalışmasını yapan öğrenci, bilim dalında yaygın olarak kullanılan kaynak
gösterim sistemini (yazar soyadına göre alfabetik sıralama sistemi) bütün proje raporu
boyunca kullanır. Kullanılan tüm kaynaklar yazarın soyadı ve yayının yılına göre referans
verme veya sıralama sistemi kullanılmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here