4. Liselerarası Moda Tasarım Yarışması

4. Liselerarası Moda Tasarım Yarışması

T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Türkiye Geneli Resmi ve Özel Tüm Lise ve Dengi Okul Öğrencilerine Yönelik 4. Liselerarası Moda Tasarım Yarışması “SOSYAL MEDYA İKONLARI”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü
tarafından düzenlenecek olan “Sosyal Medya İkonları” temalı moda tasarım yarışmasının
dördüncüsü, genç tasarımcıların günümüzün tasarım anlayışına uygun, özgün, yaratıcı fikirlerini, çalışmalarını ve moda tasarım eğitimine olan ilgilerini destekleyerek moda endüstrisine kazandırmayı amaçlamaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU: Gelişen iletişim teknolojilerinin sonucunda hayatımızın her anında varlığını hissettiren internet ve sosyal medya ile birlikte var olanın dışında sanal bir gerçeklik kurgulanmaya başlandı. Bu sanal dünya ile hayatımıza giren facebook, pinterest, instagram, twitter vb. mecraları logoları ile hatırlıyoruz. Bu yarışma ile “SOSYAL MEDYA İKONLARI” nın moda ile birleşerek giysilere yansıması bu yıl moda tasarım yarışmamızın teması olarak belirlenmiştir.

DÜZENLEYEN KURUM: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu

KATILIM ŞARTLARI:
1. Türkiye ili ve ilçelerindeki tüm lise öğrencileri bireysel olarak katılabilir.
2. Jürinin 1. dereceden yakınları yarışmaya katılım sağlayamazlar.

YARIŞMA DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER
Yarışma başvurusu iki dosya ile yapılır. Birinci dosya kişisel ‘Katılımcı Dosyası’ kişisel bilgileri, ikinci dosya ‘Tasarım Dosyası’ çalışmaları içerir.

1. Katılımcı Dosyası:
• www.faruksarac.edu.tr adresinden temin edilerek doldurulacak ve imzalanacak başvuru
formu,
• Öğrenim görülen liseden alınmış öğrenci belgesi.
• Gelecek planlarını detaylandıran bir yazı ve fotoğraflı kısa özgeçmiş
• Bu zarf kapatılarak üzerine sadece yarışmacı tarafından belirlenmiş beş rakam ya da harften oluşan rumuz yazılacaktır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12 gibi. Aynı rumuz tasarım dosyasındaki her bir çalışmanın arka sol üst köşesine yazılacaktır.)

2. Tasarım Dosyası:
• Koleksiyonun temasını anlatan kısa bir araştırma yazısı.
• 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyon sunumu (A3 ölçülerinde (29,5 X 42cm) her biri tam görünümü detaylandıran artistik çizimler)
• “Sosyal Medya İkonları” ana teması çerçevesinde bay ve/veya bayan serbest kategoride
serbest boyama tekniği ile hazırlanmış koleksiyon
• Koleksiyonda kullanılacak kumaş örnekleri ve tamamlayıcı aksesuarlar
• Tasarım dosyasını oluşturan tüm çalışmaların arka sol üst köşesine, yarışmacı tarafından
belirlenen, beş karakterden oluşan rumuzu yazılmalıdır. (ÖRNEK: XYZLM, ABC12) Rumuz
dışında yarışmacının kimliğini belli eden (ad, imza vb.) herhangi bir işaret bulunmamalıdır.
• Tüm çizim ve belgeler üzerinde rumuz yazan düz sarı zarf içerisinde teslim edilecektir.
Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1.Tasarımda yaratıcılık (20 Puan)
2.Tasarımda uygulanabilirlik ve giyilebilirlik (20 Puan)
3.Çizimde proporsiyon ve renklendirme (20 Puan)
4.Malzeme ve tasarımın uyumu (20 Puan)
5.Malzeme seçiminde yaratıcılık (20 Puan)

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi: 28 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar dosyalar teslim edilmelidir.
Ön Değerlendirme Sonuçlarının ilanı: 5 Mayıs 2017 Perşembe
Jüri Değerlendirmesi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi
Ödül Töreni: 12 Mayıs 2017 Cuma (Tören saati ve yeri web sayfamızda ayrıca duyurulacaktır)
Sergi Tarihi: 12 Mayıs 2017 Cuma
Sergi Alanı: T.C. Faruk Saraç Tasarım MYO Sergi Salonu

ÖN DEĞERLENDİRME JÜRİSİ: FSTMYO Moda Tasarım Programı Öğretim Görevlileri;
– Öğr. Gör. Eda TURAN
– Öğr. Gör. Hülya VATANSEVER
– Öğr. Gör. Şenay SERVİ

YARIŞMA JÜRİSİ: T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu 3. Liselerarası Moda Tasarım Yarışması son değerlendirme jürisi aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:
– Moda Tasarımcısı
– FSTMYO Moda Tasarım Program Başkanı
– Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün görevlendirdiği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerin ‘Giyim
Üretim Teknolojileri’ Bölümlerinden bir öğretmen

ÖDÜLLER: Finale kalan 20 çalışma FSTMYO Sergi Salonun da sergilenmeye hak kazanır. Ödüller T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinden karşılanacaktır.
Birincilik Ödülü: Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %50 Eğitim Bursu, Tablet
Bilgisayar, T.C. Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
İkincilik Ödülü:
Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %30 Eğitim Bursu, Tablet Bilgisayar, T.C. Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.
Üçüncülük Ödülü: Okulumuzu tercih edip yerleşerek kayıt olduğu takdirde %20 Eğitim Bursu, Tablet Bilgisayar, T.C. Faruk Saraç Sürekli Eğitim Merkezi’nde açılan programlardan birinde ücretsiz eğitim.

DİĞER HUSUSLAR:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir, katılım dosyalarının şahsen veya posta yolu ile belirtilen süre
içerisinde T.C. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Kocanaip Mah. Kaplıca Cad. No:3 16060
Muradiye/ Osmangazi- BURSA adresine ulaştırılması gerekmektedir. Gönderi ücretleri katılımcının sorumluluğundadır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden FSTMYO sorumlu değildir.
2. Sergilenmeye hak kazanan tasarımların katılımcılarına sertifika verilecektir.
3. Yarışma sonuçları www.faruksarac.edu.tr sitesinde belirtilen tarihte duyurulacaktır, finale kalan yarışmacılara ayrıca telefon ile bildirim, yapılacaktır.
4. Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, katılım koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.
5. Yarışmaya gönderilen tasarımların, tüm kullanım hakları Faruk Saraç Tasarım Meslek
Yüksekokulu’na aittir. Dereceye giren tasarımlar kurumun tanıtımlarında ve yayınlarında bedelsiz kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için basın organlarında da tasarımın sahibinin adı ile birlikte kullanılabilir.
6. Dereceye giremeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 1 ay içerisinde teslim edilen adresten geri alınabilir. Bu süre içinde tasarımlarını geri almayan katılımcılar hak iddia edemez.
7. Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren
yarışmacının ödülleri iptal edilir.
8. Yarışma sonrası dereceye giren tasarım sahipleri, verilecek ödüller dışında FSTMYO’dan başka hiçbir talepte bulunamazlar.

Yarışma başvuru formu için TIKLAYINIZ