4. Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması

KONU: FÜTÜRİZM (OLUMLU GELECEK TASARLAMA) – “GELECEĞİN OKULU-İDEAL   
BİR OKUL NASIL OLMALI?”
FORUMUN TARİHİ: 03–04 MAYIS 2012
YER : ÖZEL SEZİN LİSESİ (Ulubatlı Hasan Cad. No:18 Çekmeköy / İstanbul)
” 4.  Liselerarası Fütürist Senaryo Yarışması ve Fütürizm Konulu Forum” T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin gösteriler, kon-
feranslar ve paneller başlıklı 25. maddesinin “a”, “b” ve “d” fıkralarına ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı İlk ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin yarışmalar başlıklı
22. Maddesinin ‘’a’’,’’b’’, ‘’c’’, ‘’d’’, ‘’e’’, ‘’f’’, ‘’g’’, ‘’h’’ fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Senaryo Yarışması Fütürizm Kulübü tarafından düzenlenmektedir.
AMAÇ
• Soran, sorgulayan, geleceğe ilişkin sorumluluklarını bilen ve tartışan gençler yetiştirmeyi,
• Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerimizin Atatürk
İlke ve İnkılâplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerini,
• Farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ortamlarda bulunan ve eğitim gören gençlerin
arasındaki dostluk ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmeyi,
• Gençlerin; kendilerini ilgilendiren konularda daha duyarlı ve bilgili olmalarını sağlamayı,
• Sorunları belirleme, çözme, yaratıcı düşünme ve tartışma becerilerini geliştirmeyi,
• Gençlerin birlikte çalışarak, çalışma sonuçlarını raporlayabilmelerini,
• Geleceğin şekillenmesinden sorumlu olduğunu bilen, kişisel ve toplumsal yol haritaları çize-
bilen, geleceği tasarlayabilen gençler olmalarına katkı sağlamayı,
• Öğrencilerimizi bugünün karamsar ortamından çıkarıp, dikkatlerini, hayallerini geleceğin
onlar tarafından yaratılacak müthiş potansiyeline yönlendirmeyi,
• Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeyi, araştırmalarda bilimselliğe öncelik verilmes-
ini hedefemekteyiz.BAŞVURU KOŞULLARI
• Okullar yarışmaya İstanbul ilindeki liselerden en fazla beş kişilik öğrenci grubu, bir sorumlu
öğretmenleri ile birlikte katılabilirler,
• Okullar başvuruların 20.01.2012 Cuma gününe kadar yapabilirler,
• Yarışmaya en fazla 6 okul kabul edilecektir,
• Başvuru sayısının 6’dan fazla olması durumunda katılımcı okulların tespitinde başvuru önceliği kriter
olarak kullanılacaktır,
• Yarışmaya katılmak isteyen okullar www.sezin.k12.tr  adresinden yarışma başvuru formu ile
öğrencilerin isim listesini, öğrencilerin katılacakları çalıştayı, sorumlu öğretmen ismini ve iletişim bilg-
ilerini belirterek başvurabilirler,
• Katılımcı okullarımız başvuru sonrasında Özel Sezin Lisesi Yarışma Koordinasyon Birimine
[email protected] e-posta yolu ile ulaşarak süreç takibini sağlayabilirler.
ŞARTNAME
• Yarışma 03-04 Mayıs 2012 tarihlerinde MEB onayı ile iki tam gün yapılacaktır.
• Okullar, yarışmaya beş öğrenci ve bir sorumlu öğretmenden oluşan altı kişilik ekiplerle
katılabileceklerdir.
• Senaryo gurubundaki öğrenciler; ‘’GELECEĞİN OKULU-İDEAL BİR OKUL NASIL OLMALI?’’
sorusuna cevap verecek bir okul tasarımı yapacaklar ve bu tasarımlarını ifade ettikleri senaryoları
hazırlayacaklardır.
• Hazırlanan senaryoların sahnelenebilmesi için her guruba 12 dakika süre verilecek ve değerlendirme
senaryo metinlerine ve sunumlarına göre yapılacaktır.                                              
               
• Gruplar yarışmada sunum yapacakları tarihe kadar konu hakkında çeşitli kaynaklardan ve uzman-
lardan yararlanarak çalışma yapabilirler.
