4 Mevsim Türkiye’nin Ormanları Fotoğraf Yarışması

4 Mevsim Türkiye’nin Ormanları Fotoğraf Yarışması

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından GEF finansal desteği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülen Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesi kapsamında bu sene ilki gerçekleştirilmek üzere “4 Mevsim Türkiye’nin Ormanları Fotoğraf Yarışması”nın düzenlenmesi.

Türkiye’nin zengin orman varlığını, ormandaki yaşamı, orman-su bağlantısını, biyolojik çeşitliliği, orman- iklim değişikliği ilişkisini,orman-insan ilişkisini farklı mevsimlerde ortaya koyan Türkiye çapında bir fotoğraf yarışması düzenlemek amaçlanmaktadır.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

Katılım Koşulları:
– Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi, OGM
ve UNDP yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18
yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara
katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.
– Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.

– Fotoğrafların 2014-2015 yıllarında Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Gönderilen fotoğrafların daha önce bir sosyal medya ortamında paylaşılmamış ve
yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

– Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

– Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı
bırakılır.

 

Ödüller:
Birincilik ödülü : 3.500,- TL
İkincilik ödülü : 2.500,- TL
Üçüncülük ödülü : 1.500,- TL
Mansiyon (5 adet) : 750,- TL
Sergileme (En fazla 50 adet) : 250,- TL

 

Son Katılım Tarihi : 19.12.2015 saat 23.00 (TSI)

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
E-posta: senaycelik@ogm.gov.tr

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma ProgramıYürütücü Kuruluş:Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)

E-posta : onlineyarismalar@tfsf.org.tr