• Özel Sezin Okulu Fütürizm Kulübü öğrencileri ve Fütüristler Derneği üyesi öğretmenler tarafından
okullar ile yapılacak planlama doğrultusunda katılımcı okullara yarışma ile ilgili her türlü destek veri-
lecektir.
• Projeler; resim, fotoğraf, karışık çalışma, maket, kolaj, heykel, kukla, drama, müzik, spor gös-
terisi vb. farklı sunumlarla ve farklı materyaller kullanılarak yapılabilir. Sunumların, gurup üyelerinin
hazırladıkları ve senaryolarının sahnelenme sürecinde kullanacakları videolar ile desteklenmesi jüri
değerlendirme kriterleri arasındadır.
• Katılımcı okulların Senaryoların sergileneceği Özel Sezin Lisesi Tiyatro Salonunda okuldan randevu
alarak prova yapma hakkı olacaktır.
• Projeyi oluşturan senaryoların en fazla 5000 kelimeden oluşması ve sunumun azami 12 dakika
olması, diğer okulların sunumlarının da belirlenen zaman dilimi içinde bitirilmesi açısından önemlidir.
• Sunumlar konularında uzman sektör temsilcileri ve Türkiye Fütüristler Derneği üyelerinden oluşan bir
jüri tarafından izlenerek değerlendirilecektir.• Değerlendirme sonrasında ilk üç dereceye giren “Fütürist Senaryolar”  ödüllendirilecektir.
• Tüm katılımcı öğrencilere katılım sertifkası verilecektir.
• Etkinliğin birinci günü öğleden sonraki bölümde tüm katılımcı öğrencilerden oluşturulacak çalıştay
gurupları 5 farklı alt başlıkta bir araya gelecekler ve 3 oturumda İdeal Okulun özelliklerini farklı
açılardan değerlendirerek birer sonuç bildirgesi hazırlayacaklardır.
• Hazırlanan bildirgeler etkinliğin 2. Günü tüm katılımcılarla paylaşılacaktır.
• Okulların katılım formunu doldururken hangi çalıştaya hangi öğrencilerinin katılacağını da belirtmeleri
gerekmektedir. 
• Etkinliğin ikinci gününde “GELECEĞİN OKULU-İDEAL BİR OKUL NASIL OLMALI?” konulu tüm
yarışmacıların katılacağı bir forum düzenlenecektir.
• Forumda tartışılacak konunun temellerini senaryolar ve çalıştay bildirgeleri oluşturacaktır.
• Özel Sezin Lisesi öğrencilerinin hazırlayacağı senaryo ve sunumu örnek sunum olarak yapılacaktır.
Özel Sezin Lisesi yarışmaya katılmayacaktır.
KONU
A-SENARYO KONUSU
GELECEĞİN OKULU-İDEAL BİR OKUL NASIL OLMALIDIR?
İdeal bir okul nasıl olmalıdır? Sorusuna yanıt verirken, günümüz okul özelliklerinden hareketle
geleceğin okulunu tasarlanması, geçiş sürecini detaylı açıklayıp, uygulanabilir bir tasarım geliştirilmesi,
tasarımların insani değer ve özelliklerin göz ardı etmeden yapılması gerekmektedir.
Okullar senaryolarını hazırlarken bir altbaşlık seçip ya da belirleyip vurgu yapabilecekleri gibi çok
sayıda alt başlığı da senaryolarında vurgulayabileceklerdir. Ancak okulun tüm sahip olduğu değerlerle
bir bütün olduğunu dikkate aldığımızda ele aldığı konu sayı ve çeşitliliği fazla olan tasarımların konuyu
daha başarılı anlatabileceğini gözden kaçırmamalıyız.
Sunumlar sonrası yapılacak çalıştaylarda ele alınacak alt konular şunlardır:
B-ÇALIŞTAY KONULARI
1. İdeal sınıfın fziksel ve teknolojik özellikleri neler olmalıdır?
2. Eğitim araç – gereçlerinde olması gereken değişim ve gelişimler nelerdir?
3. İdeal öğretmenin ve yönetimin özellikleri nelerdir?
4. Ders çeşitlilikleri ve müfredat özellikleri nasıl olmalıdır?
5. Akademik çalışmalar ile sosyal gelişim çalışmalarının dağılımları nasıl olmalıdır?
C-FORUM KONUSU
GELECEĞİN OKULU-İDEAL BİR OKUL NASIL OLMALIDIR?